Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Uppdatering om Corona-viruset, läs mer på www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetUppdateringomCorona-viruset,läsmerpåwww.lu.se
Du är här

Skriva akademiskt

Det finns mycket att tänka på när du ska skriva akademiska arbeten, till exempel uppsatser. Du förväntas följa vissa normer vad gäller utformning, angivande av referenser, språk och stil.

När du använder någonting som du har hämtat från en annan text, till exempelvis fakta och idéer eller andras bilder, är det viktigt att du tydligt nämner detta. Om du inte refererar till dina källor gör du dig skyldig till plagiering.

Vi kontaktbibliotekarier hjälper dig! Se vem som är din kontaktbibliotekarie.

Bibliotekets stöd till ditt akademiska skrivande

Vi hjälper dig med att:

  • hitta sökord och välja databas,
  • läsa och granska vetenskapliga artiklar,
  • citera och referera,
  • hitta och använda bilder och
  • skriva vetenskaplig text.

Bibliotekets pedagogiska stöd: Skriva akademiskt

5 användbara verktyg för ditt akademiska skrivande

Så skriver du akademiskt

 

Boka en bibliotekarie

Behöver du hjälp med litteratursökning, sökstrategier, databaser, källkritik, referenshantering eller andra informationsrelaterade frågor?

Boka då en bibliotekarie för 1 timmes handledning.

Fyll i bokningsformulär


Studieverkstaden

Ger individuell skrivhandledning och ordnar populära föreläsningar och workshoppar i studieteknik och akademiskt skrivande.
Studieverkstaden

Medicinska fakulteten
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
E-post: info [at] med [dot] lu [dot] se