Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medicinska fakultetens resebidrag

Är du student vid Medicinska fakulteten och ska lägga en del av dina studier utomlands? Då kan du söka vårt resebidrag.

En ljuskrona som hänger i universitetshusets tak

Student vid Medicinska fakulteten kan ansöka om resebidrag för studier utomlands. Bidraget kan även sökas för visum och vaccinationskostnader samt eventuella kostnader kopplade till en placering på sjukhus. Du måste vara registrerad som student vid Medicinska fakulteten under hela din utbytesstudietid. I de flesta fall beviljar Medicinska fakulteten resebidrag om du reser utanför Lunds universitets stipendieprogram. 

Bidraget söks löpande och gäller endast för studier som kan tillgodoräknas inom ditt program (som studier inom program räknas även sommarkurserna som kan göras inom fysioterapeut-, röntgensjuksköterske- och sjuksköterskeprogrammet). Medel ges även för studier utomlands inom de universitetsgemensamma avtalen.

För att kunna bevilja Medicinska fakultetens resebidrag är det obligatoriskt att gå den digitala förberedelsekursen ReadySetGo före utlandsmobiliteten. Du behöver också skriva en reseberättelse efter hemkomst.

Resebidrag beviljas inte för:

 • Utlandsmobilitet till destinationer som UD avråder från alla resor till. Kostnader som uppkommer under tiden som det finns en sådan avrådan beviljas inte. Om avrådan till den aktuella destinationen uppstår under tiden du är utomlands ska du åka hem inom 30 dagar, för att få resebidraget utbetalt.
 • Studier som beviljats stipendium via Crafoordstiftelsen, Nordplus, Erasmus, MFS eller annat stipendium som överstiger beloppet 12 000 kronor. 
 • Läkarprogrammets breddnings- och fördjupningskurser Global Hälsa och Barnmedicin i låginkomstland. För breddnings- och fördjupningskurser hanteras istället resebidraget inom respektive kurs.
 • Konferenser 
 • IFMSA
 • Studieavgifter

Bidragsbelopp

För att ha rätt till resebidraget ska du  vara borta minst 15 arbetsdagar.* Beloppen nedan förutsätter att du har kostnader och tydliga kvitton motsvarande minst dessa belopp.

 • För studier utanför Europa kan du få upp till 4 000 SEK för resekostnader (avser flyg, tåg, buss och liknande).
 • För studier inom Europa kan du få upp till 2 000 SEK för resekostnader (avser flyg, tåg, buss och liknande).
 • Vaccination och visumkostnader beviljas med max 2 500 SEK (friskhetsintyg räknas som vaccination).
 • Sjukvårdsrelaterade avgifter som till exempel intrångsavgift och avgift för handledning på sjukhus (ej universitetsrelaterade avgifter) beviljas med max 1 500 SEK. Det är ovanligt med denna typ av avgifter och de ska i regel inte förekomma vid utbyten med partneruniversitet.
 • Studenter som åker tåg tur och retur till studiedestinationen kan beviljas upp till 1000 SEK extra i resebidrag mot uppvisande av kvitton. För enkel resa med tåg beviljas upp till 500 SEK.

*Undantag: För studenter inom Specialistsjuksköterske- och Barnmorskeprogrammet gäller 10 arbetsdagar utomlands

Ansökan – innan du åker

1.
Fyll i och skicka in ansökan (webbformulär, ny flik)

2.
Gör förberedelsekursen ReadySetGo (lärplattformen Canvas)

Du får ett preliminärt beslut så fort din ansökan blivit behandlad (cirka 1 månad). Resebidraget utbetalas inte förrän redovisningen är komplett efter hemkomst. Kom ihåg att spara alla kvitton på kostnader som du vill ha ersättning för.

Redovisning – när du kommit hem

Senast en månad efter hemkomst redovisar du din resa enligt följande:

1. 
Gör en reseberättelse.

Reseberättelsen kan du göra på Lunds universitets centrala webbplats

2.
Registrera bankkonto för utbetalning av resebidraget.

Registrering av dina bankuppgifter och ditt konto (Medarbetarwebben)

OBS! Om du inte anmäler ditt konto får du en utbetalningsavi på posten att lösa in mot en avgift. 

3. Lämna in din redovisning, det vill säga dina kvitton i original, till BMC reception. Har du digitala kvitton skriver du ut dessa. Lämna följande handlingar:

 • Kopia på färdbiljett där datum, destination samt resenär framgår tydligt. Om detta inte finns måste ett kontoutdrag bifogas med uppgifter om betalningen. Om du köpt biljett för fler än dig själv måste du markera vem kvittot avser.
 • Kvitto på vaccinations- och visumkostnader
 • Kvitto på intrångsavgift eller liknande. Observera att denna typ av avgifter är ovanliga för de flesta utbytesstudier.

OBS! Ansökan om resebidrag ska skickas före resan.  En komplett redovisning ska göras senast 1 månad efter hemkomsten. Ofullständiga ansökningar behandlas inte. Dina kvitton måste tydligt visa vad utlägget avser, t.ex. vilken vaccination du tagit.

Har du frågor om din ansökan eller om dina kvitton ställer du dessa till resebidrag [at] med [dot] lu [dot] se (resebidrag[at]med[dot]lu[dot]se)

Handlingarna kan även skickas till BMC reception på följande adress:

BMC reception / Resebidrag
Medicinska fakulteten
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND

Frågor om resebidraget?

Hör av dig till oss.

E-post: resebidrag [at] med [dot] lu [dot] se