Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medicinska fakultetens resebidrag

Är du student vid Medicinska fakulteten och ska lägga en del av dina studier utomlands? Då kan du söka vårt resebidrag.

En ljuskrona som hänger i universitetshusets tak

Under rådande situation beviljas Medicinska fakultetens resbidrag endast till begränsade studentgrupper och länder.

Du som student vid Medicinska fakulteten kan ansöka om resebidrag av Medicinska fakulteten för studier utomlands. Bidraget kan även sökas för visum och vaccinationskostnader samt eventuella kostnader kopplade till en placering på sjukhus. Bidraget kan beviljas max två gånger.

Bidraget söks löpande och det gäller endast för studier som kan tillgodoräknas inom ditt program (som studier inom program räknas även sommarkurserna som kan göras inom fysioterapeut-, röntgensjuksköterske- och sjuksköterskeprogrammet). Medel ges även för studier utomlands inom de universitetsgemensamma avtalen.

För studenter som beviljas Medicinska fakultetens resebidrag är det obligatoriskt att gå den digitala förberedelsekursen ReadySetGo före utlandsmobiliteten.

Gå till förberedelsekursen ReadySetGo (lärplattformen Canvas)

Resebidrag beviljas inte i följande fall:

 • Utlandsmobilitet till studiedestinationer som UD avråder från alla resor till. Kostnader som uppkommer under tiden som det finns en sådan avrådan till studiedestinationen beviljas inte. Om avrådan till den aktuella studiedestinationen uppstår under mobilitetsperioden ska studenten åka hem inom 30 dagar, för att fortsatt vara berättigad till resebidraget.
 • Studier som beviljats stipendium via Crafoordstiftelsen, Nordplus, Erasmus, MFS, Linnaeus Palme eller annat stipendium som överstiger beloppet 12 000 kr. 
 • Läkarprogrammets breddnings- och fördjupningskurser Global Hälsa och Barnmedicin i låginkomstland. För breddnings- och fördjupningskurser hanteras istället resebidraget inom respektive kurs.
 • Konferenser 
 • IFMSA
 • Studieavgifter

Bidragsbelopp

Du ska vara borta minst 15 arbetsdagar för att vara berättigad stipendiet.* Beloppen nedan förutsätter att du har kostnader och tydliga kvitton motsvarande minst dessa belopp.

 • För studier utanför Europa kan du få upp till 4 000 SEK för resekostnader (avser flyg, tåg, buss och liknande).
 • För studier inom Europa kan du få upp till 2 000 SEK för resekostnader (avser flyg, tåg, buss och liknande).
 • Vaccination och visumkostnader beviljas med max 2 500 SEK (friskhetsintyg räknas som vaccination).
 • Sjukvårdsrelaterade avgifter som till exempel intrångsavgift och avgift för handledning på sjukhus (ej universitetsrelaterade avgifter) beviljas med max 1 500 SEK. Det är ovanligt med denna typ av avgifter och förekommer i regel inte vid utbyten med partneruniversitet.
 • Studenter som åker tåg tur och retur till studiedestinationen kan beviljas upp till 1000 SEK extra i resebidrag för uppvisande av kvitton. För enkel resa med tåg beviljas upp till 500 SEK.

*undantag för Specialistsjuksköterske- och Barnmorskeprogrammet som är berättigade stipendiet för 10 arbetsdagar utomlands

Ansökan 

Steg 1: Innan du åker

Fyll i ansökan (webbformulär)

Gå till förberedelsekursen ReadySetGo (lärplattformen Canvas)

Du får preliminärt beslut så fort din ansökan blivit behandlad (cirka 1 månad). Bidrag ges inte förrän steg två är genomfört. Kom ihåg att spara alla kvitton på kostnader du tar upp i din ansökan.

Steg 2: När du kommit hem

Senast en månad efter hemkomst kompletterar du din ansökan enligt följande:

1. Redovisa din utlandsvistelse genom att göra en reseberättelse.

Reseberättelsen kan du göra på Lunds universitets centrala webbplats

2. För registrering av dina bankuppgifter, registrera ditt konto här (Medarbetarwebben)
Ange arbetsgivare: Lunds universitet. OBS! Om du redan har fått en utbetalning till ditt bankkonto genom Lunds universitet behöver du inte registrera dina bankuppgifter. Om ditt konto inte är registrerat, får du i stället ett Plusgiro utbetalningskort att lösa in på banken mot en avgift.

3. Lämna in din redovisning, det vill säga dina kvitton i original, till BMC reception. Har du digitala kvitton skriver du ut dessa. Lämna följande handlingar:

 • Kopia på färdbiljett där datum, destination samt resenär framgår tydligt. Om detta inte finns måste ett kontoutdrag bifogas med uppgifter om betalningen. Om du köpt biljett för fler än dig själv måste du markera vem kvittot avser.
 • Kvitto på vaccination- samt visumkostnader
 • Kvitto på avgifter relaterade till placering inom sjukvård. Observera att denna typ av avgifter är ovanliga för de flesta utbytesstudier.
 • Bankuppgifter för utbetalning (se ovan blankett för löntagaruppgifter) 

Ansökan om resebidrag kan ske löpande. Dock måste en komplett ansökan vara inkommen senast 1 månad efter hemkomsten. Ofullständiga ansökningar behandlas inte. Dina kvitton måste tydligt visa vad utlägget avser, t.ex. vilken vaccination du tagit.

Har du frågor om din ansökan eller om dina kvitton ställer du dessa till resebidrag [at] med [dot] lu [dot] se (resebidrag[at]med[dot]lu[dot]se)

Handlingarna kan även skickas till BMC reception på följande adress:

BMC reception / Resebidrag
Medicinska fakulteten
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND

Frågor om resebidraget?

Hör av dig till oss.

E-post: resebidrag [at] med [dot] lu [dot] se