Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Uppdatering om Corona-viruset, läs mer på www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetUppdateringomCorona-viruset,läsmerpåwww.lu.se
Du är här

Kontakt

Behöver du prata med någon om din studiesituation?
Kontakta våra studievägledare

Vill du göra ett studieuppehåll?
Läs mer på blanketter

Har du frågor om kurslitteratur, söka vetenskapliga artiklar, referenser och referenshanteringsprogram?
Kontakta din kontaktbibliotekarie. Kontaktuppgifterna finns i din lärplattform eller på bibliotekets pedagogiska stöd:
Bibliotekets pedagogiska stöd: Din kontaktbibliotekarie
Bibliotekets pedagogiska stöd för dig som student: Söka, värdera, skriva & referera

Har du funderingar på att göra något internationellt?
Kontakta våra internationella koordinatorer

Har du frågor om examen och yrkeslegitimation?
För examen: Kontakta våra examenshandläggare
För yrkeslegitimation: Kontakta Socialstyrelsen

Vill du kontakta ditt program?

Här finns information om vem du kan kontakta.

Arbetsterapeutprogrammet

Marianne Kylberg
Programdirektör
E-post: marianne [dot] kylberg [at] med [dot] lu [dot] se

Audionomprogrammet

Kajsa Johansson
Programdirektör
E-post:
kajsa [dot] johansson [at] med [dot] lu [dot] se

Barnmorskeprogrammet

Maria Ekelin
Programansvarig
E-post: maria [dot] ekelin [at] med [dot] lu [dot] se

Biomedicinprogrammet

Magnus Hillman
Programdirektör
E-post: magnus [dot] hillman [at] med [dot] lu [dot] se

Fysioterapeutprogrammet

Anne Sundén
Programdirektör
E-post: anne [dot] sunden [at] med [dot] lu [dot] se

Logopedprogrammet

Susanna Whitling
Programdirektör
E-post: susanna [dot] whitling [at] med [dot] lu [dot] se

Läkarprogrammet

Kontakta den kursansvariga på kursen du läser.
Kontaktuppgifterna finns i Moodle

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Jenny Gårdling
Programansvarig
E-post: jenny [dot] gardling [at] med [dot] lu [dot] se

Sjuksköterskeprogrammet

Magnus Sandberg
Programansvarig
E-post: magnus [dot] sandberg [at] med [dot] lu [dot] se

Specialistsjuksköterskeprogrammen: akutsjukvård, ambulanssjukvård, barnsjukvård, distriktssköterska, psykiatrisk vård, onkologisk vård, vård av äldre

Anna Kristensson Ekwall
Programansvarig
E-post: anna [dot] kristensson_ekwall [at] med [dot] lu [dot] se

Specialistsjuksköterskeprogrammen anestesisjukvård, intensivvård, operationssjukvård

Karin Samuelson
Programansvarig

E-post: karin [dot] samuelson [at] med [dot] lu [dot] se

Kompletterande utbildning läkare, KUL

Ulla Westin
Programdirektör
E-post: ulla [dot] westin [at] med [dot] lu [dot] se

Sidansvarig:

Medicinska fakulteten
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
E-post: info [at] med [dot] lu [dot] se