Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Uppdatering om Corona-viruset, läs mer på www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetUppdateringomCorona-viruset,läsmerpåwww.lu.se
Du är här

Ny student

Välkommen till Lunds universitet och Medicinska fakulteten!

Du har nu en spännande tid framför dig. Lunds universitet har samlat information som kan vara bra för dig att veta som ny student vid Lunds universitet.

Läs om livet som student på Lunds universitets centrala webbplats

Välkomstbrev från programmet du är antagen till:

Hälsodeklarationer och vaccinationer

Du som ska börja läsa ett program hos oss, där klinisk undervisning är en del av utbildningen, behöver lämna en hälsodeklaration där du svarar på frågor om MRSA, tuberkulos och mässling. Utifrån dina svar i hälsodeklarationen görs en bedömning om det behövs någon vidare åtgärd.

Fyll i hälsodeklarationen genom att logga in med ditt studentkonto. Läs även instruktionerna nedan.

  • När du skickat in hälsodeklarationen får du en bekräftelse till din e-postadress. Ta med och visa bekräftelsen första dagen på din utbildning (t.ex. genom mobilen eller datorn, du behöver inte skriva ut den).
  • Observera att det är ett krav att skicka in denna blankett för att kunna genomföra den verksamhetsförlagda / verksamhetsintegrerade utbildningen.
  • Du som ska påbörja barnmorskeprogrammet eller någon av inriktningarna till specialistsjuksköterska behöver inte svara på frågorna om tuberkulos (fråga 1–5).

Kontaktperson för frågor om hälsodeklarationen:
Teresa Svarvell
E-post: Teresa [dot] Svarvell [at] med [dot] lu [dot] se

Hälsokontroll av MRSA och tuberkulos

Om dina svar i hälsodeklarationen innebär uppföljning kommer du att få en kallelse av Företagshälsovården inom Lunds universitet för provtagning. Vid besöket får du träffa hälso- och sjukvårdsutbildad personal. Om du får en kallelse till provtagning är det viktigt att du går på den tid du blir kallad. Observera att det kan bli aktuellt med hälsokontroll även om du är vaccinerad mot tuberkulos.

Folkhälsomyndigheten ändrade under hösten 2017 sina rekommendationer vad gäller vaccination av vuxna. Vi följer denna rekommendation och erbjuder därför inte vaccination mot tuberkulos.

Vaccination mot mässlin

Vi erbjuder vaccination mot mässling i de fall du inte tidigare blivit vaccinerad. Observera att vaccination endast är ett erbjudande och inget krav för att genomföra den verksamhetsförlagda / verksamhetsintegrerade utbildningen.

Vaccination mot hepatit B

Ska du börja på biomedicin-, läkar- eller sjuksköterskeprogrammet kommer du att bli erbjuden vaccination mot hepatit B. Mer information kommer att skickas ut av ditt program när det är dags för vaccination.

Studentkonto

Som student vid Lunds universitet tilldelas du ett studentkonto. Det är en central användaridentitet som består av ett användarnamn och ett lösenord. Studentkontot skapas när du blir registrerad som antagen vid Lunds universitet. Information om studentkontot skickas till den e-postadress som du registrerade när du gjorde din ansökan på antagning.se.

Läs mer om studentkonto på Lunds universitets centrala webbplats

Skriva ut och kopiera

Läs mer här hur du gör för att skriva ut och kopiera.

Hitta och låna kurslitteratur

Söka, värdera och referera vetenskaplig litteratur

Under din utbildning kommer du behöva söka efter vetenskaplig litteratur i framför allt databaser, samt lära dig att korrekt referera till olika källor. Varje utbildning har en kontaktbibliotekarie som är ett stöd för dig i att söka och värdera litteratur.

Utöver schemalagda tillfällen där du får undervisning och handledning, erbjuder biblioteket även vissa fristående kurser och workshops.

Bostad

Behöver du tips på hur du kan hitta en bostad?

Läs bostadstipsen på Lunds universitets centrala webbplats

Studiemedel

Om du har frågor som rör studiemedel, vänligen kontakta CSN (Centrala Studiestödsnämnden).

Du hittar mer information och kontaktuppgfiter på CSN:s webbplats

Försäkring

När du är student vid Lunds universitet är du försäkrad under studietiden och under direkt färd mellan bostaden och universitetet.

Läs mer om försäkringen på Kammarkollegiets webbplats

Sidansvarig:

Står du som reserv?

Vi kommer att kontakta dig om du kan erbjudas plats på programmet du står som reserv på. Blir du kontaktad innan terminsstartsdagen har du 24 timmar på dig att tacka ja eller nej till erbjuden utbildningsplats. Om du blir kontaktad på terminsstartsdagen eller senare har du 6 timmar på dig att ge besked. Om du inte lämnar svar via e-post eller telefon inom den angivna tidsperioden så stryks du och ny reserv kommer att kallas.

Medicinska fakulteten
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
E-post: info [at] med [dot] lu [dot] se