Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Uppdatering om Corona-viruset, läs mer på www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetUppdateringomCorona-viruset,läsmerpåwww.lu.se
Du är här

Utbildningsorganisationen

Fakultetens utbildningsorganisation

Medicinska fakultetens styrelse ansvarar för övergripande riktlinjer och beslut som rör fakultetens verksamhet.

Utbildning på grund och avancerad nivå

Grundutbildningsnämnden har under fakultetsstyrelsen ett övergripande ansvar för utbildning på grund och avancerad nivå. Grundutbildningsnämnden utgör en överordnad samordnande och beslutande nivå med uppgift att ansvara för de grundutbildningsärenden som är av övergripande strategisk karaktär eller gemensamma för fakultetens utbildningar. Ordföranden är vicedekan Maria Björkqvist.

Programnämnder

Under grundutbildningsnämnden finns det programnämnder som arbetar på grundutbildningsnämndens delegation och leds av en programnämndsordförande. Programnämnderna ansvarar för utveckling, planering och ledning av kurser och utbildningsprogram. Varje program leds sedan operativt av en programdirektör/programansvarig.

Programnämnden för läkarutbildning (länk till intern webbplats)
Ansvarar för läkarprogrammet.

Programnämnden för masterutbildningar (länk till intern webbplats)
Ansvarar för masterprogrammen i biomedicin, folkhälsovetenskap  och medicinsk vetenskap med huvudområde arbetsterapi, audiologi, fysioterapi, logopedi, omvårdnad, radiografi, reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa samt kandidatprogrammet i biomedicin.

Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (länk till intern webbplats)
Ansvarar för utbildning till röntgensjuksköterska och sjuksköterska samt vidareutbildning till barnmorska och specialistsjuksköterska inom Akutsjukvård, Ambulanssjukvård, Anestesisjukvård, Barnsjukvård, Distriktssköterska, Intensivvård, Onkologisk vård, Operationssjukvård, Psykatrisk vård och Vård av äldre

Programnämnden för rehabiliteringsutbildningar (länk till intern webbplats)
Ansvarar för arbetsterapeut-, audionom-, logoped- och fysioterapeutprogrammen.

Sidansvarig:

Medicinska fakulteten
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
E-post: info [at] med [dot] lu [dot] se