Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Litteratursökning – tips på sökord och databaser

Lunds universitet har många söktjänster för att hitta tillförlitlig litteratur, till exempel vetenskapliga tidskrifter. Det finns de viktigaste medicinska databaserna, men även och andra databaser och e-böcker som är användbara när du söker artiklar, fakta och annan information för dina studier.

Vetenskapliga tidskrifter och databaser

Databaser, vetenskapliga tidskrifter, uppslagsverk samt medicinska ordböcker hittar du via LUBsearch. Bland annat finns Författningshandboken och Visual body, som innehåller tredimensionella bilder av människokroppens organ och system. LUBsearch är en söktjänst för  bibliotekens tidskrifter, databaser och e-böcker.

Sök i LUBsearch på lub.lu.se

Vi har sammanställt ett urval av de viktigaste medicinska databaserna och e-böcker för dig. Bland annat finns Författningshandboken och Visual body, som innehåller tredimensionella bilder av människokroppens organ och system.

Lista på medicinska databaser och viktiga e-böcker på lub.lu.se

När du är utanför campus behöver du logga in med ditt studentkonto för att nå kunna skriva ut artiklar i fulltext och läsa e-böcker. Du behöver inte logga in för att kunna söka i databaserna.

Hjälp med att hitta bra sökord?

4 tips för dig som gör en litteraturstudie

  • Strukturera din frågeställning enligt en vedertagen mall, till exempel PICO.
  • Sök i flera databaser.
  • Redovisa dina sökningar i sökscheman eller tabeller.
  • Redovisa ditt urval i tabeller eller figurer.

Du hittar utförliga instruktioner och tips i guiden Evidensbaserad medicin.
Introducerande guide till evidensbaserad medicin (EBM) gjord av Bibliotek & IKT på liguides.lub.lu.se


Boka handledning

För dig som vill ha handledning i litteratursökning, sökstrategier och referenshantering:
Boka handledning med bibliotekarie – bokningsformulär på med.lu.se


6 viktiga medicinska databaser

PubMed
I PubMed kan du bland annat söka i artikelreferenser från Medline, den största och mest etablerade medicinska databasen i världen. I PubMed ingår även exemplevis MeSH Database för medicinska ämnesord och Single Citation Matcher.

Embase – för klinisk och experimentell forskning, läkemedel och behandlingar
I Embase hittar du material inom klinisk och experimentell forskning, samt forskning om läkemedel och behandlingar. Databasen överlappar i stora delar PubMed.

Cochrane – systematiska litteraturöversikter från olika randomiserade kliniska försök
The Cochrane Library är en internationell samling databaser, däribland Cochrane Database of Systematic Reviews som innehåller systematiska litteraturöversikter från olika randomiserade kliniska försök.

CINAHL – för omvårdnad, vårdvetenskap och arbetsterapi
Databas med referenser till artiklar inom omvårdnad, vårdvetenskap och arbetsterapi, samt avhandlingar och konferensrapporter.

AMED – arbetsterapi, palliativ vård, fysioterapi
Databas med referenser till artiklar inom arbetsterapi, akupunktur, homeopati, palliativ vård, fysioterapi, chiropraktik, hypnos, holistisk behandling, hospice och osteopati.

PsycINFO – psykologi och närliggande ämnesområden
Databas med referenser till artiklar inom psykologi och närliggande ämnesområden som psykiatri, medicin, omvårdnad och sociologi.