Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skriva akademiskt

Det finns mycket att tänka på när du ska skriva akademiska arbeten, till exempel uppsatser. Du förväntas följa vissa normer vad gäller utformning, angivande av referenser, språk och stil.

När du använder någonting som du har hämtat från en annan text, till exempelvis fakta och idéer eller andras bilder, är det viktigt att du tydligt nämner detta. Om du inte refererar till dina källor gör du dig skyldig till plagiering.

Vi hjälper dig!

Vi hjälper dig med din uppsats, projekt eller annan uppgift under din studietid!

Kontakta oss om du har frågor om att:

  • hitta sökord och välja rätt databas,
  • läsa och värdera  sökresultat och vetenskapliga artiklar,
  • citera och referera och
  • hitta och använda bilder.

3 användbara verktyg för att referera och stava rätt

Boka en bibliotekarie

Behöver du hjälp med litteratursökning, sökstrategier, databaser, källkritik, referenshantering eller andra informationsrelaterade frågor?

Boka handledning med bibliotekarie – formulär på med.lu.se