Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skriva akademiskt

Det finns mycket att tänka på när du ska skriva akademiska arbeten, till exempel uppsatser. Du förväntas följa vissa normer vad gäller utformning, angivande av referenser, språk och stil.

När du använder någonting som du har hämtat från en annan text, till exempelvis fakta och idéer eller andras bilder, är det viktigt att du tydligt nämner detta. Om du inte refererar till dina källor gör du dig skyldig till plagiering.

Bibliotekets stöd till ditt akademiska skrivande

Vi hjälper dig med att:

  • hitta sökord och välja databas,
  • läsa och granska vetenskapliga artiklar,
  • citera och referera,
  • hitta och använda bilder och
  • skriva vetenskaplig text.

Bibliotekets pedagogiska stöd: Skriva akademiskt på libguides.lub.lu.se

5 användbara verktyg för ditt akademiska skrivande

Boka en bibliotekarie

Behöver du hjälp med litteratursökning, sökstrategier, databaser, källkritik, referenshantering eller andra informationsrelaterade frågor?

Boka handledning med bibliotekarie – formulär på med.lu.se


Film om akademiska skrivande