Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Uppdatering om Corona-viruset, läs mer på www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetUppdateringomCorona-viruset,läsmerpåwww.lu.se
Du är här

Barnmorska

Information inför programstart av barnmorskeprogrammet med start våren 2020

Webbregistrering

Du måste registrera dig redan innan terminen startar. Webbregistreringen är öppen mellan den 2020-01-06 - 2020-01-13. Registreringen är en förutsättning för att du ska få lov att delta i utbildningen.

Obs! Om du inte registrerar dig mister du din plats och den tilldelas istället en reserv.

Här finner du sidan för webbregistrering.


Upprop

Programmet börjar med obligatoriskt upprop måndag 20 januari 2020 på institutionen för hälsovetenskaper, HSC (Health Sciences Center), Margaretavägen 1B 222 40 Lund. Registreringen genomförs i foajén klockan 09:00. Därefter börjar introduktion klockan 09:15 i H01.

Schema med tid för introduktion samt program för dagen finns tillgängligt tidigast 30 dagar före kursstart på lärplattformen Moodle.

Räkna med att hela första dagen är schemalagd.

Studenter rekommenderas att inte använda starka dofter (t.ex. parfym) när ni vistas på HSC då det finns personer som är doftöverkänsliga samt har allergier mot detta. Tack för att ni bidrar till en bra vistelsemiljö! 


Inför uppropet

Vid programstart ska följande tas med och uppvisas:

Obligatorisk närvaro gäller vid programstart. Om du inte kommer till uppropet förlorar du din plats på programmet. Om du inte vill/tänker läsa utbildningen lämna då återbud via www.antagning.se

Vill du behålla din plats på programmet men har inte möjlighet att närvara vid uppropet och terminsstarten måste du meddela detta. Kontakta då studievägledare, Emilia Nivestam 046 222 97 51emilia [dot] nivestam [at] med [dot] lu [dot] se 
Medicinska Fakultetens kansli, BMC F11 221 84 Lund

Om du inte får tjänstledigt, blir föräldraledig, ska göra militärtjänst eller plötsligt blir sjuk/annat kan du ansöka om anstånd, det vill säga ansöka om uppskov att starta utbildningen till nästa programstart.

Vid ansökan om anstånd ska du inte lämna återbud till utbildningen utan ansöka om anstånd via blankett, denna finner du här.

Ifylld ansökan ska kompletteras med intyg och skickas så snart som möjligt till oss. Ansöker du om anstånd kommer din plats att erbjudas en reserv.

Under programmets gång gäller obligatorisk närvaro vid kursstart. Lov förekommer inte under terminstid. Information om utbildnings- och terminstider finner du här.


Bra att veta inför utbildningens start

Lärplattform

På programmets lärplattform Moodle hittar du allt som rör dina studier på programmet, så som kursplaner och litteraturlistor, schema och utbildningsplan.

Första kursens schema och annan information kommer att finnas tillgänglig cirka 30 dagar innan terminsstarten.

Teoretisk utbildning

Lund är kursort för den teoretiska delen av barnmorskeutbildningen. Cirka 3 dagar/vecka kommer att vara schemalagda. De flesta dagarna är planerade mellan klockan 09:00-16:00 men det förekommer även halvdagar och andra tider.

Du kan förbereda dig teoretiskt inför kurserna genom att aktualisera dina kunskaper i anatomi, datasökning och ordbehandling, vetenskapliga begrepp samt engelska språket eftersom en del av kurslitteraturen är på engelska

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är förlagd till Primärvården i Skåne och Halland (Halmstads sjuk-vårdsområde) samt sjukhus i Region Skåne: Kristianstad, Helsingborg, Lund, Malmö, Ystad samt Halmstad.

VFU-samordnaren tillsammans med studentföreningens ordförande fördelar VFU platserna efter era önskemål. Observera att det kan vara svårt att tillfredsställa allas önskemål så du får räkna med att pendla delar av eller hela VFU-tiden. Varje student kommer under utbildningen att göra VFU på två förlossningskliniker.

VFU:n kan innebära resor till utbildningsplatserna och kan medföra extra kostnader. Helg-, natt- och kvällstjänstgöring kommer att bli aktuellt under din verksamhetsförlagda utbildning. VFU får inte göras på avdelning där den studerande tidigare tjänstgjort.

När du skall göra din VFU har vissa enheter som krav att du som student skall kunna uppvisa ”Utdrag ut belastningsregistret”. Blankett till utdrag för belastningsregistret.

Du kommer, när och om det är aktuellt för dig, att få mer information om hur detta går till.

För VFU inom Region Skåne krävs ett så kallat RSid-kort. Detta kort är ett id-kort som används som identifiering och digital signering inom Region Skåne. För att administrera detta skickar din utbildningsadministratör dina personuppgifter, namn samt din student e-post adress till Region Skåne. Om du motsätter dig detta tag kontakt med utbildnings-administratören på utbildningen. Mer information.

Om du har sociala, medicinska eller andra särskilda skäl kan du ansöka om att få göra hela eller delar av din VFU inom specifika orter/kommuner. För mer information när din ansökan ska vara inlämnad kontakta snarast studievägledare.

För mer information se anvisningar och blanketter.

Tillgodoräknande

Du som önskar tillgodoräkna dig tidigare teoretisk och/eller praktisk erfarenhet kan ansöka om detta till och med senast två veckor efter utbildningsstart till Studiesociala kommittén. Ansökan skall avse för den/de kurser inom HELA utbildningen som du tidigare studerat, och styrkas med vidimerade handlingar såsom utbildningsplan, kursplaner och ladokutdrag på avklarade kurser både på svenska och engelska, intyg, tjänstgöringsintyg eller motsvarande ska bifogas ansökan. Ofullständig ansökan behandlas ej.

För mer information och ansökningsblanketter klicka här. 

Tänk på att om du får tillgodoräknat dig tidigare utbildning/yrkeslivserfarenhet berättigar detta inte till studiemedel för de tillgodoräknande poängen vilket kan innebära att du får reducerat studiemedel eller blir återbetalningsskyldig för redan utbetalt medel.

Studiesociala kommittén

Studiesociala kommittén är beslutsfattande i samtliga studentärende och är till för dig som inför påbörjande av studier behöver ansöka om anstånd (uppskov med programstart), dispens från behörighetskrav, särskilda skäl för VFU-ortsplacering, tillgodoräknande eller annat. Studiesociala kommittén är också för dig som under utbildningens gång kan behöva ansöka om studieuppehåll/temporärt studieavbrott/definitivt studieavbrott, individuell studieplanering eller annat. Studiesociala kommittén har sammankomst i nära anslutning till terminsstarten. Har du frågor om studiesociala kommittén eller om ansökningar vänligen kontakta studievägledaren. 

Alla ansökningar till studiesociala kommittén ska skickas till Emilia Nivestam för handläggning. Du kan skicka din ansökan via post eller e-post. Tänk på att inskickade handlingar via e-post är offentliga handlingar. Skicka in din ansökan i god tid.

Vårdvetenskapliga studentföreningen (VÅVS)

Vårdvetenskapliga Studentföreningen är en sektion i medicinska fakultetens studentkår Corpus Medicum. Föreningen utför studiebevakning på grund och avancerad nivå inom programmen sjuksköterske-, röntgensjuksköterske-, arbetsterapeut-, barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogrammen- samt master i medicinsk vetenskap. Det sistnämnda programmet delar man ansvaret tillsamman med Sydsvenska sjukgymnastinstitutets studentförening.

Mer information finns på VÅVS:s webbplats.

Att vara student

Det finns en omfattande verksamhet vid Lunds universitet som syftar till att underlätta din studietid här. Hjälp finns exempelvis för den som är osäker på sin studieteknik eller har läs- och skrivsvårigheter eller annat. Det mesta du behöver veta om studentlivet finns på studentsidorna på www.lu.se.

Du kan följa Medicinska fakulteten på Facebook! Där kan du läsa om event, gästföreläsningar, spännande forskning och annat som kan vara av intresse för dig som är student vid vår fakultet.

Du som brukar använda dig av sociala medier så som Facebook, Twitter, bloggar eller annat, tänk på att iaktta sekretess när du vistas inom utbildning och vårdverksamhet. Tänk på att sekretess inte bara råder i sociala medier utan även utanför utbildnings- och arbetsmiljön exempelvis på bussar, kaféer etc., använd ditt omdöme noga så att du inte bryter mot sekretessen.

Elektroniskt studentkonto – e-postadresser

Som student vid Lunds universitet tilldelas du ett IT-konto. Det är en central användaridentitet som består av ett användarnamn samt ett lösenord. Med studentkontot kan du komma åt studentportal, fillager, LU-kort, de allmänna datasalarna och bibliotekets nättjänster.

Studentkontot skapas när du blir registrerad som antagen vid Lunds universitet. Det sker några dagar efter att du fått ditt antagningsbesked. När kontot är skapat får du mejl om hur studentkontot aktiveras till den e-postadress som du registrerade när du gjorde din ansökan till Lunds universitet.

När du aktiverar ditt konto använder du dig av samma inloggningsuppgifter som du använde dig av när du anmälde dig på antagning.se.

Du som student bör läsa din mail varje dag, därför är det viktigt att den e-postadress som du har registrerad hos oss är en som du läser varje dag. Vill du läsa mer om elektroniskt studentkonto och e-postadresser kan du göra det här.

Byter du e-post adress efter att du påbörjat en utbildning se då till att uppdatera denna i LADOK.

Har du frågor om utbildningen är du varmt välkommen att kontakta oss.

Varmt välkommen till barnmorskeprogrammet!

Kontakt

Inriktningsansvarig

Eva-Kristina Persson
eva-kristina [dot] persson [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledare

Louise Lühr
+46 46-222 77 53
studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se

Medicinska fakulteten
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
E-post: info [at] med [dot] lu [dot] se