Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Barnmorskeprogrammet

Information till dig som är antagen till Barnmorskeprogrammet med start hösten 2021

Om du inte tänker börja utbildningen, lämnar du återbud via Antagning.se


Webbregistrering och upprop

Både webbregistrering och upprop är obligatoriska. 

Webbregistreringen är öppen mellan 16-23 augusti.
Om du inte webbregistrerar dig går din plats till en reserv. Observera att webbregistreringen inte ersätter det obligatoriska uppropet.

Läs mer om hur du registerar dig på Lunds universitets centrala webbplats. 

Det är viktigt att du kontrollerar din e-postadress i Ladok. Ändra vid behov till en korrekt, fungerande och aktuell e-postadress, gärna till din LU student e-postadress då vi lättast når dig på denna.

Uppropet sker måndag 30 augusti kl. 08:00, på HSC sal C333. Hitta till HSC.

Om du inte har möjlighet att närvara vid uppropet, måste du meddela förhinder, annars mister du din plats på programmet. Kontakta studievägledare eller utbildningskoordinator.

Det är viktigt att du fyller i en hälsodeklaration:

Information och blankett för hälsodeklarationen finner du här. 

Studenter rekommenderas att inte använda för starka dofter (till exempel parfym) när de vistas i lokalerna på HSC då det finns personer som är doftöverkänsliga och/eller har allergier mot detta. Tack för att ni bidrar till en bra vistelsemiljö!

Om du inte kan påbörja din utbildning och har särskilda skäl kan du ansöka om anstånd för att få börja utbildningen vid nästa programstart. Tänk på att du inte ska lämna återbud till utbildningen om du ansöker om anstånd.

Anvisningar och e-tjänst för ansökan om anstånd finner du här.


Bra att veta 


Under programmets gång är det obligatorisk webbregistrering vid varje kursstart. Lov förekommer inte under terminstid. 
Information om utbildnings- och terminstider finner du här.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) förläggs vanligtvis inom Skåne men VFU-placeringar utanför Skåne kan förekomma. Detta innebära resor till utbildningsplatserna och kan medföra extra kostnader. Både helg-, natt- och kvällstjänstgöring förekommer under utbildningstiden.

Läs mer om verksamhetsförlagda utbildning (VFU) här. 
 
Om du har sociala, medicinska eller andra särskilda skäl kan du ansöka om särskild VFU-placering.

Anvisningar och e-tjänst för ansökan särskild VFU-placering finner du här.

Studiesociala kommittén 

Studiesociala kommittén är beslutsfattande i samtliga studentärenden och är till för dig som inför påbörjande av studier eller under utbildningen behöver ansöka om anstånd, dispens från behörighetskrav, särskilda skäl för VFU-ortsplacering, tillgodoräknande (se ovan), studieuppehåll, studieavbrott eller annat. Kommittén har sammankomst i nära anslutning till utbildningsstart. Om du har frågor om studiesociala kommittén kan du kontakta studievägledaren.


Alla ansökningar till studiesociala kommittén ska skickas till studievägledaren via våra e-tjänster  för handläggning inför studiesociala kommitténs möte. Skicka in din ansökan i god tid. Har du frågor om din ansökan eller om studiesociala kommittén kan du kontakta studievägledaren (se kontaktuppgifter till höger).

Tillgodoräknande

Du som önskar tillgodoräkna dig tidigare teoretisk och/eller praktisk erfarenhet ansöker om detta snarast efter utbildningsstart till Studiesociala kommittén. Ansökan ska avse samtliga kurser du vill tillgodoräkna dig från den utbildning som du tidigare studerat och styrkas med relevanta handlingar (intyg, kursplaner, utbildningsplaner etc.) Ofullständig ansökan behandlas ej.

För mer information se anvisningar och e-tjänster.


Tänk på att om du får tillgodoräknat dig tidigare utbildning/yrkeserfarenhet inte berättigar till studiemedel för de tillgodoräknande poängen vilket kan innebära att du får reducerat studiemedel eller blir återbetalningsskyldig för redan utbetalt medel.

Vårdvetenskapliga studentföreningen VÅVS

Vårdvetenskapliga Studentföreningen är en sektion i medicinska fakultetens studentkår Corpus Medicum. VÅVS är studentkårssektionen för dig som studerar till Arbetsterapeut, Röntgensjuksköterska, Sjuksköterska, Specialistsjuksköterska, Barnmorska eller i Masterprogrammet i Medicinsk vetenskap vid Lunds universitet.

Föreningen utför studiebevakning och arbetar aktivt för att studenterna inom utbildningarna ska få en så bra studietid som möjligt. VÅVS håller information på uppropsdagen (se schemat för uppropet) och kontaktar även alla nya studenter inför programstart.


VÅVS har även en stor studiesocial verksamhet för alla medlemmar där de i föreningens regi organiserar allt ifrån idrottsevent till novischaktiviteter.
VÅVS Facebooksida