Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Uppdatering om Corona-viruset, läs mer på www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetUppdateringomCorona-viruset,läsmerpåwww.lu.se
Du är här

Mer information om utbildningen till röntgensjuksköterska

Information om utbildningen

Utbildningsplan och kursplaner

Programmet använder Moodle som läroplattform. Under Programinformation – röntgensjuksköterskeprogrammet hittar du information om programstarten, utbildningens kursplaner och litteraturlistor samt annan övergripande information.

Under Start hösten 2020 återfinns under respektive termin de kurser du ska genomgå. Lov förekommer inte under terminstid. Observera att det är en veckas uppehåll mellan höst- och vårtermin.

Information om utbildnings- och terminstider finner du här

Första kursens schema RSJB40 Röntgensjuksköterskans profession I finns tillgänglig senast 30 dagar före utbildningens start. Kursansvarig är Jenny Gårdling.

Teoretisk utbildning

Lund är kursort. Den teoretiska utbildningen är förlagd till, Health Sciences Centre, (HSC). Under teoriperioder varierar den schemabundna tiden mellan kl 08.00 - 18.00, måndag - fredag. Enstaka praktiska övningar kan förekomma under kvällstid. Studierna är i hög grad baserade på självstudier.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kan ske i hela Skåne. Detta innebär resor till utbildningsplatserna och kan medföra extra kostnader. Både helg-, natt- och kvällstjänstgöring förekommer under utbildningstiden. Läs mer om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) här.

När du skall göra din VFU har vissa enheter som krav att du som student skall kunna uppvisa ”Utdrag ur belastningsregistret”. Se mer info hos Polisen. Du kommer, när och om det är aktuellt för dig, att få mer information om hur detta går till.

För VFU inom Region Skåne krävs ett så kallat RSid-kort. Detta kort är ett id-kort som används som identifiering och digital signering inom Region Skåne. För att administrera detta skickar din utbildningsadministratör dina personuppgifter, namn samt e-postadress till Region Skåne. Om du motsätter dig detta tag kontakt med programadministratör Anna Blomgren anna [dot] blomgren [at] med [dot] lu [dot] se 046-222 18 69.

Om du har sociala, medicinska eller andra särskilda skäl kan du ansöka om att få göra hela eller delar av din VFU inom specifika orter/kommuner. För mer information om när din ansökan ska vara inlämnad kontakta snarast studievägledare.

Bra att veta

Tillgodoräknande

Du som önskar tillgodoräkna dig tidigare teoretisk och/eller praktisk erfarenhet ansöker om detta snarast efter utbildningsstart till Studiesociala kommittén. Ansökan skall avse samtliga kurser du vill tillgodoräkna dig från den utbildning som du tidigare studerat och styrkas med relevanta handlingar (intyg, kursplaner, utbildningsplaner etc). Ofullständig ansökan behandlas ej. För mer information se anvisningar och blanketter.

Tänk på att om du får tillgodoräknat dig tidigare utbildning/yrkeserfarenhet inte berättigar till studiemedel för de tillgodoräknande poängen vilket kan innebära att du får reducerat studiemedel eller blir återbetalningsskyldig för redan utbetalt medel.

Studiesociala kommittén

Studiesociala kommittén är beslutsfattande i samtliga studentärenden och är till för dig som inför påbörjande av studier behöver ansöka om anstånd, dispens från behörighetskrav, särskilda skäl för VFU-ortsplacering, tillgodoräknande (se ovan). Eller om du under utbildningen vill ta studieuppehåll, göra studieavbrott eller annat. Kommittén har sammankomst i nära anslutning till utbildningsstart. Har du frågor om studiesociala kommittén kontakta studievägledaren.

Alla ansökningar till studiesociala kommittén ska skickas till studievägledaren via post eller e-post för handläggning inför studiesociala kommitténs möte. Skicka in din ansökan i god tid. Har du frågor om din ansökan eller om studiesociala kommittén kan du kontakta studievägledaren (se kontaktuppgifter till höger).

Vårdvetenskapliga studentföreningen VÅVS

Vårdvetenskapliga Studentföreningen är en sektion i Vårdvetenskapliga Studentföreningen är en sektion i medicinska fakultetens studentkår Corpus Medicum. Föreningen utför studiebevakning på grund och avancerad nivå inom programmen sjuksköterske-, röntgensjuksköterske-, arbetsterapeut-, specialistsjuksköterske- samt master i medicinsk vetenskap. Det sistnämnda programmet delar man ansvaret för tillsammans med Sydsvenska sjukgymnastinstitutet studentförening, mer information.

VÅVS håller även i olika former av novisch-/introduktionsaktiviteter och alla nya studenter kommer att bli kontaktade av VÅVS.

VÅVS webbplats.

Att vara student

Det finns en omfattande verksamhet vid Lunds universitet som syftar till att underlätta din studietid här. Hjälp finns exempelvis för den som är osäker på sin studieteknik eller har läs- och skrivsvårigheter. Det mesta du behöver veta om studentlivet finns även på studentsidorna

Gilla oss på Facebook! På medicinska fakultetens Facebook-sida kan du läsa om event, gästföreläsningar, spännande forskning och annat av intresse för dig som är student vid vår fakultet.

Du som brukar använda dig av sociala medier såsom Facebook, Twitter och Bloggar, tänk på att iaktta sekretess när du vistas inom utbildning och vårdverksamhet, även som student. Tänk på att sekretess inte bara råder i sociala medier utan även utanför utbildnings- och arbetsmiljön, använd ditt omdöme noga så att du inte bryter mot denna lag.

Elektroniskt studentkonto – e-postadresser

Som student vid Lunds universitet tilldelas du ett IT-konto. Det är en central användaridentitet som består av ett användarnamn samt ett lösenord. Med studentkontot kan du komma åt studentportal, fillager, LU-kort, de allmänna datasalarna och bibliotekets nättjänster.

Studentkontot skapas när du blir registrerad som antagen vid Lunds universitet. Det sker några dagar efter att du fått ditt antagningsbesked. När kontot är skapat får du mejl om hur studentkontot aktiveras till den e-postadress som du registrerade när du gjorde din ansökan till Lunds universitet.

När du aktiverar ditt konto använder du dig av samma inloggningsuppgifter som du använde dig av när du anmälde dig på antagning.se.

Du som student bör läsa din mail varje dag, därför är det viktigt att den e-postadress som du har registrerad hos oss är en som du läser varje dag. Vill du läsa mer om elektroniskt studentkonto och e-postadresser kan du göra det här.

Byter du e-postadress efter att du påbörjat en utbildning se då till att uppdatera denna i LADOK.

Har du frågor om utbildningen är du varmt välkomna att kontakta oss. Se kontaktuppgifter på denna sida.

Sidansvarig:

Kontaktpersoner

Inriktningsansvarig / Programansvarig
Jenny Gårdling
jenny [dot] gardling [at] med [dot] lu [dot] se

Inriktningsansvarig praktik (VFU)
Annette Holst-Hansson

annette [dot] holst-hansson [at] med [dot] lu [dot] se

046-222 19 27

Programadministratör
Anna Blomgren
anna [dot] blomgren [at] med [dot] lu [dot] se
046-222 18 69

Studievägledare
Sandra Lindell
studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se
046-222 04 76

Medicinska fakulteten
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
E-post: info [at] med [dot] lu [dot] se