Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Röntgensjuksköterske-programmet

Information till dig som är antagen till Röntgensjuksköterskeprogrammet ht 2021

Välkommen att först och främst tacka ja till utbildningen på Antagning.se - Anmälan till högskola och universitet.

Webbregistrering och upprop


Viktig information, samt vad du som är antagen behöver göra, inför hösten 2021:

  • Kontrollera din e-postadress i Ladok. Ändra vid behov till en korrekt, fungerande och aktuell e-postadress.
  • Webbregistrering är obligatorisk – eftersom din plats annars går till en reserv. 
  • Webbregistreringen är öppen 16–22 augusti 2021Så här registrerar du dig.
  • Medverkan på uppropet är också obligatorisk. Vi planerar för att det ska genomföras på Campus och enligt nedan upplägg. Med tanke på att det snabbt kan komma nya riktlinjer ber vi er än en gång att kontrollera här på webbsidan om någon ändring skett nära inpå datum.

Uppropet sker: 30 augusti 2021, kl. 9.15-12.00, här:
Health Sciences Centre (HSC)
Margaretavägen 1B 
222 40 Lund
Sal: C144

Vid uppropet ska följande tas med och uppvisas: 

Obs! Kom i tid för att hinna lämna in dessa dokument.

Om du inte har möjlighet att närvara vid uppropet måste du meddela förhinder till studievägledare eller utbildningskoordinator senast kl. 08.00, 30 augusti 2021, för att behålla din plats. 

Om du har ändrat dig och inte tänker gå denna utbildning, behöver du lämna återbud via www.antagning.se.

Vill du gå programmet, men har särskilda skäl som gör att du behöver skjuta upp din studiestart till näsa programstart, behöver du ansöka om anstånd. 

Anvisningar och e-tjänst för ansökan om anstånd finner du här.

Schema och lärplattform

Fullständigt schema hittar du på lärplattformen Moodle.

Du klickar på den första kursen RSJB40 Röntgensjuksköterskans profession I och sedan hittar du länk till schemat för termin 1 överst under rubriken Terminsinformation. För information kring schema och Moodle kontakta kursadministratör.


Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) förläggs inom hela Region Skåne. Detta innebär resor till utbildningsplatserna och kan medföra extra kostnader. Både helg-, natt- och kvällstjänstgöring förekommer under utbildningstiden.

Om du har sociala, medicinska eller andra särskilda skäl kan du ansöka om särskild VFU-placering. Anvisningar och e-tjänst för ansökan särskild VFU-placering finner du här. 


Läs mer om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) här.
Läs mer om hygienrutiner och klädsel under VFU här.

 


Tänk på

Studenter rekommenderas att inte använda för starka dofter (till exempel parfym) när de vistas i lokalerna på HSC, då det finns personer som är doftöverkänsliga och/eller har allergier mot detta. 

Tack för att ni bidrar till en bra vistelsemiljö!
 


Bra att veta 

Under programmets gång är det obligatorisk webbregistrering vid varje kursstart. För kurser som löper över mer än en termin är det dessutom obligatoriskt att fortsättningsregistrera sig på samma kurs vid ny terminsstart.
Lov förekommer inte under terminstid. 
Information om utbildnings- och terminstider finner du här.

Studiesociala kommittén 

Studiesociala kommittén är beslutsfattande i samtliga studentärenden och är till för dig som inför påbörjande av studier eller under utbildningen behöver ansöka om anstånd, särskilda skäl för VFU-ortsplacering, tillgodoräknande (se ovan), studieuppehåll, studieavbrott eller annat. Kommittén har sammankomst i nära anslutning till utbildningsstart.

Om du har frågor om studiesociala kommittén kan du kontakta studievägledaren (se kontaktuppgifter till höger). Alla ansökningar till studiesociala kommittén ska i god tid skickas till studievägledaren via våra e-tjänster för handläggning. Har du frågor om din ansökan eller om studiesociala kommittén kan du kontakta studievägledaren.

Tillgodoräknande

Du som önskar tillgodoräkna dig tidigare teoretisk och/eller praktisk erfarenhet ansöker om detta snarast efter utbildningsstart till Studiesociala kommittén. Ansökan ska avse samtliga kurser du vill tillgodoräkna dig från den utbildning som du tidigare studerat och styrkas med relevanta handlingar (intyg, kursplaner, utbildningsplaner med mera.) Ofullständig ansökan behandlas ej. För mer information se anvisningar och e-tjänster.


Tänk på att om du får tillgodoräknat dig tidigare utbildning/yrkeserfarenhet inte berättigar till studiemedel för de tillgodoräknande poängen, vilket kan innebära att du får reducerat studiemedel eller blir återbetalningsskyldig för redan utbetalt medel.

Vårdvetenskapliga studentföreningen VÅVS

Vårdvetenskapliga Studentföreningen är en sektion i medicinska fakultetens studentkår Corpus Medicum. VÅVS är studentkårssektionen för dig som studerar till Arbetsterapeut, Röntgensjuksköterska, Sjuksköterska, Specialistsjuksköterska, Barnmorska eller i Masterprogrammet i Medicinsk vetenskap vid Lunds universitet.


Föreningen utför studiebevakning och arbetar aktivt för att studenterna inom utbildningarna ska få en så bra studietid som möjligt. VÅVS håller information på uppropsdagen (se schemat för uppropet) och kontaktar även alla nya studenter inför programstart.


VÅVS har även en stor studiesocial verksamhet för alla medlemmar där de i föreningens regi organiserar allt ifrån idrottsevent till novischaktiviteter.
 


Varmt välkommen!

Här hittar du mer information om utbildningen

Kontaktpersoner

Inriktningsansvarig / Programansvarig
Jenny Gårdling
jenny [dot] gardling [at] med [dot] lu [dot] se

Inriktningsansvarig praktik (VFU)
Annette Holst-Hansson

annette [dot] holst-hansson [at] med [dot] lu [dot] se

046-222 19 27

Utbildningskoordinator
Yvonne Aiello Davidsson
yvonne [dot] aiello_davidsson [at] med [dot] lu [dot] se
076-7212185

Studievägledare
Sandra Lindell
studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se
046-222 04 76

Kursadministratör
Anna Blomgren
anna [dot] blomgren [at] med [dot] lu [dot] se
046-222 18 69