Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mer information om utbildningen till röntgensjuksköterska

Information om utbildningen

Utbildningsplan och kursplaner

Programmet använder Moodle som lärplattform. Under Programinformation – röntgensjuksköterskeprogrammet hittar du information om programstarten, utbildningens kursplaner och litteraturlistor samt annan övergripande information.

Under Start hösten 2020 återfinns under respektive termin de kurser du ska genomgå. Lov förekommer inte under terminstid. Observera att det är en veckas uppehåll mellan höst- och vårtermin.

Information om utbildnings- och terminstider finner du här

Första kursens schema RSJB40 Röntgensjuksköterskans profession I finns tillgänglig senast 30 dagar före utbildningens start. Kursansvarig är Jenny Gårdling.

Teoretisk utbildning

Lund är kursort. Den teoretiska utbildningen är förlagd till, Health Sciences Centre, (HSC). Under teoriperioder varierar den schemabundna tiden mellan kl 08.00 - 18.00, måndag - fredag. Enstaka praktiska övningar kan förekomma under kvällstid. Studierna är i hög grad baserade på självstudier.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kan ske i hela Skåne. Detta innebär resor till utbildningsplatserna och kan medföra extra kostnader. Både helg-, natt- och kvällstjänstgöring förekommer under utbildningstiden. Läs mer om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) här.

När du skall göra din VFU har vissa enheter som krav att du som student skall kunna uppvisa ”Utdrag ur belastningsregistret”. Se mer info hos Polisen. Du kommer, när och om det är aktuellt för dig, att få mer information om hur detta går till.

För VFU inom Region Skåne krävs ett så kallat RSid-kort. Detta kort är ett id-kort som används som identifiering och digital signering inom Region Skåne. För att administrera detta skickar din utbildningsadministratör dina personuppgifter, namn samt e-postadress till Region Skåne. Om du motsätter dig detta tag kontakt med programadministratör Anna Blomgren anna [dot] blomgren [at] med [dot] lu [dot] se 046-222 18 69.

 

Kontaktpersoner

Inriktningsansvarig / Programansvarig
Jenny Gårdling
jenny [dot] gardling [at] med [dot] lu [dot] se

Inriktningsansvarig praktik (VFU)
Annette Holst-Hansson

annette [dot] holst-hansson [at] med [dot] lu [dot] se

046-222 19 27

Utbildningskoordinator
Yvonne Aiello Davidsson
yvonne [dot] aiello_davidsson [at] med [dot] lu [dot] se
076-7212185

Studievägledare
Sandra Lindell
studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se
046-222 04 76

Kursadministratör
Anna Blomgren
anna [dot] blomgren [at] med [dot] lu [dot] se
046-222 18 69