Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Uppdatering om Corona-viruset, läs mer på www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetUppdateringomCorona-viruset,läsmerpåwww.lu.se
Du är här

Mer information om utbildningen till sjuksköterska

Information om utbildningen

Utbildningsplan och kursplaner

Programmet använder Moodle som läroplattform. Här hittar du utbildningens kursplaner, litteraturlistor och annan övergripande information.

Lov förekommer inte under terminstid. Observera att det är en veckas uppehåll mellan HT och VT.

Information om utbildnings- och terminstider finner du här

Första kursens schema SJSB40 Omvårdnadens grunder finns tillgänglig senast 30 dagar före utbildningens start. Kursansvarig är Lena Forsell.

Teoretisk utbildning

Lund är kursort. Den teoretiska utbildningen är förlagd till Health Sciences Centre (HSC). Under teoriperioder varierar den schemabundna tiden mellan kl 08.00-18.00, måndag-fredag. Enstaka praktiska övningar kan förekomma under kvällstid. Studierna är i hög grad baserade på självstudier.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kommer huvudsakligen att förläggas till Lund och Landskrona med omnejd. Detta innebär resor till utbildningsplatserna och kan medföra extra kostnader. Både helg-, natt- och kvällstjänstgöring förekommer under utbildningstiden.  Läs mer om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) här.

När du skall göra din VFU har vissa enheter som krav att du som student skall kunna uppvisa ”Utdrag ur belastningsregistret”. Normal handläggningstid för utdrag ur belastningsregistret är ca 2 veckor. Vilka enheter detta berör kommer ni att få information om när det blir aktuellt för er.

OBS! Kuvertet du erhåller skall överlämnas oöppnat. Har du öppnat kuvertet måste du beställa ett nytt utdrag ur belastningsregistret. Blankett till utdrag för belastningsregistret.

För VFU inom Region Skåne krävs ett så kallat RSid-kort. Detta kort är ett id-kort som används som identifiering och digital signering inom Region Skåne. För att administrera detta skickar din utbildningsadministratör dina personuppgifter, namn samt e-postadress till Region Skåne. Om du motsätter dig detta tag kontakt med utbildningsadministratören på utbildningen. Mer information.

Om du har sociala, medicinska eller andra särskilda skäl kan du ansöka om att få göra hela eller delar av din VFU inom specifika orter/kommuner. För mer information om när din ansökan ska vara inlämnad kontakta snarast studievägledare.


Bra att veta

Tillgodoräknande

Du som önskar tillgodoräkna dig tidigare teoretisk och/eller praktisk erfarenhet ansöker om detta snarast efter utbildningsstart till Studiesociala kommittén. Ansökan ska avse samtliga kurser du vill tillgodoräkna dig från den utbildning som du tidigare studerat och styrkas med relevanta handlingar (intyg, kursplaner, utbildningsplaner etc. Ofullständig ansökan behandlas ej

För mer information se anvisningar och e-tjänster.

Tänk på att om du får tillgodoräknat dig tidigare utbildning/yrkeserfarenhet inte berättigar till studiemedel för de tillgodoräknande poängen vilket kan innebära att du får reducerat studiemedel eller blir återbetalningsskyldig för redan utbetalt medel.

Studiesociala kommittén

Studiesociala kommittén är beslutsfattande i samtliga studentärenden och är till för dig som inför påbörjande av studier behöver ansöka om anstånd, dispens från behörighetskrav, särskilda skäl för VFU-ortsplacering, tillgodoräknande (se ovan). Eller om du under utbildningen vill ta studieuppehåll, göra studieavbrott eller annat. Kommittén har sammankomst i nära anslutning till utbildningsstart. Har du frågor om studiesociala kommittén kontakta studievägledaren.

Alla ansökningar till studiesociala kommittén ska skickas till studievägledaren via post eller e-post för handläggning inför studiesociala kommitténs möte. Skicka in din ansökan i god tid. Har du frågor om din ansökan eller om studiesociala kommittén kan du kontakta studievägledaren (se kontaktuppgifter till höger).

Vårdvetenskapliga studentföreningen VÅVS

Vårdvetenskapliga Studentföreningen är en sektion i medicinska fakultetens studentkår Corpus Medicum. VÅVS är studentkårssektionen för dig som studerar till Arbetsterapeut, Röntgensjuksköterska, Sjuksköterska, Specialistsjuksköterska, Barnmorska eller i Masterprogrammet i Medicinsk vetenskap vid Lunds universitet.

Föreningen utför studiebevakning och arbetar aktivt för att studenterna inom utbildningarna ska få en så bra studietid som möjligt. VÅVS håller information på uppropsdagen (se schemat för uppropet) och kontaktar även alla nya studenter inför programstart.

VÅVS har även en stor studiesocial verksamhet för alla medlemmar där de i föreningens regi organiserar allt ifrån idrottsevent till novischaktiviteter.

VÅVS Facebooksida

Att vara student

Det finns en omfattande verksamhet vid Lunds universitet som syftar till att underlätta din studietid här. Hjälp finns exempelvis för den som är osäker på sin studieteknik eller har läs- och skrivsvårigheter eller annat. Det mesta du behöver veta om studentlivet finns på studentsidorna.

Gilla oss på Facebook! På Medicinska fakultetens Facebook-sida kan du läsa om event, gästföreläsningar, spännande forskning och annat som kan vara av intresse för dig som är student vid vår fakultet.

Du som brukar använda dig av sociala medier så som Facebook, Twitter, bloggar eller annat, tänk på att iaktta sekretess när du vistas inom utbildning och vårdverksamhet. Tänk på att sekretess inte bara råder i sociala medier utan även utanför utbildnings- och arbetsmiljön exempelvis på bussar, kaféer etc., använd ditt omdöme noga så att du inte bryter mot sekretessen.

Elektroniskt studentkonto – e-postadresser

Som student vid Lunds universitet tilldelas du ett IT-konto. Det är en central användaridentitet som består av ett användarnamn samt ett lösenord. Med studentkontot kan du komma åt studentportal, fillager, LU-kort, de allmänna datasalarna och bibliotekets nättjänster.

Studentkontot skapas när du blir registrerad som antagen vid Lunds universitet. Det sker några dagar efter att du fått ditt antagningsbesked. När kontot är skapat får du mejl om hur studentkontot aktiveras till den e-postadress som du registrerade när du gjorde din ansökan till Lunds universitet.
När du aktiverar ditt konto använder du dig av samma inloggningsuppgifter som du använde dig av när du anmälde dig på antagning.se.

Du som student bör läsa din mail varje dag, därför är det viktigt att den e-postadress som du har registrerad hos oss är en som du läser varje dag. Vill du läsa mer om elektroniskt studentkonto och e-postadresser kan du göra det här.

Byter du e-postadress efter att du påbörjat en utbildning se då till att uppdatera denna i LADOK.

Har du frågor om utbildningen är du varmt välkomna att kontakta oss. Se kontaktuppgifter på denna sida.

Kontaktpersoner

Programansvarig
Magnus Sandberg
magnus [dot] sandberg [at] med [dot] lu [dot] se
046-222 19 71

Inriktningsansvarig för praktisk utbildning (VFU)
Rebecca Gagnemo Persson
rebecca [dot] gagnemo_persson [at] med [dot] lu [dot] se
046-222 19 63

Inriktningsansvarig för teoretisk utbildning
Anneli Jönsson
anneli [dot] jonsson [at] med [dot] lu [dot] se
046-222 18 34

Studievägledare
studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se

Utbildningsadministratörer
sjukskoterskeprogrammet [at] med [dot] lu [dot] se
T1-T3: Roger Hudin Karlsson, 046-222 18 39
T4-T6: Anna Olofsson Franzoia 046-222 18 61

Medicinska fakulteten
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
E-post: info [at] med [dot] lu [dot] se