Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sjuksköterskeprogrammet

Information inför programstart av Sjuksköterskeprogrammet med start ht 2021

Välkommen att först och främst tacka ja till utbildningen på Antagning.se - Anmälan till högskola och universitet.

Webbregistrering och upprop

Viktig information, samt vad du som är antagen behöver göra, inför hösten 2021:

  • Kontrollera din e-postadress i Ladok. Ändra vid behov till en korrekt, fungerande och aktuell e-postadress.
  • Webbregistrering är obligatorisk – eftersom din plats annars går till en reserv.
  • Webbregistreringen är öppen 16–22 augusti 2021Så här registrerar du dig.
  • Medverkan på Uppropet är också obligatorisk. Vi planerar för att det ska genomföras på Campus och enligt nedan upplägg. Med tanke på att det snabbt kan komma nya riktlinjer ber vi er än en gång att kontrollera här på webbsidan om någon ändring skett nära inpå datum. 

Uppropet sker: 30 augusti 2021. Till följd av pandemin kommer introduktionen att genomföras i två olika grupper – en på förmiddagen (H05, kl. 9.00) och en på eftermiddagen (H01, kl. 13.00). Vilka som ingår i respektive grupp kommuniceras till er innan uppropet. 

Uppropet sker i genetikhusets aula på Sölvegatan 29, 223 62 Lund. Hitta hit. 

Vid uppropet ska följande tas med och uppvisas:

Obs! Kom i tid för att hinna lämna in dessa dokument.

Om du inte har möjlighet att närvara vid uppropet måste du meddela förhinder till studievägledare eller utbildningskoordinator senast kl. 08.00, 30 augusti 2021, för att behålla din plats.

Om du har ändrat dig och inte tänker gå denna utbildning, behöver du lämna återbud via www.antagning.se.

Vill du gå programmet, men har särskilda skäl som gör att du behöver skjuta upp din studiestart till näsa programstart, behöver du ansöka om anstånd.

Anvisningar och e-tjänst för ansökan om anstånd finner du här.

Schema och lärplattform

Schema läggs ut på lärplattformen Moodle. Gå in på följande länk och klicka på första kursen SJSB40 Omvårdnadens grunder – högst upp under ”Terminsinformation” hittar du länken till ”schema T1”: Schema_kurser_Termin1

För ytterligare information kring schema och Moodle kontakta kursadministratör.


Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) förläggs huvudsakligen till Lund och Landskrona med omnejd. Detta innebär resor till utbildningsplatserna och kan medföra extra kostnader. Både helg-, natt- och kvällstjänstgöring förekommer under utbildningstiden.

Om du har sociala, medicinska eller andra särskilda skäl kan du ansöka om särskild VFU-placering. Anvisningar och e-tjänst för ansökan särskild VFU-placering finner du här. 

Läs mer om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) här.

Läs mer om hygienrutiner och klädsel under VFU här.


Tänk på

Studenter rekommenderas att inte använda för starka dofter (till exempel parfym) när de vistas i lokalerna på HSC, då det finns personer som är doftöverkänsliga och/eller har allergier mot detta.

Tack för att ni bidrar till en bra vistelsemiljö!


Bra att veta 

Under programmets gång är det obligatorisk webbregistrering vid varje kursstart. För kurser som löper över mer än en termin är det dessutom obligatoriskt att fortsättningsregistrera sig på samma kurs vid ny terminsstart.

Lov förekommer inte under terminstid. 
Information om utbildnings- och terminstider finner du här.

Studiesociala kommittén 

Studiesociala kommittén är beslutsfattande i samtliga studentärenden och är till för dig som inför påbörjande av studier eller under utbildningen behöver ansöka om anstånd, särskilda skäl för VFU-ortsplacering, tillgodoräknande (se ovan), studieuppehåll, studieavbrott eller annat. Kommittén har sammankomst i nära anslutning till utbildningsstart.

Om du har frågor om studiesociala kommittén kan du kontakta studievägledaren (se kontaktuppgifter till höger). Alla ansökningar till studiesociala kommittén ska i god tid skickas till studievägledaren via våra e-tjänster för handläggning. Har du frågor om din ansökan eller om studiesociala kommittén kan du kontakta studievägledaren.

Tillgodoräknande

Du som önskar tillgodoräkna dig tidigare teoretisk och/eller praktisk erfarenhet ansöker om detta snarast efter utbildningsstart till Studiesociala kommittén. Ansökan ska avse samtliga kurser du vill tillgodoräkna dig från den utbildning som du tidigare studerat och styrkas med relevanta handlingar (intyg, kursplaner, utbildningsplaner med mera.) Ofullständig ansökan behandlas ej. För mer information se anvisningar och e-tjänster.

Tänk på att om du får tillgodoräknat dig tidigare utbildning/yrkeserfarenhet inte berättigar till studiemedel för de tillgodoräknande poängen, vilket kan innebära att du får reducerat studiemedel eller blir återbetalningsskyldig för redan utbetalt medel.

Vårdvetenskapliga studentföreningen VÅVS

Vårdvetenskapliga Studentföreningen är en sektion i medicinska fakultetens studentkår Corpus Medicum. VÅVS är studentkårssektionen för dig som studerar till Arbetsterapeut, Röntgensjuksköterska, Sjuksköterska, Specialistsjuksköterska, Barnmorska eller i Masterprogrammet i Medicinsk vetenskap vid Lunds universitet.

Föreningen utför studiebevakning och arbetar aktivt för att studenterna inom utbildningarna ska få en så bra studietid som möjligt. VÅVS håller information på uppropsdagen (se schemat för uppropet) och kontaktar även alla nya studenter inför programstart.

VÅVS har även en stor studiesocial verksamhet för alla medlemmar där de i föreningens regi organiserar allt ifrån idrottsevent till novischaktiviteter.


Varmt välkommen!

Kontaktpersoner

Programansvarig
Magnus Sandberg
magnus [dot] sandberg [at] med [dot] lu [dot] se
046-222 19 71

Inriktningsansvarig för praktisk utbildning (VFU)
Rebecca Gagnemo Persson
rebecca [dot] gagnemo_persson [at] med [dot] lu [dot] se
046-222 19 63

Inriktningsansvarig för teoretisk utbildning
Anneli Jönsson
anneli [dot] jonsson [at] med [dot] lu [dot] se
046-222 18 34

Studievägledare
Emilia Nivestam
studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se  
046-222 97 51

Utbildningskoordinator
Yvonne Aiello Davidsson
yvonne [dot] aiello_davidsson [at] med [dot] lu [dot] se
076-721 21 85

Utbildningsadministratörer
sjukskoterskeprogrammet [at] med [dot] lu [dot] se
T1-T3: Pia Jonasson, 046-222 18 39
T4-T6: Anna Olofsson Franzoia 046-222 18 61