Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sjuksköterskeprogrammet

Välkommen att först och främst tacka ja till utbildningen på  Antagning.se - Anmälan till högskola och universitet 
 

Välkommen till Sjuksköterskeprogrammet! 

Webbregistrering och upprop

Viktig information, samt vad du som är antagen behöver göra, inför våren 2022:

 • Detaljerad information om studentkonto och webbregistrering hittar du här: 
  Studentkonto (Lunds universitets centrala webbplats) 
  Registrering (Lunds universitets centrala webbplats) 
  Ny student - Studentwebben 
 • Kontrollera din e-postadress i Ladok. Ändra vid behov till en korrekt, fungerande och aktuell e-postadress. 
 • Webbregistrering är obligatorisk – eftersom din plats annars går till en reserv. 
 • OBS! Webbregistreringen är öppen 10–16 januari 2022.  
  Registrering (Lunds universitets centrala webbplats) 
  Det innebär att du registrerar dig på de kurser som är öppna för registrering i Ladok inför vårterminen 2022.  
 • Medverkan på Uppropet är också obligatorisk. Enligt nuvarande plan kommer uppropet att ske på Campus, 24 januari 2022:
    

  Health Sciences Centre (HSC)
  Margaretavägen 1B 
  222 40 Lund
    

  Grupp 1: NI MED EFTERNAMN SOM BÖRJAR PÅ A-K: Sal H01, kl. 09:00
  Grupp 2: NI MED EFTERNAMN SOM BÖRJAR PÅ L-Ö: Sal H01, kl. 13:00

  SE VÄNLIGEN TILL ATT KOMMA I TID!

 • Vid uppropet ska följande tas med och uppvisas: 
  - Identitetshandling (körkort, pass eller ID).
  - Bekräftelse på hälsodeklaration - information om detta, samt blankett hittar du här:
  Ny student - Studentwebben  
 • Om du inte har möjlighet att närvara vid uppropet måste du meddela förhinder till sjukskoterskeprogrammet [at] med [dot] lu [dot] se (utbildningsadministratör), med kopia till vard_studsoc [at] med [dot] lu [dot] se senast kl. 08.00, 24 januari 2022, för att behålla din plats. 

OBS! Om du har ändrat dig och inte tänker gå denna utbildning, behöver du lämna återbud via www.antagning.se

VIKTIGT: Ansökan om anstånd

Vill du gå programmet, men har särskilda skäl som gör att du behöver skjuta upp din studiestart till nästa programstart? 

Du behöver då ansöka om anstånd omgående, för att försäkra att du kan få en studieplats till nästa programstart

Anvisningar och e-tjänst för ansökan om anstånd

VIKTIGT: Ansökan om tillgodoräknande

Du som önskar tillgodoräkna dig kurs/del av kurs som ligger på termin 1 behöver inkomma med ansökan (tillsammans med bilagor) snarast, men allra senast 2 januari 2022

Detaljerad information om hur man ansöker finns på formuläret (en separat ansökan skickas in för varje kurs/del av kurs): 

Ansökan om tillgodoräknande (webbformulär)

Du som önskar tillgodoräkna dig kurs/del av kurs som ligger längre fram i programmet ombeds inkomma med ansökan efter påbörjad utbildning. Dessa hanteras löpande, men för att försäkra dig om att du får ett beslut innan en kursstart är det alltid bättre att söka i väldigt god tid. Normal handläggningstid är cirka två månader. Detaljerad information finns på formuläret (en separat ansökan skickas in för varje kurs/del av kurs): 

Ansökan om tillgodoräknande (webbformulär)

Tänk på att om du får tillgodoräknat dig tidigare utbildning/yrkeserfarenhet inte berättigar till studiemedel för de tillgodoräknande poängen, vilket kan innebära att du får reducerat studiemedel eller blir återbetalningsskyldig för redan utbetalt medel.


Schema, litteraturlistor och lärplattform

Utbildningsplan, kursplaner, litteraturlistor och schema kommer du att hitta i Canvas, vår nya lärplattform. Vänligen notera att sidan uppdateras löpande eftersom vi precis bytt till Canvas.

Sjuksköterskeprogrammet (lärplattformen Canvas)

Har du någon akut fråga kan du vända dig till din utbildningsadministratör: sjukskoterskeprogrammet [at] med [dot] lu [dot] se 


Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) förläggs huvudsakligen till Lund och Landskrona med omnejd. Detta innebär resor till utbildningsplatserna och kan medföra extra kostnader. Både helg-, natt- och kvällstjänstgöring förekommer under utbildningstiden.

Om du har sociala, medicinska eller andra särskilda skäl kan du ansöka om särskild VFU-placering.

Anvisningar och e-tjänst för ansökan särskild VFU-placering

Mer info om verksamhetsförlagd utbildning, VFU (lärplattformen Moodle) 
Mer info om hygienrutiner och klädsel under VFU (lärplattformen Moodle) 


Bra att veta 

Under programmets gång är det obligatorisk webbregistrering vid varje kursstart. För kurser som löper över mer än en termin är det dessutom obligatoriskt att registrera sig på samma kurs vid ny terminsstart.

Lov förekommer inte under terminstid. 

Info om utbildnings- och terminstider 


Tänk på

Studenter rekommenderas att inte använda för starka dofter (till exempel parfym) när de vistas i lokalerna på HSC, då det finns personer som är doftöverkänsliga och/eller har allergier mot detta. 

Tack för att ni bidrar till en bra vistelsemiljö!


Studiesociala kommittén 

Studiesociala kommittén (SSK) är beslutsfattande i samtliga studentärenden och är till för dig som inför påbörjande av studier, eller under utbildningen, behöver ansöka om anstånd, särskilda skäl för VFU-ortsplacering, tillgodoräknande (se ovan), studieuppehåll, studieavbrott eller annat. 

Om du har frågor om SSK kan du kontakta studievägledaren (se kontaktuppgifter till höger). Alla ansökningar till SSK ska i god tid skickas till studievägledaren via våra e-tjänster för handläggning. 

Mer info om e-tjänster för studentärenden  


Vårdvetenskapliga studentföreningen VÅVS

Vårdvetenskapliga Studentföreningen är en sektion i medicinska fakultetens studentkår Corpus Medicum. VÅVS är studentkårssektionen för dig som studerar till Arbetsterapeut, Röntgensjuksköterska, Sjuksköterska, Specialistsjuksköterska, Barnmorska eller i Masterprogrammet i Medicinsk vetenskap vid Lunds universitet.

Föreningen utför studiebevakning och arbetar aktivt för att studenterna inom utbildningarna ska få en så bra studietid som möjligt. VÅVS håller information på uppropsdagen (se schemat för uppropet) och kontaktar även alla nya studenter inför programstart.

VÅVS har även en stor studiesocial verksamhet för alla medlemmar där de i föreningens regi organiserar allt ifrån idrottsevent till novischaktiviteter.

Webbplats för Vårdvetenskapliga Studentföreningen

Varmt Välkommen!

Kontaktpersoner

Programansvarig
Magnus Sandberg
magnus [dot] sandberg [at] med [dot] lu [dot] se
046-222 19 71

Inriktningsansvarig för praktisk utbildning (VFU)
Rebecca Gagnemo Persson
rebecca [dot] gagnemo_persson [at] med [dot] lu [dot] se
046-222 19 63

Inriktningsansvarig för teoretisk utbildning
Anneli Jönsson
anneli [dot] jonsson [at] med [dot] lu [dot] se
046-222 18 34

Studievägledare
Emilia Nivestam
studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se  
046-222 97 51

Utbildningskoordinator
Yvonne Aiello Davidsson
yvonne [dot] aiello_davidsson [at] med [dot] lu [dot] se
076-721 21 85

Utbildningsadministratörer
sjukskoterskeprogrammet [at] med [dot] lu [dot] se
T1-T3: Roger Hudin Karlsson, 046-222 18 39
T4-T6: Anna Olofsson Franzoia 046-222 18 61