Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mer information om utbildningen till sjuksköterska

Information om utbildningen

Utbildningsplan och kursplaner

Programmet använder Moodle som läroplattform. Här hittar du utbildningens kursplaner, litteraturlistor och annan övergripande information.

Lov förekommer inte under terminstid. Observera att det är en veckas uppehåll mellan HT och VT.

Information om utbildnings- och terminstider finner du här

Första kursens schema SJSB40 Omvårdnadens grunder finns tillgänglig senast 30 dagar före utbildningens start. Kursansvarig är Lena Forsell.

Teoretisk utbildning

Lund är kursort. Den teoretiska utbildningen är förlagd till Health Sciences Centre (HSC), Margaretavägen 1B: Hitta till HSC. Under teoriperioder varierar den schemabundna tiden mellan kl 08.00-18.00, måndag-fredag. Enstaka praktiska övningar kan förekomma under kvällstid. Studierna är i hög grad baserade på självstudier.

Kontaktpersoner

Programansvarig
Magnus Sandberg
magnus [dot] sandberg [at] med [dot] lu [dot] se
046-222 19 71

Inriktningsansvarig för praktisk utbildning (VFU)
Rebecca Gagnemo Persson
rebecca [dot] gagnemo_persson [at] med [dot] lu [dot] se
046-222 19 63

Inriktningsansvarig för teoretisk utbildning
Anneli Jönsson
anneli [dot] jonsson [at] med [dot] lu [dot] se
046-222 18 34

Studievägledare
Emilia Nivestam
studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se  
046-222 97 51

Utbildningskoordinator
Yvonne Aiello Davidsson
yvonne [dot] aiello_davidsson [at] med [dot] lu [dot] se
076-721 21 85

Utbildningsadministratörer
sjukskoterskeprogrammet [at] med [dot] lu [dot] se
T1-T3: Pia Jonasson, 046-222 18 39
T4-T6: Anna Olofsson Franzoia 046-222 18 61