Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Uppdatering om Corona-viruset, läs mer på www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetUppdateringomCorona-viruset,läsmerpåwww.lu.se
Du är här

Mer information om utbildningen till specialistsjuksköterska

Lärplattform

På programmets lärplattform Moodle hittar du allt som rör dina studier på programmet, så som kursplaner och litteraturlistor, schema och utbildningsplan.

Första kursens schema och annan information kommer att finnas tillgänglig cirka 30 dagar innan terminsstarten.

Teoretisk utbildning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) per program

 

Bra att veta inför utbildningens start

Tillgodoräknande

Du som önskar tillgodoräkna dig tidigare teoretisk och/eller praktisk erfarenhet kan ansöka om detta till och med senast två veckor efter utbildningsstart till Studiesociala kommittén. Ansökan skall avse för den/de kurser inom HELA utbildningen som du tidigare studerat, och styrkas med vidimerade handlingar såsom utbildningsplan, kursplaner och ladokutdrag på avklarade kurser både på svenska och engelska, intyg, tjänstgöringsintyg eller motsvarande ska bifogas ansökan. Ofullständig ansökan behandlas ej.

För mer information och ansökningsblanketter klicka här. 

Tänk på att om du får tillgodoräknat dig tidigare utbildning/yrkeslivserfarenhet berättigar detta inte till studiemedel för de tillgodoräknande poängen vilket kan innebära att du får reducerat studiemedel eller blir återbetalningsskyldig för redan utbetalt medel.

Studiesociala kommittén

Studiesociala kommittén är beslutsfattande i samtliga studentärende och är till för dig som inför påbörjande av studier behöver ansöka om anstånd (uppskov med programstart), dispens från behörighetskrav, särskilda skäl för VFU-ortsplacering, tillgodoräknande eller annat. Studiesociala kommittén är också för dig som under utbildningens gång kan behöva ansöka om studieuppehåll/temporärt studieavbrott/definitivt studieavbrott, individuell studieplanering eller annat. Studiesociala kommittén har sammankomst i nära anslutning till terminsstarten. Har du frågor om studiesociala kommittén eller om ansökningar vänligen kontakta studievägledaren. 

Alla ansökningar till studiesociala kommittén ska skickas till Emilia Nivestam för handläggning. Du kan skicka din ansökan via post eller e-post. Tänk på att inskickade handlingar via e-post är offentliga handlingar. Skicka in din ansökan i god tid.

Vårdvetenskapliga studentföreningen (VÅVS)

Vårdvetenskapliga Studentföreningen är en sektion i medicinska fakultetens studentkår Corpus Medicum. Föreningen utför studiebevakning på grund och avancerad nivå inom programmen sjuksköterske-, röntgensjuksköterske-, arbetsterapeut-, barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogrammen- samt master i medicinsk vetenskap. Det sistnämnda programmet delar man ansvaret tillsamman med Sydsvenska sjukgymnastinstitutets studentförening.

Mer information finns på VÅVS:s webbplats.

Att vara student

Det finns en omfattande verksamhet vid Lunds universitet som syftar till att underlätta din studietid här. Hjälp finns exempelvis för den som är osäker på sin studieteknik eller har läs- och skrivsvårigheter eller annat. Det mesta du behöver veta om studentlivet finns på studentsidorna på www.lu.se.

Du kan följa Medicinska fakulteten på Facebook! Där kan du läsa om event, gästföreläsningar, spännande forskning och annat som kan vara av intresse för dig som är student vid vår fakultet.

Du som brukar använda dig av sociala medier så som Facebook, Twitter, bloggar eller annat, tänk på att iaktta sekretess när du vistas inom utbildning och vårdverksamhet. Tänk på att sekretess inte bara råder i sociala medier utan även utanför utbildnings- och arbetsmiljön exempelvis på bussar, kaféer etc., använd ditt omdöme noga så att du inte bryter mot sekretessen.

Elektroniskt studentkonto – e-postadresser

Som student vid Lunds universitet tilldelas du ett IT-konto. Det är en central användaridentitet som består av ett användarnamn samt ett lösenord. Med studentkontot kan du komma åt studentportal, fillager, LU-kort, de allmänna datasalarna och bibliotekets nättjänster.

Studentkontot skapas när du blir registrerad som antagen vid Lunds universitet. Det sker några dagar efter att du fått ditt antagningsbesked. När kontot är skapat får du mejl om hur studentkontot aktiveras till den e-postadress som du registrerade när du gjorde din ansökan till Lunds universitet.

När du aktiverar ditt konto använder du dig av samma inloggningsuppgifter som du använde dig av när du anmälde dig på antagning.se.

Du som student bör läsa din mail varje dag, därför är det viktigt att den e-postadress som du har registrerad hos oss är en som du läser varje dag. Vill du läsa mer om elektroniskt studentkonto och e-postadresser kan du göra det här.

Byter du e-post adress efter att du påbörjat en utbildning se då till att uppdatera denna i LADOK.

Har du frågor om utbildningen är du varmt välkomna att kontakta oss. Se kontaktuppgifter till höger, högst upp på denna sida.

Kontakt

Studievägledare

Vesna Sehovac
046-222 94 17
vesna [dot] sehovac [at] med [dot] lu [dot] se
 

Utbildningskoordinator

Anna Olsson
046-222 94 18
anna_m [dot] olsson [at] med [dot] lu [dot] se

 

Medicinska fakulteten
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
E-post: info [at] med [dot] lu [dot] se