Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Upplägg för studier och VFU

Akutsjukvård

På programmets lärplattform Canvas hittar du utbildningsplan, kursplaner med litteraturlistor och annat som du kommer ha nytta av under utbildningstiden. 

Akutsjukvårdsprogrammets lärplattform Canvas.


Första kursens schema och annan information kommer att finnas tillgänglig ca 30 dagar före utbildningens start.

Teoretisk utbildning

Specialistutbildningen är uppdelad i fyra kurser, som delvis har gemensamma läromoment med Specialist-sjuksköterskeprogrammet, ambulanssjukvård. Studierna bygger på tidigare kunskaper och erfarenheter och kännetecknas av ett aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion och kritisk analys. Undervisningen bedrivs i form av basgruppsarbete, föreläsningar, färdighetsträning och seminarier.

I utbildningen ingår ett obligatoriskt examensarbete omfattande 15 hp (magisteruppsats inom omvårdnad). Den teoretiska undervisningen är förlagd till Lund.

Du kan förbereda dig teoretiskt inför kurserna genom att aktualisera dina kunskaper i anatomi/fysiologi (speciellt neurofysiologi, respirationsfysiologi och cirkulationsfysiologi) samt farmakologi.

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är indelad i två perioder och är förlagd till samtliga sjukhus i Region Skåne. Detta innebär resor till utbildningsplatserna och kan medföra extra kostnader. Helg-, natt- och kvällstjänstgöring kan bli aktuellt under din verksamhetsförlagda utbildning.

Mer information om verksamhetsförlagd utbildning.


Ambulanssjukvård

I lärplattformen Canvas hittar du utbildningsplan, kursplaner med litteraturlistor och annat som du kommer ha nytta av under utbildningstiden. 

Ambulanssjukvårdsprogrammets lärplattform Canvas.

Första kursens schema och annan information kommer att finnas tillgänglig cirka 30 dagar före utbildningens start.

Teoretisk utbildning

Specialistutbildningen är uppdelad i fyra kurser. Studierna bygger på tidigare kunskaper och erfarenheter och kännetecknas av ett aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion och kritisk analys. Undervisningen bedrivs i form av basgruppsarbete, föreläsningar, färdighetsträning och seminarier.

I utbildningen ingår ett obligatoriskt examensarbete omfattande 15 hp (magisteruppsats inom omvårdnad). Den teoretiska undervisningen är förlagd till Lund.

Du kan förbereda dig teoretiskt inför kurserna genom att aktualisera dina kunskaper i anatomi/fysiologi (speciellt neurofysiologi, respirationsfysiologi och cirkulations-fysiologi), farmakologi samt engelska språket eftersom en stor del av kurslitteraturen är på engelska.

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, är indelad i två perioder och är förlagd till samtliga ambulansstationer (och i förekommande fall sjukhus) i Region Skåne. Detta innebär resor till utbildningsplatserna och kan medföra extra kostnader. Helg-, natt- och kvällstjänstgöring kan bli aktuellt under din verksamhetsförlagda utbildning.


Anestesisjukvård

På programmets lärplattform Canvas hittar du utbildningsplan och kursplaner med litteraturlistor och annat som du kommer ha nytta av under hela utbildningen. 

Anestesisjukvårdsprogrammets lärplattform Canvas.

Första kursens schema och annan information kommer att finnas tillgänglig cirka 30 dagar före utbildningens start.

Teoretisk utbildning

Mer information om verksamhetsförlagd utbildning.

När du skall göra din VFU har vissa enheter som krav att du som student skall kunna uppvisa ”Utdrag ur belastningsregistret”. Normal handläggningstid för utdrag ur belastningsregistret är cirka 2 veckor. Vilka enheter detta berör kommer ni att få information om när det blir aktuellt för er.

OBS! Kuvertet du erhåller skall överlämnas oöppnat! Har du öppnat kuvertet måste du beställa ett nytt utdrag ur belastningsregistret. Blankett till utdrag för belastningsregistret.

För VFU inom Region Skåne krävs ett så kallat RSid-kort. Detta kort är ett id-kort som används som identifiering och digital signering inom Region Skåne. För att administrera detta skickar din utbildningsadministratör dina personuppgifter, namn samt din student e-post adress till Region Skåne. Om du motsätter dig detta tag kontakt med utbildnings-administratören på utbildningen. Mer information.

Verksamhetsförlagd utbildning

När du studerar till Specialistsjuksköterska anestesisjukvård har du följande VFU-perioder:

Termin 1: 4 veckor anestesisjukvård

Termin 2: 5 + 5 veckor Anestesisjukvård                  

Inom anestesisjukvård tilldelas VFU-platser i Malmö/Lund, Helsingborg, Kristianstad, Hässleholm, Landskrona, Trelleborg, Ängelholm och Ystad. 

Du bör räkna med att minst en till två av dina tre VFU placeringar kommer att kräva längre resväg under din utbildning.


Barnsjukvård

På programmets lärplattform Canvas hittar du utbildningsplan och kursplaner med litteraturlistor och annat som du kommer ha nytta av under hela utbildningen. 

Barnsjukvårdsprogrammets lärplattform Moodle.

Första kursens schema och annan information kommer att finnas tillgänglig cirka 30 dagar före utbildningens start.

Teoretisk utbildning

Specialistutbildningen är uppdelad i tre kurser som utgår från Lund. På grund av rådande pandemi sker största delen av undervisningen digitalt. Den första kursen har gemensamma föreläsningar med specialistsjuksköterskeprogrammet till distriktssköterska. Studierna bygger på tidigare kunskaper och erfarenheter och kännetecknas av ett aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion och kritisk analys. Undervisningen bedrivs i form av basgruppsarbete, föreläsningar, färdighetsträning och seminarier.

I utbildningen ingår också ett obligatoriskt examensarbete omfattande 15 hp (magisteruppsats inom omvårdnad).

Du kan förbereda dig teoretiskt inför kurserna genom att aktualisera dina kunskaper i anatomi/fysiologi, farmakologi samt engelska språket eftersom en del av kurslitteraturen är på engelska.

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, är indelad i två perioder och är förlagd till samtliga barn-och ungdomskliniker inom Region Skåne. Detta kan innebära resor till utbildningsplatsen vilket kan medföra extra kostnader. Helg-, natt- och kvällstjänstgöring kan bli aktuellt under din verksamhetsförlagda utbildning.

Mer information om verksamhetsförlagd utbildning.


Distriktssköterska

På programmets lärplattform Canvas hittar du utbildningsplan, kursplaner med litteraturlistor och annat som du kommer ha nytta av under utbildningstiden. 

Distriktssköterskeprogrammets lärplattform Canvas.

Första kursens schema och annan information kommer att finnas tillgänglig ca 30 dagar innan terminsstarten.

Teoretisk utbildning

Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktsköterska omfattar sju kurser. Utbildningen bedrivs på helfart. Studierna bygger på tidigare kunskaper och erfarenheter och kännetecknas av ett självständigt arbete med aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion och kritisk analys.

Undervisningen bedrivs i form av studiegruppsarbete, föreläsningar, färdighetsträning och seminarier med en del obligatoriska moment. I utbildningen ingår ett obligatoriskt examensarbete omfattande 15 högskolepoäng (magisteruppsats inom omvårdnad). Den teoretiska undervisningen är förlagd till Lund.

Du kan förbereda dig teoretiskt inför kurserna genom att aktualisera dina kunskaper i det engelska språket eftersom en del av kurslitteraturen är på engelska. För att uppnå magisterexamen inom ramen för specialistsjuksköterskeprogrammet är det värdefullt för dig att repetera alternativt inhämta kunskaper inom kvalitativ och kvantitativ metod.

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är integrerad i tre kurser som omfattar vårdcentral, barnhälsovård, elevhälsa och hemsjukvård. VFU genomförs under vårterminen och kan vara förlagd till olika delar av Skåne. Fördelningen av VFU-platser görs i möjligaste mån efter dina önskemål i kombination med de för tillfället möjliga VFU-platserna.


Intensivvård

På programmets lärplattform Canvas hittar du utbildningsplan och kursplaner med litteraturlistor och annat som du kommer ha nytta av under hela utbildningen. 

Intensivvårdsprogrammets lärplattform Canvas.

Första kursens schema och annan information kommer att finnas tillgänglig ca 30 dagar innan terminsstarten.

Teoretisk utbildning

Specialistsjuksköterskeprogrammet, Intensivvård är uppdelad på fem kurser, varav den första kursen delvis är gemensam för anestesi och operation. Studierna bygger på tidigare kunskaper och erfarenheter och kännetecknas av ett självständigt arbete med aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion och kritisk analys. Undervisningen bedrivs i form av basgruppsarbete, föreläsningar, färdighetsträning och seminarier med en del obligatoriska moment. I utbildningen ingår ett obligatoriskt examensarbete omfattande 15 hp (magisteruppsats inom omvårdnad). Den teoretiska undervisningen är förlagd till Lund.

Du kan förbereda dig teoretiskt inför kurserna genom att aktualisera dina kunskaper i anatomi/fysiologi (speciellt neurofysiologi, respirationsfysiologi och cirkulationsfysiologi), farmakologi samt engelska språket eftersom en del av kurslitteraturen är på engelska.

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är fördelad på tre perioder i två kurser; i vecka 47-51 (5 veckor), VFU vecka 5-8 (4 veckor) och VFU vecka 14-17 (4 veckor). VFU placeringen innebär tjänstgöring på varierade tider; dag-, kväll-, natt samt helg. Fördelningen av utbildningsplatser görs efter antalet befintliga platser på respektive avdelning. Så långt det är möjligt tas hänsyn till dina önskemål. Studerande som tidigare tjänstgjort på någon av intensivvårdsklinikerna måste göra verksamhetsförlagd utbildning på annan intensivvårdsklinik/ort.


Operationssjukvård

På programmets lärplattform Canvas hittar du utbildningsplan och kursplaner med litteraturlistor och annat som du kommer ha nytta av under hela utbildningen. 

Operationssjukvårdsprogrammets lärplattform Canvas.

Första kursens schema och annan information kommer att finnas tillgänglig ca 30 dagar innan terminsstarten.

Teoretisk utbildning

Utbildningen är uppdelad på fem kurser, varav den första kursen delvis är gemensam för operation, anestesi och intensivvård.. Studierna bygger på tidigare kunskaper och erfarenheter och kännetecknas av ett självständigt arbete med aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion och kritisk analys. Undervisningen bedrivs i form av basgruppsarbete, föreläsningar, färdighetsträning och seminarier med en del obligatoriska moment. I utbildningen ingår ett obligatoriskt examensarbete omfattande 15 hp (magisteruppsats inom omvårdnad). Den teoretiska undervisningen är förlagd till Lund.

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är indelad i tre kurser; VFU vecka 45-48 (4 veckor), VFU vecka 4-8 (5 veckor) och VFU vecka 13-17 (5 veckor). VFU:n kan vara förlagd till olika delar av Skåne. Fördelningen av utbildningsplatser görs efter antalet befintliga platser på respektive avdelning. Så långt det är möjligt tas hänsyn till studentens önskemål. VFU placeringen innebär dag-, natt och/eller kvällstjänstgöring och kan medföra extra kostnader.


Psykiatrisk vård

På programmets lärplattform Moodle hittar du utbildningsplan och kursplaner med litteraturlistor och annat som du kommer ha nytta av under hela utbildningen. 

Lärplattform Moodle.

Första kursens schema och annan information kommer att finnas tillgänglig cirka 30 dagar före utbildningens start.

Teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning

Specialistutbildningen i psykiatri ges på distans och är i huvudsak baserad på självstudier. Uppgifter och examinationer sker via internet och lärplattformen Moodle. Introduktion till denna ges i samband med kursstart. Utbildningen består av fyra teoretiska delkurser som behandlar väsentliga områden inom det psykiatriska verksamhetsfältet, en kurs med fokus på verksamhetsförlagd utbildning (VFU), samt en uppsatskurs och utbildningen avslutas med en specialistsjuksköterskeexamen i psykiatri samt en magisterexamen.

Under termin ett behandlas psykopatologi och behandling och omfattar hela terminen. I termin två ingår två delkurser en som innehåller barnpsykiatri, missbruk och ångesttillstånd och en som handlar om att använda etablerade bedömningsinstrument för rutinmässiga uppföljningar av sjukvård. I termin tre ingår två delkurser. Den ena fokuserar på socialpsykiatri och samarbete med kommunala verksamheter kring psykiatrins patienter och den andra är verksamhetsförlagd utbildning. Termin fyra ägnas helt åt uppsatsarbete.

Under utbildningen ingår obligatorisk närvaro vid examinationsseminarier under termin två, tre och fyra. På grund av den rådande coronasituationen kan campusförlagda kursmoment (föreläsningar, obligatoriska seminarier) komma att förläggas till ett digitalt format. Föreläsningar i anslutning till kursmomenten erbjuds men är resurstillfällen där närvaro rekommenderas men inte är obligatorisk.

Mer information om verksamhetsförlagd utbildning.

Kontaktuppgifter

Studievägledare

Vesna Sehovac
046-222 94 17
vesna [dot] sehovac [at] med [dot] lu [dot] se
 

Utbildningskoordinator

Julia Boman 
046 222 95 36
julia [dot] boman [at] med [dot] lu [dot] se