Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Uppdatering om Corona-viruset, läs mer på www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetUppdateringomCorona-viruset,läsmerpåwww.lu.se
Du är här

Specialistsjuksköterskeprogrammet

Information inför programstart av Specialistsjuksköterskeprogrammet med start hösten 2020
Välkommen till oss på specialistsjuksköterskeprogrammet!

Grattis! Du har nyligen fått besked om att du är antagen till specialistsjuksköterskeprogrammet. Nedan finner du information om webbregistrering och upprop.

Du som tackar ja till en utbildningsplats vid Lunds universitet inför hösten 2020 kommer att kunna genomföra din utbildning. Oavsett om utbildningen kommer att ske digitalt eller på campus arbetar Lunds universitet för att utbildningen och studiesituationen ska bli den bästa tänkbara.

Vi hoppas att både undervisning och laborationer ska kunna ges på campus höstterminen 2020 och förbereder för detta, samtidigt som vi står beredda till fortsatt distansundervisning.

Pågående Coronapandemi gör att undervisning och examination idag sker digitalt, i enlighet med regeringens nationella rekommendationer. Detta kommer att gälla tills utvecklingen av smittspridningen i samhället medger att regeringen kan ändra ställningstagandet till distansundervisning.

I dagsläget går det inte att säga när utbildningen kan återgå till ordinarie former på campus, men vi står beredda och återgår till campusundervisning, så snart detta är möjligt. 

Webbregistrering

Du måste registrera dig redan innan terminen startar. Webbregistreringen är öppen mellan 17 augusti och  24 augusti. Registreringen är en förutsättning för att du ska få lov att delta i utbildningen.

Obs! Om du inte registrerar dig mister du din plats och den tilldelas istället en reserv.

Här finner du sidan för webbregistrering.

Upprop

Programmet börjar med obligatoriskt upprop måndag 31 augusti 2020 på Institutionen för hälsovetenskaper, HSC (Health Sciences Center), Margaretavägen 1B 222 40 Lund.

Schema med tid och plats för introduktion samt program för dagen finns tillgängligt tidigast 30 dagar före kursstart på lärplattformen Moodle.

Studenter rekommenderas att inte använda starka dofter (t.ex. parfym) när ni vistas på HSC då det finns personer som är doftöverkänsliga samt har allergier mot detta. Tack för att ni bidrar till en bra vistelsemiljö! 

Inför uppropet

Vid programstart ska följande tas med och uppvisas:

 Obligatorisk närvaro gäller vid programstart. Om du inte kommer till uppropet förlorar du din plats på programmet. Om du inte vill/tänker läsa utbildningen lämna då återbud via www.antagning.se

Vill du behålla din plats på programmet men har inte möjlighet att närvara vid uppropet och terminsstarten måste du meddela detta. Kontakta då:

  • Studievägledare Vesna Sehovac, tel. 046-222 94 17 eller mail vesna [dot] sehovac [at] med [dot] lu [dot] se Medicinska Fakultetens kansli, BMC F11 221 84 Lund

Om du inte får tjänstledigt, blir föräldraledig, ska göra militärtjänst eller plötsligt blir sjuk/annat kan du ansöka om anstånd, det vill säga ansöka om uppskov att starta utbildningen till nästa programstart.

Vid ansökan om anstånd ska du inte lämna återbud till utbildningen utan ansöka om anstånd via blankett, denna finner du här.

Ifylld ansökan ska kompletteras med intyg och skickas så snart som möjligt till oss. Ansöker du om anstånd kommer din plats att erbjudas en reserv.

Under programmets gång gäller obligatorisk närvaro vid kursstart. Lov förekommer inte under terminstid. Information om utbildnings- och terminstider finner du här.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är förlagd till Skåne och Halland (på enstaka program). VFU-samordnaren tillsammans med studentföreningens ordförande fördelar VFU platserna efter era önskemål. Observera att det kan vara svårt att tillfredsställa allas önskemål så du får räkna med att pendla delar av eller hela VFU-tiden. Helg-, natt- och kvällstjänstgöring kommer att bli aktuellt under din verksamhetsförlagda utbildning. VFU får inte göras på avdelning där den studerande tidigare tjänstgjort.

Varmt välkommen till oss!


Här hittar du mer information om utbildningen

Kontakt

Studievägledare

Vesna Sehovac
046-222 94 17
vesna [dot] sehovac [at] med [dot] lu [dot] se
 

Utbildningskoordinator

Anna Olsson
046-222 94 18
anna_m [dot] olsson [at] med [dot] lu [dot] se

 

Medicinska fakulteten
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
E-post: info [at] med [dot] lu [dot] se