Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Välkommen till oss!

Information inför programstart av audionomprogrammet 180 hp med start ht 2021

Grattis till din plats på audionomprogrammet vid Lunds universitet.

Vi hoppas att all undervisning ska kunna ges på campus höstterminen 2021 och förbereder för detta, samtidigt som vi står beredda till fortsatt distansundervisning.

Obs! Samtliga antagna studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade om covid-19 informationen och följa eventuella restriktioner.

Innan programstart

Är du antagen i 1:a urvalet måste du senast sista svarsdag svara på ditt antagningsbesked på antagning.se.
Är du antagen i 2:a urvalet behöver du inte tacka ja någonstans. Platsen är din.

Är du inte intresserad att påbörja utbildningen längre, eller om du vill lämna din reservplats går du in på Mina sidor på antagning.se. och lämnar återbud där.
Tacka Ja eller lämna återbud på antagning.se

Vi har ett nära samarbete med logopedutbildningen, och upprop och introduktionskurs kommer att genomföras delvis tillsammans.


Webbregistrering

Du ska webbregistrera dig på utbildningen vilket du gör 2021-08-24 - 2021-08-31. Så här registrerar du dig.

Obs! Webbregistrering ersätter inte det obligatoriska uppropet.
Om du inte webbregistrerar dig mister du din plats och platsen tilldelas istället en reserv.

Ändring av e-postadress efter registrering: efter webbregistrering uppmanar vi studenter att gå in i Ladok omgående för att kontrollera vilken e-postadress som är angiven där och ändra vid behov till en korrekt, fungerande och aktuell e-postadress. Vi rekommenderar att ni ändrar till er LU student e-postadress då vi lätt kan identifiera studenter vid kontakt, men också för att vi med säkerhet vet att e-post når studenterna.


Upprop

Programmet börjar med obligatoriskt upprop och kursintrodution

Obligatoriskt upprop och kursintroduktion 2021-08-31 kl. 09.15 BMC, Sölvegatan 17, (huset heter Wallenberg Neurocentrum, hus A), Segerfalksalen. Entréplan, direkt till vänster.

Hitta till oss


Vid programstart

Vid programstart ska följande tas med och uppvisas:

Vill du behålla din plats på programmet men inte har möjlighet att närvara vid uppropet och terminsstarten måste du meddela detta för att inte strykas som deltagare på utbildningen. Kontakta då:

  • Ubildningskoordinator Lotta Anderberg Håkansson, lotta [dot] anderberg_hakansson [at] med [dot] lu [dot] se eller
  • Studievägledare Annika Ilskog, annika [dot] ilskog [at] med [dot] lu [dot] se

Om du varken kommer på uppropet eller kontaktar Lotta eller Annika senast uppropsdagen kommer du att strykas som deltagare på utbildningen.


Du som ska börja läsa ett program hos oss, där klinisk undervisning är en del av utbildningen, behöver lämna en hälsodeklaration där du svarar på frågor om MRSA, tuberkulos och mässling. Utifrån dina svar i hälsodeklarationen görs en bedömning om det behövs någon vidare åtgärd. När du fyllt i den digitala hälsoblanketten, spara kvittot (kan sparas på mobilen eller datorn, du behöver inte skriva ut det). Ta med och visa detta på det obligatoriska uppropet, se informationen ovan. Observera att det är ett krav att skicka in denna blankett för att kunna genomföra den verksamhetsintegrerade utbildningen och kvittot ska visas upp i samband med det obligatoriska uppropet för att registrering på programmet ska kunna ske. Läs mer om hälsodeklarationen.
När du skall göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU)  kan vissa enheter ha krav på att du som student skall kunna uppvisa "Utdrag ur belastningsregistret". För mer information se här. Du kommer, när och om det är aktuellt för dig, att få mer information om hur detta går till.

Under de första kursveckorna kommer, för arkivändamål, även fotografering av samtliga studenter att ske.

Tiderna som gäller för det första läsåret är följande:

1:a terminen           2021-08-31 - 2022-01-16 (HT-21)          

2:a terminen          2022-01-17 - 2022-06-05 (VT-22) 
 

Information om utbildnings- och terminstider finner du här.    


Information om utbildningen

Audionomprogrammet omfattar 180 högskolepoäng eller tre års heltidsstudier. Detta  motsvarar 40 tim arbetsvecka (1,5 högskolepoäng/vecka). Utbildningen är både en akademisk utbildning som i slutänden ger dig en akademisk examen: medicine kandidatexamen och en yrkesutbildning som ger dig en audionomexamen. Denna behöver du att erhålla svensk legitimation som audionom.

Den schemalagda undervisningen varierar men sker vardagar under tiden 8 och 17. Vi använder olika teoretiska och praktiska undervisningsformer bland vilka vi kan nämna föreläsningar, seminarier, grupparbeten, klinisk praktik, färdighetsträning och studiebesök. En del av undervisningen har skett digitalt de senaste åren, och vi kommer troligen att fortsätta med vissa digitala inslag. Undervisningen sker på universitetet, ute på arbetsplatser (klinisk undervisning) och digitalt. Utbildningen är upplagd med huvudämnet audiologi som en tydlig röd tråd men du kommer också i kontakt med andra viktiga ämnen som psykologi, teknik och annan medicin etc. Senare kurser under programmet bygger på tidigare kurser och teoretiska och praktiska inslag varvas. Sista terminen, termin 6, kommer du att sammanfatta och fördjupa dina kunskaper i en kandidatuppsats och även på andra sätt knyta ihop säcken av kunskaper och se framåt.

Men nu är det termin 1. De första tre veckorna kommer du att delta i Introduktionskurs som ger dig viktiga kunskaper om programmet och om ämnet audiologi och en introduktion till universitetsstudier. Du får också träffa många lärare som senare deltar i utbildningen.

Hur den första terminen i övrigt ser ut kan du orientera dig igenom terminsöversikt.

Studentguiden ger dig som ny student förklaringar kring många begrepp som används i universitetsvärlden och i vårt program. Studentguiden ger dig också kontaktuppgifter och annan viktig aktuell information.

Vår utbildning styrs av en Utbildningsplan och består av ett antal kurser. Varje kurs har en kursplan som reglerar vad kursen består av och vad du ska kunna vid kursslut för att bli godkänd. Till de olika kursplanerna finns också litteraturlistor med akademiska läroböcker och vetenskapliga artiklar, de flesta på engelska. Undervisningsspråket på utbildningen är svenska men det förekommer också undervisning på engelska.

Titta gärna på kursplaner och litteraturlistor både för din första termin och för senare terminer.

Du kommer snart att få inloggningsuppgifter till studentportalen CANVAS där vi samlar all information som du behöver om dina studier.

Ett varmt välkommen säger vi till dig som ny student i vårt program.

Kajsa Johansson, programdirektör och övrig personal som undervisar och administrerar audionomprogrammet


Att vara student

Det finns en omfattande verksamhet vid Lunds universitet som syftar till att underlätta din studietid. Är du till exempel osäker på din studieteknik eller har läs- och skrivsvårigheter så finns det stöd att få.

Du som brukar använda dig av sociala medier, tänk på att du har tystnadsplikt när du vistas inom utbildning och vårdverksamhet, även som student. Använd ditt omdöme noga så att du inte bryter mot sekretesslagen. 

Läs mer om vad som gäller om tystnadsplikt och sekretess i vården.

Kontaktinformation

Programdirektör

Kajsa Johansson
Kajsa [dot] Johansson [at] med [dot] lu [dot] se 

Studievägledning

Sandra Hellvard
Tel 046-222 04 76
Sandra [dot] hellvard [at] med [dot] lu [dot] se

Utbildningsadministratör

Bosse Carlsson
Tel 046-17 27 76
bosse [dot] carlsson [at] med [dot] lu [dot] se

Programnämnden för rehabiliteringsutbildningar

Lotta Anderberg Håkansson, utbildningskoordinator
+46 46 222 32 02
lotta [dot] anderberg_hakansson [at] med [dot] lu [dot] se

 

För brådskande ärenden kontakta Medicinska fakultetens kansli. Information om vilka personer som är i tjänst under sommaren finns på www.medicin.lu.se
Du kan också kontakta växeln på 046-222 00 00.