Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Välkommen till oss!

Information inför programstart av fysioterapeutprogrammet 180 hp med start vt 2022

Obs! Samtliga antagna studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade om covid-19 informationen och följa eventuella restriktioner.

Innan programstart

Är du antagen i 1:a urvalet måste du senast sista svarsdag svara på ditt antagningsbesked på antagning.se.
Är du antagen i 2:a urvalet  behöver du inte tacka ja någonstans. Platsen är din.

Är du inte intresserad att påbörja utbildningen, går du in på Mina sidor på antagning.se och lämnar återbud där.
Tacka Ja eller lämna återbud på antagning.se

SSGI studentkår hälsar dig välkommen till utbildningen och studentlivet i Lund (PDF 69 kB, ny flik)


Webbregistrering

Du ska webbregistrera dig på utbildningen vilket du gör 2022-01-17 - 2022-01-24. Så här registrerar du dig.

Du måste både webbregistrera dig och komma på uppropet för att kunna ta din plats i anspråk. Gör du inte det mister du din plats och platsen tilldelas en reserv.

Efter webbregistrering uppmanar vi studenter att gå in i Ladok för att kontrollera vilken e-postadress som är angiven där. Vi rekommenderar att ni ändrar till er LU student e-postadress då vi lätt kan identifiera studenter vid kontakt, men också för att vi med säkerhet vet att e-post når studenterna.


Upprop

Programmet börjar med obligatoriskt upprop och kursintroduktion

Obligatoriska upprop och kursintroduktion 2022-01-24 kl 13.00 sal C313 på Health Sciences Centre (HSC) Margaretavägen 1B, Lund.  

Du rekommenderas att inte använda för starka dofter (t.ex. parfym) när du vistas i lokalerna på HSC då det finns personer som är doftöverkänsliga och/eller har allergier mot detta. Tack för att du bidrar till en bra vistelsemiljö!

Hitta till oss.


Vid programstart

Vid programstart ska följande tas med och uppvisas:

Vill du behålla din plats på programmet men inte har möjlighet att närvara vid uppropet och terminsstarten måste du meddela detta för att inte strykas som deltagare på utbildningen. Kontakta då:

  • Ubildningskoordinator Lotta Anderberg Håkansson, lotta [dot] anderberg_hakansson [at] med [dot] lu [dot] se eller
  • Studievägledare Annika Ilskog, annika_ilskog [at] med [dot] lu [dot] se

Om du varken kommer på uppropet eller kontaktar Lotta eller Annika senast uppropsdagen kommer du att strykas som deltagare på utbildningen.

Du som ska börja läsa ett program hos oss, där klinisk undervisning är en del av utbildningen, behöver lämna en hälsodeklaration där du svarar på frågor om MRSA, tuberkulos och mässling. Utifrån dina svar i hälsodeklarationen görs en bedömning om det behövs någon vidare åtgärd. När du fyllt i den digitala hälsoblanketten, spara kvittot (kan sparas på mobilen eller datorn, du behöver inte skriva ut det). Ta med och visa detta på det digitala obligatoriska uppropet, se informationen ovan. Observera att det är ett krav att skicka in denna blankett för att kunna genomföra den verksamhetsintegrerade utbildningen och kvittot ska visas upp i samband med det obligatoriska uppropet för att registrering på programmet ska kunna ske. Läs mer om hälsodeklarationen.

När du skall göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU)  kan vissa enheter ha krav på att du som student skall kunna uppvisa "Utdrag ur belastningsregistret". För mer information se här. Du kommer, när och om det är aktuellt för dig, att få mer information om hur detta går till.


Information om utbildningen

Preliminärt schema för första kursen FYPB16
Utbildningsplan och aktuella kursplaner

Utbildningens första period.

Utbildningen är baserad på heltidsstudier motsvarande 40 tim arbetsvecka = 1,5 hp (högskolepoäng).  De dagar som anges som självstudier bör utnyttjas för inläsning, gemensamma grupparbeten, förberedelser etc. Studiegången på fysioterapeututbildningen är bunden med schema som varierar kl 08.15 - 17.00 måndag - fredag.

Vi tillämpar studentaktivt lärande. Formerna för lärandemoment kan vara grupparbete, seminarier, föreläsningar, färdighetsträning, fältstudier och verksamhetsförlagd utbildning.

Kurslitteraturen är på såväl svenska som engelska, där även vetenskapliga artiklar ingår. Litteraturlista finner du på hemsidan under respektive kursplan. Undervisningen är till vissa delar nätbaserad, vilket innebär att tillgång till egen dator är en förutsättning.  

Litteraturlistorna innehåller dels litteratur som används under kursen dels referenslitteratur som används mer som fördjupningslitteratur.

Den första kursen heter ”Fysioterapi som ämne och profession” och löper över 3 veckor, 4,5 hp. Kursen omfattar olika beteendevetenskapliga aspekter som yrkesroll, etik, lagar samt modeller som styr fysioterapeutens arbete. Den därpå följande kursen omfattas av ämnet anatomi. Detta innebär att du ska lära det medicinska språket i form av latinska termer. Undervisningen i anatomi består av föreläsningar, studiegrupper och färdighetsträning. Färdighetsträningen innebär att du som student kommer att arbeta nära annan student genom att öva på olika undersöknings- och behandlingsmoment. Detta innebär att man vid färdigheten är iklädd endast shorts och för kvinnor shorts och sporttopp eller dylikt.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) omfattar totalt 19 veckor under utbildningstiden och påbörjas i termin 1. VFU är förlagd till hälso- och sjukvård inom hela Region Skåne och i vissa fall även inom Södra sjukvårdsregionen. Förbered dig därför på restid och att det kan medföra extra kostnader för dig. Enstaka dagar med kvälls- eller helgtjänstgöring kan förekomma i termin 5. Det är vanligt att fysioterapeuter tränar patienter i bassäng. Det är därför nödvändigt att du kan simma 200 m valfritt simsätt och livrädda. Kan du inte simma eller behöver mer träning, finns det simundervisning för vuxna på flertalet simhallar.


Att vara student

Det finns en omfattande verksamhet vid Lunds universitet som syftar till att underlätta din studietid. Är du till exempel osäker på din studieteknik eller har läs- och skrivsvårigheter så finns det stöd att få.

Du som brukar använda dig av sociala medier, tänk på att du har tystnadsplikt när du vistas inom utbildning och vårdverksamhet, även som student. Använd ditt omdöme noga så att du inte bryter mot sekretesslagen. 

Läs mer om vad som gäller om tystnadsplikt och sekretess i vården.

Kontakt

Har du redan nu några frågor får du gärna maila eller ringa till:

Studievägledare
Sandra Hellvard

Sandra [dot] hellvard [at] med [dot] lu [dot] se
tel. 
046-222 04 76

Programdirektör
Anne Sundén
anne [dot] sunden [at] med [dot] lu [dot] se

tel. 046-222 89 57