Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Välkommen till oss!

Läkarprogrammet

Information till dig som är ny student på läkarprogrammet vårterminen 2022

Vi hoppas att Covid-19 utvecklingen håller sig lugn. Vi har under höstterminen återgått till att ha nästan alla undervisningsmoment på plats på Campus. Vi håller tummar för att vi kan fortsätta med detta under vårterminen. Men vi har beredskap för att ställa om moment till digitala om vi tvingas till det.


Här får du en del viktig information om vårt program och viktiga länkar till sådant som du behöver läsa igenom före uppropet, för att på bästa sätt kunna ta till dig den information som ges under de första veckorna. Det blir ju mycket att ta in!

Obligatoriskt upprop

Äger rum Måndagen den 24 januari, klockan 09:00 via Zoom. Du som är antagen till utbildningen har fått eller kommer att få information via mail om hur uppropet ska gå till. Det är därför viktigt att bevaka den epost-adress som du registrerade när du ansökte om antagning till programmet. Om du inte fått något mail med denna information, kontakta Jessica Lindell på jessica [dot] lindell [at] med [dot] lu [dot] se. Glöm inte att du måste fylla i den digitala hälsodeklarationen innan uppropet! Uppropet är obligatoriskt, om du inte närvarar kommer du att strykas som deltagare på utbildningen. 

Till dig som redan läst kurser i medicin eller motsvarande studier

Om du redan läst kurser inom läkarprogram vid annat universitet eller andra studier, som du tror motsvarar innehållet i läkarutbildningens kurser kan du ansöka om att få tillgodoräkna dina tidigare studier. Din ansökan om tillgodoräknande ska lämnas in så snart som möjligt, dock senast den 17 december om du blivit antagen i urval 1 och senast den 29 december om du blivit antagen i urval 2 för att detta ska kunna handläggas före terminsstart den 24 januari. Anvisningar och ansökningsblankett skickas till dig tillsammans med den välkomstinformation som du får via mail från oss. Om du inte får någon välkomstinformation från oss, kontakta utbildningskoordinator Jessica Lindell, jessica [dot] lindell [at] med [dot] lu [dot] se Vid övriga frågor om tillgodoräknande, kontakta studievägledarna.

Kursregistrering på terminens första kurs sker efter uppropet och ni behöver ingen kurslitteratur innan terminen börjar. 

Länk till terminens schema hittar ni här.

Du hittar en del information om läkarprogrammet här och mer specifikt om kurserna på termin 1 här (Kunskap och lärande) och (Molekyl till vävnad).

Läkaryrket

Dina studier under tolv terminer leder till läkarexamen och du kan då ansöka om att bli legitimerad läkare. Därefter specialiserar du dig under minst 5 år för att bli specialist i någon av de specialiteter som finns, alltifrån mest laboratorieinriktat arbete (exempelvis klinisk kemi, patologi), opererande specialiteter (kirurgi, öron-näsa-hals), medicinska specialiteter (kardiologi, barnmedicin, allmänmedicin) till psykiatri. Specialistutbildningen inleds med en ettårig bastjänstgöring (BT). Målet för läkarprogrammet är att du efter utbildningen ska ha uppnått den kompetensnivå som krävs för läkararbetet och att du sedan kan utveckla något område du är särskilt intresserad av. Det innebär att det krävs att du skaffar dig goda kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion, om sjukliga tillstånd i kroppen, om hur man diagnostiserar och behandlar olika sjukdomar och inte minst att du klarar att arbeta med människor. Det gäller att du kan möta och behandla patienter och närstående med empati och omtanke, att du kan samarbeta med andra personer som jobbar inom sjukvården och att du redan under studietiden visar detta genom ditt agerande med studiekamrater, lärare samt personal i sjukvården och på universitetet. Du får också en vetenskaplig skolning, som krävs för att kunna förbli en kunnig läkare genom yrkeslivet och för att kunna påbörja en forskarutbildning.

Hur studierna är organiserade

Utformningen av läkarprogrammet styrs av nationella examensmål, som sedan utformats till vår övergripande utbildningsplan. Vi ser gärna att du läser den!

Läkarprogrammets utbildningsplan

Studierna bedrivs i form av kurser. För varje kurs finns en kursplan som visar vad kursen innehåller och vad som krävs för godkänt betyg. Varje kurs har en kursansvarig, en examinator som ansvarar för betygssättning samt minst en kursadministratör. Du hittar kontaktuppgifterna i lärplattformen Canvas. Du får tillgång till Canvassidan för kurserna på termin 1 ca ett dygn efter att du blivit registrerad på programmet. 

Kursplanerna för de första två kurserna på läkarprogrammet finns här:

Kursplan Kunskap och lärande 4.5 hp

Kursplan Molekyl till vävnad 25.5 hp

Läkarprogrammet har tre campus. Under de första fem terminerna bedrivs undervisning till största delen i Lund, men även i Malmö från termin 4. På de sjukhusbaserade terminerna 6-9 bedrivs undervisning i huvudsak på kursorterna Helsingborg, Lund och Malmö. Du har möjlighet att önska kursort. Kliniska placeringar förekommer även på andra sjukhus i södra Sverige. På termin 10 genomför du ditt examensarbete. Under termin 11 och 12 kommer du att vara mycket i primärvården. Tanken är att du då integrerar tidigare kunskaper och får den sista förberedelsen för läkararbetet. Där finns också några valbara moment som du kan välja mellan baserat på ditt intresse. Där finns även ett längre moment fokuserat på akutsjukvård. 

Under de första terminerna kommer en del undervisning att vara förlagd till Health Sciences Centre (HSC) i Lund. Du rekommenderas att inte använda för starka dofter (t.ex. parfym) när du vistas i lokalerna på HSC då det finns personer som är doftöverkänsliga och/eller har allergier mot detta. Tack för att du bidrar till en bra vistelsemiljö!

Du som börjar i vår tillhör den andra kullen som går den sexåriga läkarutbildningen. Du kan läsa mer om skillnaderna mellan denna utbildning och den äldre utbildningen som är 11 terminer här

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

VIL innebär att du som student deltar i klinisk verksamhet. För de delar av VIL som sker i patientnära vård eller omsorg gäller Region Skånes regler för arbetskläder och hygienrutiner i patientnära arbete på samma sätt som för anställd personal. Region Skånes regler finns på vårdgivarwebben och gäller personal såväl som studenter i patientnära arbete/studier. Det är viktigt att alla studenter känner till dessa regler innan de genomför sina första placeringar med patientkontakt.

När du skall göra ditt VIL kan vissa enheter ha krav på att du som student skall kunna uppvisa "Utdrag ur belastningsregistret". För mer informaton se här. Du kommer, när och om det är aktuellt för dig, att få mer information om hur detta går till. Det finns också en risk att det ställs krav på Covid-19 vaccinering för att få delta i klinisk patientnära verksamhet. Det finns idag inga sådana krav inom de verksamheter vi samarbetar med men en del sjukvårdsverksamheter i landet har börjat ställa sådana krav. Det förekommer några sådana moment redan på termin 1.

Kan jag skjuta upp starten av studierna?

Anstånd att börja med läkarstudierna beviljas bara vid väldigt speciella skäl. Kontakta studievägledarna om du har svårigheter att börja nu.

Att studera på universitetet

Studier på gymnasiet och på universitetet skiljer sig åt. Det gäller inte längre att lära sig ”allt i boken” utan att kunna förstå principer (djupinlärning) och kunna sovra i information. Du kommer att få information om detta redan de första veckorna.

Byte av studieort

De olika medicinska högskolorna i Sverige har var och en sin egen studieprofil. Studierna är upplagda på olika sätt på de olika orterna vilket gör att det kan bli svårt att byta studieort. Räkna därför med att gå hela din utbildning vid Lunds universitet. Har du frågor kring detta kontakta gärna studievägledarna.

Arbete vid sidan om studierna

Studierna på läkarprogrammet är krävande och kan jämföras med att ha ett heltidsarbete. Vi avråder därför bestämt att du försöker arbeta parallellt med studierna!

Närvaro

I princip alla undervisnings- och praktikmoment som är schemalagda är obligatoriska. Det främsta undantaget från denna regel är föreläsningar, som ofta ger översikter och fördjupning av sådant som är svårt att läsa sig till. Vi rekommenderar varmt att du även deltar i dessa.

Allmän information om att vara student i Lund

Läs om livet som student på Lunds universitets centrala webbplats

Vi lärare ser din tid här vid fakulteten som under ett slags kontrakt: Vi åtar oss att ordna studierna så att du kan lära dig det du behöver för att fungera som kompetent läkare och du åtar dig att studera så bra du kan. Tillsammans utbildar vi morgondagens läkare. Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss och, som generationer av studenter före dig har gjort, utvecklas både professionellt och mänskligt.

Välkommen till läkarstudierna vid Lunds universitet!

Sara Regnér,

Programdirektör, läkarprogrammet

-----

Helena Axelsson, studievägledare, helena [dot] axelsson [at] med [dot] lu [dot] se

Jenny Arfwedson, studievägledare, jenny [dot] arfwedson [at] med [dot] lu [dot] se

Vesna Sehovac, studievägledare, vesna [dot] sehovac [at] med [dot] lu [dot] se

Jessica Lindell, utbildningskoordinator, jessica [dot] lindell [at] med [dot] lu [dot] se

Mer information till dig som är ny student

Hälsodeklaration 

Du som ska börja läsa ett program hos oss, där klinisk undervisning är en del av utbildningen, behöver lämna en hälsodeklaration där du svarar på frågor om MRSA, tuberkulos och mässling. Utifrån dina svar i hälsodeklarationen görs en bedömning om du behöver provtas innan du kan gå ut i klinisk praktik. När du skickat in hälsodeklarationen får du en bekräftelse till din e-postadress. Ta med och visa bekräftelsen på uppropet, se informationen ovan. Observera att det är ett krav att lämna in hälsodeklarationen för att kunna genomföra den verksamhetsintegrerade utbildningen och kvittot ska visas upp i samband med det obligatoriska uppropet för att registrering på programmet ska kunna ske. Läs mer om hälsodeklarationen

Studentportalen - Din personliga portal till Lunds universitet (StiL)

All e-postkorrespondens från oss görs till din student e-postadress. Det är därför viktigt att du bevakar denna. På dina personliga sidor i Studentportalen kan du se resultatet på dina tentor, dina poäng du tagit, vad du är registrerad på, skriva ut LADOK intyg, ändra din adress, ladda ner programvaror, komma åt olika resurser som t.ex. det elektroniska biblioteket och universitetets trådlösa nät och kontrollera din e-post mm.

Till din e-postadress som du uppgett vid ansökningstillfället kommer du att få uppgifter om hur och var du kan aktivera denna tjänst. Har du inte uppgett en e-post adress skickas ett brev till din folkbokföringsadress. Har du tidigare läst vid Lund universitet kan du redan ha ett fungerande konto som gäller och får då ingen ny e-postadress. Har du problem eller inte har fått e-post eller brev 6 -7 dagar efter andra antagningsbeskedet, kontakta OMGÅENDE LU ServiceDesk (IT-supporten vid Lunds universitet).

LU ServiceDesk har öppet måndag till fredag mellan 08.00 - 17.00 helgfria vardagar.

Kontaktinformation

LU ServiceDesk
Tel. 046-222 90 00
Servicedesk [at] lu [dot] se

Studentbostad

Information om var du kan söka bostad

Studiemedel

Kontakta närmaste CSN (Centrala studiestödsnämnden) kontor om du har frågor som rör studiemedel. Du kan också ringa CSNs talsvar tel. 0771-276 800.

Mer information om CSN

Intressanta länkar för dig som är nybliven läkarstudent

Välkommen som student till Region Skåne

MF - Medicinska föreningen, din studentkår och de som guidar dig genom novischperioden. För mer information; www.mfskane.se

SLF – Sveriges läkarförbund Student.

I egenskap av fackförbund bevakar MSF läkarstudenternas intressen, såsom SLF bevakas läkarnas.
För mer information och kontakt; https://www.slf.se/student/, ordförande Niki Shams; ordf [dot] lund [dot] student [at] slf [dot] se

IFMSA – International Federation of Medical Students´Association. Ideell studentorganisation och global förening. För mer information; https://www.ifmsa.se/skane/

Etikuttalande: Läkares och läkarstudenters användande av sociala medier

En stor byggnation har påbörjats vid BMC, allmänt kallat Forum Medicum. I samband med detta byggnadsarbete har huvudentrén till BMC stängts. För mer information om Forum Medicum och hur detta kan påverka dig som läkarstudent, se här; https://forummedicum.blogg.lu.se/