Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Välkommen till oss!

Information inför programstart av logopedprogrammet 240 hp med start ht 2021

Grattis till din plats på logopedprogrammet vid Lunds universitet.

Vi hoppas att all undervisning ska kunna ges på campus höstterminen 2021 och förbereder för detta, samtidigt som vi står beredda till fortsatt distansundervisning.

Obs! Samtliga antagna studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade om covid-19 informationen och följa eventuella restriktioner.

Innan programstart

Är du antagen i 1:a urvalet måste du senast sista svarsdag svara på ditt antagningsbesked på antagning.se.
Är du antagen i 2:a urvalet behöver du inte tacka ja någonstans. Platsen är din.

Är du inte intresserad att påbörja utbildningen längre, eller om du vill lämna din reservplats går du in på Mina sidor på antagning.se och lämnar återbud där.
Tacka Ja eller lämna återbud på antagning.se

Vi har ett nära samarbete med audionomutbildningen, och upprop och introduktionskurs kommer att genomföras delvis tillsammans.


Webbregistrering

Du ska webbregistrera dig på utbildningen vilket du gör 2021-08-24 - 2021-08-31. Så här registrerar du dig.

Obs! Webbregistrering ersätter inte det obligatoriska uppropet.
Om du inte webbregistrerar dig mister du din plats och platsen tilldelas istället en reserv.

Ändring av e-postadress efter registrering: efter webbregistrering uppmanar vi studenter att gå in i Ladok omgående för att kontrollera vilken e-postadress som är angiven där och ändra vid behov till en korrekt, fungerande och aktuell e-postadress. Vi rekommenderar att ni ändrar till er LU student e-postadress då vi lätt kan identifiera studenter vid kontakt, men också för att vi med säkerhet vet att e-post når studenterna.


Upprop

Programmet börjar med obligatoriskt upprop och registrering

Obligatoriskt upprop och kursintroduktion 2021-08-31 kl. 08.30-12.00 i föreläsningssal 4 på Kioskgatan 21 i Lund.

 


Vid programstart

Vid programstart ska följande tas med och uppvisas:

Vill du behålla din plats på programmet men inte har möjlighet att närvara vid uppropet och terminsstarten måste du meddela detta för att inte strykas som deltagare på utbildningen. Kontakta då:

  • Ubildningskoordinator Lotta Anderberg Håkansson, lotta [dot] anderberg_hakansson [at] med [dot] lu [dot] se eller
  • Studievägledare Annika Ilskog, annika_ilskog [at] med [dot] lu [dot] se

Om du varken kommer på uppropet eller kontaktar Lotta eller Annika senast uppropsdagen kommer du att strykas som deltagare på utbildningen.


Du som ska börja läsa ett program hos oss, där klinisk undervisning är en del av utbildningen, behöver lämna en hälsodeklaration där du svarar på frågor om MRSA, tuberkulos och mässling. Utifrån dina svar i hälsodeklarationen görs en bedömning om det behövs någon vidare åtgärd. När du fyllt i den digitala hälsoblanketten, spara kvittot (kan sparas på mobilen eller datorn, du behöver inte skriva ut det). Ta med och visa detta på det obligatoriska uppropet, se informationen ovan. Observera att det är ett krav att skicka in denna blankett för att kunna genomföra den verksamhetsintegrerade utbildningen och kvittot ska visas upp i samband med det obligatoriska uppropet för att registrering på programmet ska kunna ske. Läs mer om hälsodeklarationen.


När du skall göra din verksamhetförlagda utbildning (VFU)  kan vissa enheter ha krav på att du som student skall kunna uppvisa "Utdrag ur belastningsregistret". För mer informaton se här. Du kommer, när och om det är aktuellt för dig, att få mer information om hur detta går till.

Under de första kursveckorna kommer, för arkivändamål, även fotografering av samtliga studenter att ske.

Tiderna som gäller för det första läsåret är följande:

1:a terminen           2021-08-31 - 2022-01-16 (HT-21)          

2:a terminen          2022-01-17 - 2022-06-05 (VT-22)  


Information om utbildningen

Utbildningen är baserad på heltidsstudier motsvarande 40 tim arbetsvecka = 1,5 hp (högskolepoäng. Studiegången på logopedprogrammet är bunden med schema som varierar kl 08.15 - 17.00 måndag - fredag.

Vi tillämpar studentaktivt lärande med stort personligt ansvar i olika former av grupparbeten, problembaserat lärande (PBL) och teambaserat lärande (TBL) som kompletteras med föreläsningar, seminarier, färdighetsträning (t.ex. träning i egen kommunikativ och vetenskaplig förmåga) och fältstudier. Utbildningen är baserad på progressivt lärande, vilket innebär att senare kurser på programmet bygger på kunskaper som inhämtats under tidigare terminer. Under första året byggs en avgörande vetenskaplig grund för kommande terminer, med fokus på medicin, psykologi, lingvistik (språklära) och fonetik (språkljudslära). Under samtliga terminer förekommer verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i olika verksamheter som bedriver logopedi. Tyngdpunkten för VFU ligger på terminerna 3-7. Sista terminen fördjupar du avsevärt dina kunskaper kring vetenskaplig metod och logopedi genom arbetet med en magisteruppsats om 30 hp.

Kurslitteraturen är på såväl svenska som engelska, där även vetenskapliga artiklar ingår. Litteraturlista finner du på hemsidan under respektive kursplan. Undervisningen är till vissa delar nätbaserad, vilket innebär att tillgång till egen dator är en fördel.

Så snart du är registrerad som student på programmet kommer du få tillgång till mer information via vår studentportal.

Programmets kursplaner och litteratur

Information om utbildnings- och terminstider finner du här


Att vara student

Det finns en omfattande verksamhet vid Lunds universitet som syftar till att underlätta din studietid. Är du till exempel osäker på din studieteknik eller har läs- och skrivsvårigheter så finns det stöd att få.

Du som brukar använda dig av sociala medier, tänk på att du har tystnadsplikt när du vistas inom utbildning och vårdverksamhet, även som student. Använd ditt omdöme noga så att du inte bryter mot sekretesslagen. Här kan du läsa mer om vad som gäller om tystnadsplikt och sekretess i vården.

För de delar av VFU som sker i patientnära vård eller omsorg gäller Region Skånes regler för arbetskläder och hygienrutiner i patientnära arbete på samma sätt som för anställd personal. Region Skånes regler finns på https://vardgivare.skane.se/ och gäller personal såväl som studenter i patientnära arbete/studier. Det är viktigt att alla studenter känner till dessa regler innan de genomför sina första placeringar med patientkontakt.

Övrigt

Läs mer om Svenska Logopedförbundet 

Kontaktinformation

Programdirektör

Kristina Hansson
+46 46 17 27 11
kristina [dot] hansson [at] med [dot] lu [dot] se

Utbildningskoordinator

Helena Andersson
tel 046-17 78 33
Helena [dot] Andersson [at] med [dot] lu [dot] se 

Studievägledning

Sandra Hellvard
Tel 046-222 04 76
sandra [dot] hellvard [at] med [dot] lu [dot] se

Utbildningsadministratör

Bosse Carlsson
Tel 046-17 27 76
bosse [dot] carlsson [at] med [dot] lu [dot] se

Programnämnden för rehabiliteringsutbildningar

Utbildningskoordinator
Lotta Anderberg Håkansson
lotta [dot] anderberg_hakansson [at] med [dot] lu [dot] se

Vid brådskande ärenden kontakta Medicinska fakultetens kansli. Information om vilka personer som finns i tjänst under sommaren finns på www.med.lu.se. Du kan också kontakta växeln på 046-222 00 00