Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

QPS

Quality and Progress System

Bild på en student

Genvägar

Välkommen!

På den här webbplatsen kan du läsa om Medicinska fakultetens nya system - QPS. 

QPS - Quality and Progress System - är ett digitalt system för systematisk bedömning och återkoppling, examination och kvalitetssäkring av utbildningarna baserad på de olika målen för utbildningarna. Systemet skapar förutsättningar för att säkerställa att utveckling sker över programmet, i relation till exempelvis examensmålen. 

Läs mer om bakgrunden till QPS »

Medicinska fakulteten har i februari 2021 beslutat att koppla ihop de två systemen Canvas och QPS, för att utnyttja det som vart system gör bäst.

Canvas är ett ledande Learning Management System som anses användarvänligt och har en hel del inbyggda funktioner för att exempelvis underlätta kommunikation med studenter, skapande av lärmaterial såsom filmer, och tillgänglighet vid funktionsnedsättning. QPS är ett modernt system vars styrkor framför allt är olika typer av bedömningar, skriftliga prov och att sätta dessa i relation till studentens mål. Det ger också möjligheter att göra avancerade analyser av t.ex. studenternas prestationer och progression i relation till program och kursmål, såväl individuellt som på gruppnivå. QPS är utvecklat av företaget Orzone tillsammans med Medicinska fakulteten i Lund.

Beslutet innebär att varje kurs kommer att få en kursyta i Canvas och en i QPS, och att dessa kommer att samverka så att saker som görs i Canvas kan flyttas över till QPS för analyser.

Vad görs i respektive system?

För att bäst utnyttja de två systemens styrkor kommer Canvas i första hand att användas för:

  • kommunikation
  • spridning av innehåll/”content”

och QPS till:

  • skrifliga prov
  • formulärbedömningar
  • inlämningsuppgifter
  • uppföljning av resultat och progression
  • analys

Projektgrupp

För att kunna genomföra denna förändring har en nytt projekt startat och som leds av Nathalie Stenbeck i samarbete med nuvarande QPS-projektgrupp och BIKT. Införandet kommer ske stegvis och beräknas vara fullt implementerat till årsskiftet 2021/2022. Det kommer också att skapas rutiner så att det finns en gemensam väg att få support till båda systemen så både personal och studenter får relevant utbildning och teknisk support.

Varje program kommer ta fram en införandeplan och därefter kommer beslut kunna fattas kring nedläggning av vår lärplattform Moodle.

Nya namn på provrapporter

Den 4 maj byts namnen ut på alla nya provrapport för att bättre spegla vad de innehåller. Läs mer om de nya namnen och vad rapporterna innehåller på fölljande länk: https://qps.orzone.com/support/solutions/articles/64000263515


Integrering QPS / Lucat / Ladok

Arbetet med att integrera Lucat / Ladok och QPS fortskrider och förväntas vara klart och aktiveras under Vt21. 

När integreringen aktiveras kommer det innebära att du loggar in i QPS med ditt LU-konto, och studenters kursregistreringar i QPS kommer automatiskt synkroniseras med registreringar i Ladok. Inför aktiveringen kommer ditt befintliga konto/-n att slås ihop med det nya kontot som kommer skapas med din LU-identitet.

Mer info kommer innan integreringen aktiveras. 

Just nu finns inga kända driftstörningar.

Upplever du problem med QPS? Felanmäl på qps [at] med [dot] lu [dot] se

Kontakt och support

Kontakta QPS Support om du behöver hjälp eller teknisk support i QPS.

Kontakt
servicedesk [at] lu [dot] se

Drop-in workshops

Välkommen att titta in med en specifik fråga eller för en allmän introduktion till systemet.

Tid: varje tis och tor kl. 14.30-16.00
Var: https://lu-se.zoom.us/j/157091579

Stängt v. 8.