Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Audionomprogrammet

Utbildnings- och kursplaner & litteraturlistor

Utbildningsplan

Kursplaner & litteraturlistor

Nedan finns audionomprogrammets senaste kursplaner och litteraturlistor. De öppnas i nytt fönster.

Du hittar även ytterligare information och dokument om programmet på Lunds universitets centrala webbplats:

www.lu.se/Audionomprogrammet


Termin 1


Introduktion (AUDA17):

Människans utveckling I (AUDB12):

Lingvistik (AUDB13):

Audiologisk grundkurs I (AUDB18):

Akustik I (AUDB11):


Termin 2


Anatomi och fysiologi (AUDA28):

Audiologisk grundkurs II (AUDA29):

Människans utveckling II (AUDA26):


Termin 3


Barnets utveckling (AUDB36):

Signalbehandling I (AUDA33):

Audiologisk diagnostik I – klinisk/praktisk undervisning (AUDA34):

Audiologisk diagnostik I (AUDA35):


Termin 4


Audiologisk diagnostik II (AUDB45):

Audiologisk diagnostik II - klinisk/praktisk undervisning (AUDB46):

Signalbehandling II (AUDB47):

Auditiva processer (AUDB44):

Audiologisk rehabilitering I - medicinteknisk intervention (AUDB48):


Termin 5


Medicin - vuxna (AUDB51):

Audiologisk rehabilitering II (AUDA52):

Audiologisk rehabilitering II - klinisk/praktisk undervisning (AUDB56):

Terapeutiskt bemötande (AUDA55):


Termin 6

 

Audiologisk rehabilitering III - kandidatuppsats (AUDK63):

Fördjupad audiologisk habilitering och rehabilitering – klinisk undervisning (AUDA66):

Akustik II (AUDA67):


Kurser på avancerad nivå att söka vt 2022

Fördjupning i audiologi 7,5 hp (AUDN83)


Fristående kurser på avancerad nivå

Teorikurs i audiologi ur ett internationellt perspektiv 7,5 hp (AUDN80):

Preventiv audiologi 7,5 hp (AUDN81):

Otomikroskopi och vaxextraktion 7,5 hp (AUDN82):