Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fysioterapeutprogrammet

Utbildnings- och kursplaner & litteraturlistor

Länkarna nedan går till PDF-filer som öppnas i nytt fönster, om inget annat anges.

Utbildningsplan

Kursplaner & litteraturlistor

Nedan finns fysioterapeutprogrammets senaste kursplaner och litteraturlistor. 

Du hittar även ytterligare information och dokument om programmet på Lunds universitets centrala webbplats:

www.lu.se/fysioterapeut 


Termin 1


Fysioterapi som ämne och profession (FYPB16):

Människans rörelseförutsättningar (FYPB17):

Människans rörelseförutsättningar och rörelseförmåga (FYPC18):


Termin 2


Grundläggande fysiologi och träningsfysiologi (FYPA24):

Funktionsförmåga vid sjukdomar och skador i andnings- och cirkulationssystemen (FYPA25):


Termin 3


Funktionsförmåga och hälsotillstånd vid sjukdom och skada i nervsystemet (FYPB38):

Funktionsförmåga vid muskuloskeletala skador och sjukdomstillstånd I (FYPB39):


Termin 4


Fysioterapi inom området mental hälsa och psykiatri (FYPC42):

Verksamhetsförlagd utbildning inom rehabilitering, habilitering eller psykiatri (FYPA46):

Verksamhetsförlagd utbildning inom sluten vård (FYPA47):

Människan i arbetslivet (FYPB49):


Termin 5


Vetenskaplig metodik (FYPA55):

Kandidatuppsats inom fysioterapi (kursen går över termin 5-6) (FYPK58):

Verksamhetsförlagd utbildning inom klinisk utbildningsavdelning (FYPA56)

Idrottsmedicin och träning vid olika sjukdomstillstånd (FYPA58):


Termin 6

 

Funktionsförmåga vid muskuloskeletala skador och sjukdomstillstånd II (FYPA66):

Verksamhetsförlagd utbildning inom öppenvård (FYPA64):

Verksamhetsförlagd utbildning inom rehabilitering i kommunal verksamhet (FYPA67):

Professionell utveckling, ledning och förändring (FYPA68):

Fysioterapi i ett globalt perspektiv (FYPA69):