Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Logopedprogrammet

Utbildnings- och kursplaner & litteraturlistor

Länkarna nedan går till PDF-filer som öppnas i nytt fönster, om inget annat anges.

Utbildningsplan

Kursplaner & litteraturlistor

Nedan finns logopedprogrammets senaste kursplaner och litteraturlistor. 


Termin 1


Introduktionskurs (LOGA16):

Lingvistik (LOGB17):

Kognition och minne (LOGA14):

Människans utveckling I (LOGB18):


Termin 2


Anatomi och fysiologi (LOGA26):

Fonetik (LOGA22):

Människans utveckling II (LOGA23):

Klinisk undervisning och färdighet, termin 2 (LOGA27):


Termin 3


Medicinkurs 1 - barn (LOGB37):

Grundläggande barnlogopedi (LOGB38):

Klinisk undervisning och färdighet (LOGB39):


Termin 4


Fördjupad barnlogopedi (LOGB42):

Empiriskt arbete (LOGA44):

Klinisk undervisning och färdighet (LOGB41):

Kommunikation hos barn med funktionsnedsättningar (LOGA49):


Termin 5


Medicinkurs II - vuxna (LOGA56):

Klinisk undervisning och färdighet, termin 5 (LOGA57):

Afasi, dysartri, talapraxi och dysfagi (LOGA58):


Termin 6


Medicinkurs III – vuxna (LOGA66):

Röst (LOGB61):

Klinisk undervisning och färdighet, termin 6 (LOGA68):

Talflytstörningar – stamning och skenande tal (LOGA69):


Termin 7


Normal och avvikande läs- och skrivutveckling (LOGO78):

Vetenskapsmetodik (LOGO72):

Klinisk undervisning och färdighet (LOGR77):

Fördjupning i logopedi I (valbar kurs) (LOGR75):


Termin 8


Logopedi: Magisteruppsats (LOGM82)


Valbara och fristående kurser på avancerad nivå att söka HT 2022

Kommunikation och Ledarskap – professionell och personlig utveckling (LOGN81):

Flerspråkighet och språk- läs- och skrivsvårigheter: kartläggning och undervisning (LOGN86):


Valbara och fristående kurser på avancerad nivå som inte är aktuella innevarande år

Logopedins dåtid, nutid och framtid (LOGN80):

Språkutveckling, språkstörning och intervention i skolåldern (LOGP85):

Röstergonomi och ljudmiljö (LOGP07) valbar och fristående kurs

Handledning i audiologi och logopedi (LOGN10):