Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Logopedprogrammet

Utbildnings- och kursplaner & litteraturlistor

Utbildningsplan

Kursplaner & litteraturlistor

Nedan finns logopedprogrammets senaste kursplaner och litteraturlistor. De öppnas i nytt fönster.


Termin 1


Introduktionskurs (LOGA16):

Lingvistik (LOGB17):

Kognition och minne (LOGA14):

Människans utveckling I (LOGA18):


Termin 2


Anatomi och fysiologi (LOGA26):

Fonetik (LOGA22):

Människans utveckling II (LOGA23):

Klinisk undervisning och färdighet, termin 2 (LOGA27):


Termin 3


Medicinkurs 1 - barn (LOGA37):

Grundläggande barnlogopedi (LOGA38):

Klinisk undervisning och färdighet (LOGA39):


Termin 4


Fördjupad barnlogopedi (LOGB42):

Empiriskt arbete (LOGA44):

Klinisk undervisning och färdighet (LOGB41):

Kommunikation hos barn med funktionsnedsättningar (LOGA49):


Termin 5


Medicinkurs II - vuxna (LOGA56):

Klinisk undervisning och färdighet, termin 5 (LOGA57):

Afasi, dysartri, talapraxi och dysfagi (LOGA58):


Termin 6


Medicinkurs III – vuxna (LOGA66):

Röst (LOGB61):

Klinisk undervisning och färdighet, termin 6 (LOGA68):

Talflytstörningar – stamning och skenande tal (LOGA69):


Termin 7


Normal och avvikande läs- och skrivutveckling (LOGN78):

Vetenskapsmetodik (LOGN72):

Klinisk undervisning och färdighet (LOGP77):

Fördjupning i logopedi I (valbar kurs) (LOGP75):


Termin 8


Logopedi: Magisteruppsats (LOGM81)


Valbara och fristående kurser på avancerad nivå att söka ht 2021

 

Logopedins dåtid, nutid och framtid (LOGN80):

Handledning i audiologi och logopedi (LOGN10):

Mer information på Logopedforum (nytt fönster).


Valbara och fristående kurser på avancerad nivå som inte är aktuella innevarande år

 

Språkutveckling, språkstörning och intervention i skolåldern (LOGP85):

Röstergonomi och ljudmiljö (LOGP07) valbar och fristående kurs