Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lika villkor och arbetsmiljö

Här hittar du information om vad som gäller vid orättvis behandling och trakasserier samt var du vänder dig om du har frågor kring din psykosociala eller fysiska arbetsmiljö.

Lika villkor

Om du upplever dig trakasserad, utsatt för diskriminering eller kränkande särbehandling ska du inte dröja med att söka hjälp. Du kan ta kontakt med kursledning, programledning, programdirektör eller motsvarande, studievägledare, studenthuvudskyddsombud eller studentombud. Medicinska föreningen har även ett kontaktformulär som du kan fylla i för att komma i direkt kontakt med dem.

Kontaktformulär till Medicinska föreningen

VÅVs ärenderapporteringsformulär

Hur du kan gå tillväga:

  • Om det känns möjligt, börja med att säga ifrån till den som kränker. Ibland kan ett beteende vara kränkande även om avsikten inte har varit att kränka. Därför är det viktigt att den som utsätter dig för kränkningarna får veta att det är ovälkommet och därigenom kan ändra sitt beteende. Du kan också be någon som du har förtroende för om stöd. Du kan dessutom be den personen du har förtroende för att ta kontakt med den som kränker dig, om det känns jobbigt att göra det själv.
  • Dokumentera alla händelser. Anteckna tid och plats, vad som hände, vad som sades och hur man reagerade. Detta kan utgöra viktig dokumentation i en eventuell utredning. Spara även alla eventuella brev, e-postmeddelanden, sms och annan korrespondens från den du upplever utsätter dig för kränkningar.
  • Berätta för en studiekamrat, representant för studentkåren, studenthuvudskyddsombud, studentombudet eller någon annan person som du har förtroende för.
  • Om du tar kontakt med universitetet för att prata med någon om vad som har hänt, har du rätt att ta med en medstudent eller annan person som stöd.

Vi ser allvarligt på trakasserier, diskriminering och kränkande särbehandling. På vår interna webbplats kan du läsa mer om hur vi hanterar detta.

Vår handläggningsordning finns på Medicinska fakultetens interna webbplats

Har du blivit anmäld?

Blir du anmäld för trakasserier eller kränkande särbehandling kan du kontakta studentombudet för rådgivning. Stöd kan erbjudas av Studenthälsan och/eller studievägledare.

Arbetsmiljö

Som student likställs du med arbetstagare i Arbetsmiljölagen, med några få undantag. På Lunds universitets centrala webbplats kan du läsa mer om vad detta innebär. Här hittar du också policydokument och beslut som rör arbetsmiljö och studiemiljö inom universitetet:

Vem ansvarar för min arbetsmiljö vid Medicinska fakulteten?

Rektor vid Lunds universitet har det yttersta arbetsmiljöansvaret. Rektor fördelar arbetsuppgifter vidare till fakulteternas dekan och prefekter som i sin tur fördelar uppgifter vidare till underställda chefer för respektive verksamhet. För grundutbildningen är det vice dekan för utbildning på grund- och avancerad nivå som har det yttersta arbetsmiljöansvaret. Vice dekan har fördelat uppgifterna på följande sätt:

 

Arbetsmiljöorganisationen vid Medicinska fakulteten

(Klicka på bilden för att göra den större)

Kontakta någon om din arbetsmiljö

Psykosocial arbetsmiljö

Kontakta nämndordföranden för ditt program (se bild ovan)

Grundutbildningslokaler

  • BMC - udo [dot] hacker [at] med [dot] lu [dot] se (Udo Häcker)
  • HSC - jan-ake [dot] hansson [at] med [dot] lu [dot] se (Jan-Åke Hansson)
  • CRC - holger [dot] luthman [at] med [dot] lu [dot] se (Holger Luthman)

VFU/ViL

  • Positionen är för tillfället vakant

Studerandeskyddsombudet

Det finns flera studentskyddsombud vid Medicinska fakulteten som företräder studenterna i frågor rörande den fysiska och psykosociala studiemiljön. Till studentskyddsombuden kan du alltid vända dig för att få hjälp och stöd i din utbildning eller för andra händelser som uppkommer i samband med din utbildning.

En lista över vem som är studerandeskyddsombud och hur du kommer i kontakt med dem hittar du här:

Personskadeförsäkring

Som student omfattas du av en personskadeförsäkring. Mer information och villkor hittar du här: