Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Första hjälpen till psykisk hälsa – MHFA

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem som någon gång i livet drabbar många och det finns runt oss alla; i familjen, bland vänner, i klassen, i föreningen och i det offentliga rummet. Om någon av våra vänner faller och slår sig är vi ganska snabba med att ta fram sårtvätt och plåster. Men vad gör vi om en av våra vänner får en panikattack eller visar tecken på depression?

I utbildningen ”Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid, MHFA) lär du dig att se tidiga tecken på psykisk ohälsa och hur du kan agera för att hjälpa personen som är drabbad.

Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: att ge kursdeltagaren kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. Avsikten är även att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering.

Första hjälpen till psykisk hälsa hålls under 12 timmar fördelat på fyra halvdagar. Utbildningen bygger på teori blandat med reflektioner, fallövningar, gruppövningar och filmer. På Medicinska fakulteten hålls utbildningen av lärare, kurator och studievägledare som är utbildade instruktörer i metoden.

Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid – MHFA) är en internationell och evidensbaserad utbildning. I Sverige har NASP (Nationellt center för suicidprevention) fått i uppdrag av regeringen att anpassa utbildningen till svenska förhållanden. Medicinska fakulteten i Lund har som första lärosäte i Sverige beslutat att utbilda samtliga studenter på grundutbildningsnivå i Första hjälpen till psykisk hälsa.

Länkar:

Kontakt

Elin Linderberg
Studentkurator
Telefon: +46 46 222 79 82
Email: elin [dot] linderberg [at] med [dot] lu [dot] se