Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Undervisning under covid-19

Information till alla studenter på Medicinska fakulteten

Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning ska följas av samtliga studenter vid Medicinska fakulteten.

Höstterminen 2021

Till höstterminen 2021 är det vår ambition att studenter och lärare åter ska mötas på plats i en gradvis allt större utsträckning. Undervisning och examination kommer att genomföras både i universitetets lokaler och digitalt, utifrån gällande regler och rekommendationer från ansvariga myndigheter och med hänsyn till rådande smittspridning.

Undervisning

För att kunna säkra en trygg arbets- och studieplats för arbetstagare och studenter och bidra till minskad smittspridning i samhället gäller följande på universitetet och Medicinska fakulteten. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Inledningsvis planerar vi för att hålla större föreläsningar på distans men gruppundervisning på plats. I nuläget kommer inte några moment med fler än 50 deltagare vara på campus. Vid gruppundervisning och andra campusförlagda moment är det allas ansvar att vi fortsatt tänker på att hålla avstånd och att vi eftersträvar ett avstånd på 1 meter mellan personer.

Du kommer att få information om vad som gäller specifikt för din undervisning och dina examinationer från ditt program.

Studenter som behöver befinna sig på campus måste sprida ut sig, håll minst 1 meters avstånd. Om det är fullt, hitta en annan plats. Om det blir för trångt så kommer vi att tvingas stänga ner igen. Här kan du se andra fakulteters studieplatser, dit du kan gå: Fakulteternas covid-19-relaterade information

Regler för studieplatser (BMC, CRC, HSC)

 • Vid moment på plats ska personer i rummet placera sig så att ett avstånd om 1 meter mellan deltagarna eftersträvas.
 • Övriga utrymmen för studenter såsom lunchrum, fikarum, ska hållas tillgängliga i den omfattning som är möjlig med undvikande av smittspridning.
 • Om det redan är fullt, se lista över andra öppna studiemiljöer på www.lu.se/fakulteternas-coronainformation.
 • Karta över studieplatser i Lund.
 • För att tillse att regler om avstånd och trängsel följs finns värdar på plats under delar av dagen. Det är nödvändigt att alla följer deras uppmaningar. Om bestämmelserna inte följs kan studentutrymmena komma att stängas igen.

BMC:

Med BMC-behörighet på ditt LU-kort på vardagar 06.3022.00, helger 07:0022:00.

Utan kort 12:0016:00 på vardagar.

HSC:

Med pac-nyckel alla dagar 06:0022:00.

Utan pac-nyckel 06:3017:00 på vardagar.

CRC:

Med LU-kort med behörighet till CRC: dygnet runt.

Utan kort: måndag-torsdag 07:4517:00, fredag 07:4516:30.

Bibliotek

Bibliotek, studieplatser och datorsalar ska hållas tillgängliga i så stor omfattning som är möjlig med undvikande av spridning av covid-19.

Programspecifik information

Programspecifik information hittar du i din lärplattform och/eller i e-post du fått från ditt program.
Här finns länkar till programspecifik information för några av fakultetens program.

Om du har frågor om just din undervisning – ställ dem till din kursledning eller din kursadministratör.


Ta ditt ansvar!

Du som student behöver ta ditt ansvar – också på din fritid! Detta är extra angeläget för dig som har undervisning på klinik. Ditt agerande på fritiden kan påverka patienternas hälsa och dina studier.

Du som har undervisning på klinik har extra stort ansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du befinner dig då i två miljöer – studentliv och sjukvård – där smittspridningen i båda fallen är större än i samhället i stort. Genom att föra smitta mellan dessa miljöer kan du därför komma att bidra till en förstärkning av smittspridningen. Det är särskilt olyckligt om du tar med dig covid-19 till sjukvården och smittar patienter. Det kan få allvarliga följder för både patienter och sjukvården. Vi ser exempel från universitet och högskolor i Sverige att det förekommer smittspridning i samband med sociala aktiviteter bland studenter under höstterminen. Det förekommer att man smittar utan att själv ha symptom eller innan man får symptom. 

Ditt agerande på fritiden, till exempel deltagande på fester där ni inte håller avstånd eller resor till miljöer där det sprids covid-19 och där man inte kan hålla distans, kan också göra att programmet på grund av smittspridningsrisk kan tvingas ställa in undervisningsmoment för dig och dina kurskamrater. Det finns då en risk att ni inte kan bli klara med kursen i tid. Erfarenheter från våren pekar ut skidorter som sådana möjliga riskmiljöer.
 
Vi vill därför uppmana dig att:

 • Undvika fester och andra tillställningar där ni inte håller avstånd
 • Inte göra icke-nödvändiga resor där du inte kan hålla avstånd till andra människor
 • Om du har haft kontakt med covid-positiv person eller deltar i smittspårning – var ytterst noggrann med att alltid hålla avstånd till andra personer. Risken att du smittar andra är i detta fall större än vanligt.
 • Vi uppmuntrar dig också att vaccinera dig om du inte redan hunnit göra det.

Vi ber dig vara noga med att:

 • Stanna hemma om du har symptom
  Detta gäller även om det bara har lindriga symptom. Studenter som kommer till undervisning i universitetets lokaler med symptom på covid 19 kommer att ombedjas att gå hem av läraren.
  Läs mer om symptom på Folkhälsomynsighetens webbplats
 • Testa dig om du har symptom
  Sjukvården i Region Skåne uppmanar alla som har symptom, även lindriga, att testa sig. Information om testning för covid-19 hittar du på 1177.se
  Läs mer om provtagning för covid-19 i Skåne på 1177.se
 • Håll avstånd till andra personer.
  Detta gäller såväl i undervisningslokalerna som utanför. Gå direkt in och sätt dig i din undervisningslokal och gå direkt ut när undervisningen är slut. Vi ber er att inte samlas i grupper i korridorer, lunchrum eller studieutrymmen.
 • Tänk på att hålla avstånd även på din fritid.
  Studentaktiviteter på fritiden är en stor och viktig del av studentlivet på Lunds universitet. Vi ber dig att även på din fritid vara noga med att hålla avstånd och stanna hemma om du har symptom.
 • Följ sjukvårdens direktiv och hygienregler mycket noga när du är ute på VIL, VFU eller praktik.
  Det är viktigare nu än någonsin tidigare.
 • Håll dig uppdaterad via e-post och din lärplattform för vidare information.

Praktik och praktiska moment

VFU (Verksamhetsförlagd utbildning), VIL (verksamhetsintegrerat lärande), praktik och praktiska moment knutna till dessa genomförs som planerat. Vissa enstaka VIL- och VFU-moment kan behöva modifieras eller ställas in baserat på bedömning av patientsäkerheten.

Vidare medges att praktiska färdighetsövningar och laborationer inom utbildningsverksamheten genomförs i universitetets lokaler.

Region Skåne har riktlinjer för smitta och provtagning för studenter som befinner sig i klinisk utbildning. Kontakta ditt program för mer information om detta.

Information för studenter på läkarprogrammet hittar du här

Gravida – försiktighetsprincipen råder

Gravida ska inte arbeta med behandling eller omvårdnad av patienter eller omvårdnadstagare med konstaterad infektion av covid-19. Detta på grund av de särskilda risker som kan kopplas till den som är gravid. Det har Arbetsmiljöverket slagit fast. Om du som student är gravid och har undervisning som bedrivs inom vården, kontakta din kursansvariga för dialog kring din arbetssituation.
Läs mer om Arbetsmiljöverkets information om gravida och covid-19


Tillhör du en riskgrupp eller bor med någon som gör det?

Tillhör du en riskgrupp eller delar bostad med någon som är i en riskgrupp kan du kontakta din studievägledare.
Läs mer om riskgrupper på Folkhälsomyndighetens webbplats.


Kursböcker som e-böcker

Mer information på bibliotekets sidor


Stöd som finns att få

Internationella avdelningen: Ger stöd i frågor om internationella utbyten. Internationella avdelningen

Studievägledare på Medicinska fakulteten: Erbjuder stöd och vägledning i studierelaterade frågor. Studievägledning

Studentkurator på Medicinska fakulteten: Erbjuder samtalsstöd via digitala möten eller telefonmöten. Kontakta via e-post elin [dot] linderberg [at] med [dot] lu [dot] se

Studenthälsan på LU har i nuläget öppet som vanligt. Tid bokas via receptionen, telefon 046-222 43 77 eller via webbsidan. Studenthälsan

Studieverkstaden: Erbjuder hjälp med bland annat studieteknik. För närvarande erbjuds digitala möten eller telefonmöten. Tid bokas via hemsidan. Studieverkstaden


Håll dig uppdaterad!

Följ expertmyndigheternas och universitetets rekommendationer.

Lunds universitets information till studenter med anledning av covid-19

Folkhälsomyndigheten information med anledning av covid-19

CSN:s information med anledning av coronaviruset

UKÄ:s information med anledning av coronaviruset