Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Undervisning under covid-19

Information till alla studenter på Medicinska fakulteten

Enligt rektorsbeslut har Medicinska fakulteten återgått till att bedriva verksamheten på ordinarie vis.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning ska följas av samtliga studenter vid Medicinska fakulteten.

Gradvis anpassning från 9 februari

Från och med 9 februari 2022 ska undervisning och bedömning av studenternas prestationer (examinationer) anpassas successivt för en återgång till campus helt utan restriktioner.

Anpassningen ska vara fullt genomförd 21 mars. Under denna period sker undervisning både i universitetets lokaler och digitalt.

Den stegvisa återgången till campus sker utifrån tillgängliga undervisningslokaler.

Tänk på att det är fortsatt viktigt att stanna hemma vid symtom, detta gäller även om du är vaccinerad eller har haft covid-19!

Är du inte vaccinerad gäller att du behöver vara extra försiktig och undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.


Vaccination och VFU/VIL

Det är fortfarande viktigt att ta ansvar, särskilt för dig som är ute på VFU/VIL: följ sjukvårdens direktiv och hygienregler mycket noga.

Personal inom vård och inom omsorg om äldre bör testa sig vid symtom på covid-19 enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer. När du är ute på VFU/VIL likställs du med personal och ska följa sjukvårdens riktlinjer.

Några kommuner i Region Skåne har fattat beslut om krav på vaccination mot covid-19 för nyanställning i omsorgsnära sektorer. Man har meddelat att studenter som ska göra VFU/VIL i detta avseende likställs med nyanställd personal. Besluten är baserade på en bedömning av patientsäkerheten och betyder i praktiken att ovaccinerade studenter inte kommer att tillåtas att göra sin VFU/VIL i dessa kommuner. Det finns en risk att fler vårdgivare, till exempel andra kommuner, kan komma att göra liknande bedömningar framöver.

Du som av medicinska skäl har avråtts att vaccinera dig behöver ta kontakt med sin kursledare/motsvarande.


Gravida – försiktighetsprincipen råder

Gravida ska inte arbeta med behandling eller omvårdnad av patienter eller omvårdnadstagare med konstaterad infektion av covid-19. Detta på grund av de särskilda risker som kan kopplas till den som är gravid. Det har Arbetsmiljöverket slagit fast. Om du som student är gravid och har undervisning som bedrivs inom vården, kontakta din kursansvariga för dialog kring din arbetssituation.
Läs mer om Arbetsmiljöverkets information om gravida och covid-19


Programspecifik information

Programspecifik information hittar du i din lärplattform och/eller i e-post du fått från ditt program. Här finns länkar till programspecifik information för några av fakultetens program.

Om du har frågor om just din undervisning – ställ dem till din kursledning eller din kursadministratör.


Håll dig uppdaterad!

Följ expertmyndigheternas och universitetets rekommendationer.

Lunds universitets information till studenter med anledning av covid-19

Folkhälsomyndigheten information med anledning av covid-19

UKÄ:s information med anledning av coronaviruset