Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Uppdatering om Corona-viruset, läs mer på www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetUppdateringomCorona-viruset,läsmerpåwww.lu.se
Du är här

Programspecifika e-tjänster och regelverk

För dig som läser till sjuksköterska, röntgensjuksköterska, barnmorska, specialistsjuksköterska

Regelverk för studiesociala ärende. PDF, öppnas i en ny flik.

Ansökan om individuell studieplanering

Använd e-tjänsten för ansökan om individuell studieplanering.

Om du behöver individuell studieplanering gör du det efter samråd med din studievägledare. Din ansökan måste styrkas med intyg. Om ansökan beviljas upprättas en individuell studieplan.

Ansökan om särskild VFU-placering

Använd e-tjänsten för att ansöka om särskild VFU-placering.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) finns inom olika orter/kommuner inom Skåne och inom vissa program även utanför Skåne.

Om du har sociala, medicinska eller andra särskilda skäl kan du ansöka om särskild VFU-placering. De särskilda skälen ska styrkas med intyg.

Du ska motivera hur de särskilda skälen har betydelse för VFU-placeringen. Studentfackliga uppdrag ska till väsentlig del vara förlagda under den aktuella VFU-perioden.

Ansökan om VFU inom specifik ort/kommun kan som regel endast beviljas om det finns VFU-platser för just ditt program. Endast under vissa förutsättningar kan VFU genomföras inom annan ort/kommun.

I de fall samtliga sökande till en ort inte kan beredas plats tillämpas lottning.

När ska ansökan vara inkommen?

Ansökan ska vara inkommen senast 15 mars för kommande hösttermin och senast 15 oktober inför kommande vårtermin.

För dig som läser till läkare

Läkarprogrammets specifika e-tjänster, regler och blanketter hittar du i Moodle.

Medicinska fakulteten
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
E-post: info [at] med [dot] lu [dot] se