Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Uppdatering om Corona-viruset, läs mer på www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetUppdateringomCorona-viruset,läsmerpåwww.lu.se
Du är här

Tillgodoräknande – slippa läsa delar av kurs eller hel kurs

Har du teoretisk eller praktisk erfarenhet som kan motsvara en kurs eller delar av en kurs? Då kan du ansöka om tillgodoräknande.

Använd e-tjänsten för att ansöka om tillgodoräknande.

Ansökan ska styrkas med handlingar såsom utbildningsplan, kursplaner och ladokutdrag/studieintyg över avklarade kurser. Observera att endast avklarade kurser/delkurser kan ligga till grund för tillgodoräknande. Alla kopior av betygshandlingar, studieintyg och liknande ska vara vidimerade. Om du åberopar akademiska meriter från utlandet ska du följa eventuella landsspecifika krav för dokumentationen, för mer information; Universityadmissions.se

Yrkeserfarenhet: Intyg, tjänstgöringsintyg eller motsvarande ska bifogas om du åberopar yrkeslivserfarenhet.

När bör din ansökan vara inkommen?

För att din ansökan ska kunna behandlas före programstart behöver vi få in ansökan i god tid, gärna i anslutning till att du har fått ditt antagningsbesked från Antagning.se. För Läkarprogrammet gäller att ansökan om tillgodoräknande ska inkomma senast sista svarsdag för de som antas i urval 1 och något senare för de som antas i urval 2. Exakta datum lämnas i anvisningarna som skickas ut när du blivit antagen. Det gäller för att kunna ta ställning till eventuell uppflyttning till högre termin. Ansökningar som inkommer efter terminsstart behandlas löpande.

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Om du beviljas tillgodoräknande av tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet, tänk då på att studiemedel minskas motsvarande det som tillgodoräknas. Det är du som student som själv meddelar alla förändringar direkt till CSN.

För läkarprogrammet

Läkarprogrammet har egna blanketter för ansökan om tillgodoräknande.

Sidansvarig:

Medicinska fakulteten
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
E-post: info [at] med [dot] lu [dot] se