Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Uppdatering om Corona-viruset, läs mer på www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetUppdateringomCorona-viruset,läsmerpåwww.lu.se
Du är här

Undervisning under covid-19

Information till alla studenter på Medicinska fakulteten
Från och med den 15 juni 2020 har regeringen öppnat upp för undervisning på campus. Fortfarande ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning följas.

Innehåll på denna sida:


Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Skåne

Den 27 oktober beslöt folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Skånes smittskyddsläkare att kraftigt skärpa råden i Skåne. De skärpta råden för Skåne gäller till och med den 13 december.

De skärpta råden säger bland annat att alla bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel men att resor som inte går att undvika, till exempel till skola, alltid kan genomföras.

Region Skåne har beslutat att vid all ansiktsnära vård där det inte går att hålla minst en meters avstånd så ska munskydd användas. Vid de övningar där vi efterliknar sådan vårdsituation så ska munskydd också användas. Ansvarig lärare avgör i samråd med programledningen när munskydd ska användas. Just nu pågår arbete för att få detta på plats och det kan dröja några dagar innan det finns munskydd överallt.

Vi har stor förståelse för att du som student kan må dåligt och känna oro under rådande situation. Vi uppmanar dig som vill samtala om din situation eller mår dåligt att kontakta studenthälsan eller studentkåren.

Läs mer skärpa råden i Skåne på Region Skånes webbplats


Undervisning höstterminen 2020 och vårterminen 2021

Undervisning höstterminen 2020 och vårterminen 2021 sker, på grund av coronapandemin, såväl digitalt som i universitetets lokaler. Vi gör vårt bästa för att se till att du får undervisning av högsta möjliga kvalitet, samtidigt som vi anpassar undervisning och lokaler för att begränsa risk för smittspridning.

Utbildning både digitalt och på campus

Medicinska fakultetens undervisning på grund- och avancerad nivå genomför ssåväl digitalt som i universitetets lokaler.

Vid undervisning på plats ska fysisk distans hållas enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer där så är möjligt. När det inte är möjligt, exempelvis vid färdighetsträning, ska samma förhållningsregler gälla som gäller inom sjukvården i motsvarande situation.

Från och med den 30 november kommer endast följande moment genomföras i universitetets lokaler resten av höstterminen 2020:

 • Endast enstaka prioriterade teoretiska moment på termin 1
 • Praktiska moment (laborationer och färdighetsträning) som anpassas för att minska risk för smittspridning
 • Examinationer som med bibehållen rättssäkerhet och likvärdiga förutsättningar inte kan genomföras på distans
 • Program med internationella studenter, där studenter behöver erbjudas undervisning i universitetets lokaler för att få uppehållstillstånd

Det kan finnas de som känner oro eller tveksamhet kring att moment genomförs på plats. Här finns mer informaiton om vilka moment som genomförs på plats och varför.

Utbildningslokaler

I utbildningslokaler får maximalt 50 personer vistas samtidigt. Därtill beläggs utbildningslokalerna med ett tillfälligt maxantal per lokal enligt följande princip:

 • För lokaler med fri placering är maxantal hälften av ordinarie maxantal, dock högst 50 personer.
 • För lokaler med biosittning är maxantal en tredjedel av ordinarie maxantal, dock högst 50 personer.

Det genomförs nu även åtgärder i fakultetens utbildningslokaler:

 • Översyn om det i gemensamma studentutrymmen finns behov av att enkelrikta vissa in- och utgångar och stänga av vissa mikrovågsugnar för att undvika trängsel.
 • Extra städning av gemensamma ytor är beställd.
 • Stationer med handsprit kommer att finnas i husen och på toaletterna.
 • Undervisningssalarna kommer att organiseras så att stolar tas bort, alternativt att platser där studenter inte får sitta märks upp.
 • Ytdesinfektion ska finnas tillgängligt för lärare att använda före och efter undervisning.

Programspecifik information

Programspecifik information hittar du i din lärplattform och/eller i e-post du fått från ditt program.
Här finns länkar til lprogramspecifik information för några av fakultetens program.

Om du har frågor om just din undervisning – ställ dem till din kursledning eller din kursadministratör.


VFU, VIL, praktik och praktiska moment

VFU, VIL, praktik och praktiska moment knutna till dessa genomförs som planerat. Vissa enstaka VIL- och VFU-moment kan behöva modifieras eller ställas in baserat på bedömning av patientsäkerheten.

Region Skåne har riktlinjer för smitta och provtagning för studenter som befinner sig i klinisk utbildning. Kontakta ditt program för mer information om detta.

Information för studenter på läkarprogrammet hittar du här

Gravida – försiktighetsprincipen råder

Gravida ska inte arbeta med behandling eller omvårdnad av patienter eller omvårdnadstagare med konstaterad infektion av covid-19. Detta på grund av de särskilda risker som kan kopplas till den som är gravid. Det har Arbetsmiljöverket slagit fast. Om du som student är gravid och har undervisning som bedrivs inom vården, kontakta din kursansvariga för dialog kring din arbetssituation.
Läs mer om Arbetsmiljöverkets information om gravida och covid-19


Utlandsförlagda utbildningsmoment

Medicinska fakulteten avråder från utlandsstudier i länder som UD avråder att resa till, varvid fakultetens utlandsförlagda kurser i dessa länder ställs in eller ges annan inriktning. Medicinska fakultetens resebidrag beviljas fortsättningsvis inte till länder som UD avråder från att man åker till. Fr o m den 1 juli 2021 gäller inte Student UT försäkringen för studenter som åker till länder som UD avråder från.


Studiecentrum på BMC, CRC och HSC

Studiecentrum på BMC, CRC och HSC är öppet som vanligt men bibliotekets informationsdiskar har kortade öppettider, dvs öppet kl. 10-14. Informationsdiskarna är då bemannade.

Som en smittskyddsåtgärd är det viktigt att du tar med dig ditt LU-kort om du vill låna böcker. Du kan då använda lånemaskinerna istället för att låna via personalen i informationsdisken.


Kursböcker som e-böcker

ClinicalKey Student är en e-bokssamling från Elsevier som omfattar 242 e-böcker inom medicin, anatomi och biomedicin. 

En del av titlarna är kursböcker på läkarprogrammet. 

Titlar som t ex Sobotta Atlas of Human Anatomy kan även vara relevanta för andra utbildningar.

Fler exempel på titlar som ingår:

 • Nussbaum Thompson & Thompson: Genetics in Medicine
 • Netter Atlas of Human Anatomy
 • Ritter Rang & Dale's Pharmacology
 • Abbas Cellular and Molecular Immunology

LWW Health Library är en e-bokssamling från Lippincott. De har tillfälligt öppnat plattformen under spridningen av Covid-19.

En del av titlarna är kursböcker på läkarprogrammet, till exempel:

 • Moore Clinically Oriented Anatomy
 • Grant’s Atlas of Anatomy
 • Langman’s Medical Embryology
 • Gartner Color Atlas and Text of Histology
 • Rubin’s Pathology: Mechanisms of Human Disease

Mer information på bibliotekets sidor


Att vara student under covid-19

Behåll vardagsrutiner så långt det är möjligt eller skapa nya som passar situationen. Ät regelbundet - frukost, lunch och middag. Gå ut i dagsljus och rör på dig dagligen, så länge du inte är sjuk. Gå upp på morgonen och gör en plan för dagen.

Behåll sociala kontakter så mycket som möjligt. Anpassa dina sociala kontakter till Folkhälsomyndighetens rekommendationer men fortsätt träffa vänner och familj via telefon eller digitalt.

Behåll kontakt med programmet. Håll dig uppdaterad om utvecklingen på programmet så att du inte missar viktig information. Deltag i den undervisning som ges på distans och behåll kontakten med medstudenter, exempelvis genom att studera tillsammans via Skype/Zoom.

Om du känner stor oro på grund av covid-19 kan det vara bra att i alla fall delvis begränsa nyhetsflödet. Försök att balansera samtal så att det även handlar om mindre allvarliga ämnen. Sitt inte ensam med känslor av oro eller hopplöshet, hör av dig till personer i din närhet eller sök professionell hjälp.

Fler tips och råd: Plugga på distans – tips från Studieverkstaden på lu.se


Stöd som finns att få

Internationella avdelningen: Ger stöd i frågor om internationella utbyten. Internationella avdelningen

Studievägledare på Medicinska fakulteten: Erbjuder stöd och vägledning i studierelaterade frågor. Studievägledning

Studentkurator på Medicinska fakulteten: Erbjuder samtalsstöd via digitala möten eller telefonmöten. Kontakta via e-post elin [dot] linderberg [at] med [dot] lu [dot] se

Studenthälsan på LU har i nuläget öppet som vanligt. Tid bokas via receptionen, telefon 046-222 43 77 eller via webbsidan. Studenthälsan

Studieverkstaden: Erbjuder hjälp med bland annat studieteknik. För närvarande erbjuds digitala möten eller telefonmöten. Tid bokas via hemsidan. Studieverkstaden


Ta ditt ansvar!

 

Du som student behöver ta ditt ansvar – också på din fritid! Detta är extra angeläget för dig som har undervisning på klinik. Ditt agerande på fritiden kan påverka patienternas hälsa och dina studier.

Du som har undervisning på klinik har extra stort ansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du befinner dig då i två miljöer – studentliv och sjukvård – där smittspridningen i båda fallen är större än i samhället i stort. Genom att föra smitta mellan dessa miljöer kan du därför komma att bidra till en förstärkning av smittspridningen. Det är särskilt olyckligt om du tar med dig covid-19 till sjukvården och smittar patienter. Det kan få allvarliga följder för både patienter och sjukvården. Vi ser exempel från universitet och högskolor i Sverige att det förekommer smittspridning i samband med sociala aktiviteter bland studenter under höstterminen. Det förekommer att man smittar utan att själv ha symptom eller innan man får symptom. 

Ditt agerande på fritiden, till exempel deltagande på fester där ni inte håller avstånd eller resor till miljöer där det sprids covid-19 och där man inte kan hålla distans, kan också göra att programmet på grund av smittspridningsrisk kan tvingas ställa in undervisningsmoment för dig och dina kurskamrater. Det finns då en risk att ni inte kan bli klara med kursen i tid. Erfarenheter från våren pekar ut skidorter som sådana möjliga riskmiljöer.
 
Vi vill därför uppmana dig att:
•    Undvika fester och andra tillställningar där ni inte håller avstånd
•    Inte göra icke-nödvändiga resor där du inte kan hålla avstånd till andra människor
•    Om du har haft kontakt med covid-positiv person eller deltar i smittspårning – var ytterst noggrann med att alltid hålla avstånd till andra personer. Risken att du smittar andra är i detta fall större än vanligt.
 

Vi ber dig vara noga med att:

 • Stanna hemma om du har symptom
  Detta gäller även om det bara har lindriga symptom. Studenter som kommer till undervisning i universitetets lokaler med symptom på covid 19 kommer att ombedjas att gå hem av läraren.
  Läs mer om symptom på Folkhälsomynsighetens webbplats
 • Testa dig om du har symptom
  Sjukvården i Region Skåne uppmanar alla som har symptom, även lindriga, att testa sig. Information om testning för covid-19 hittar du på 1177.se
  Läs mer om provtagning för covid-19 i Skåne på 1177.se
 • Håll avstånd till andra personer.
  Detta gäller såväl i undervisningslokalerna som utanför. Gå direkt in och sätt dig i din undervisningslokal och gå direkt ut när undervisningen är slut. Vi ber er att inte samlas i grupper i korridorer, lunchrum eller studieutrymmen.
 • Tänk på att hålla avstånd även på din fritid.
  Studentaktiviteter på fritiden är en stor och viktig del av studentlivet på Lunds universitet. Vi ber dig att även på din fritid vara noga med att hålla avstånd och stanna hemma om du har symptom.
 • Följ sjukvårdens direktiv och hygienregler mycket noga när du är ute på VIL, VFU eller praktik.
  Det är viktigare nu än någonsin tidigare.
 • Håll dig uppdaterad via e-post och din lärplattform för vidare information.

Håll dig uppdaterad!

Följ expertmyndigheternas och universitetets rekommendationer.

Lunds universitets information till studenter med anledning av covid-19

Folkhälsomyndigheten information med anledning av covid-19

CSN:s information med anledning av coronaviruset

UKÄ:s information med anledning av coronaviruset

 

Sidansvarig:

Medicinska fakulteten
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
E-post: info [at] med [dot] lu [dot] se