Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Uppdatering om Corona-viruset, läs mer på www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetUppdateringomCorona-viruset,läsmerpåwww.lu.se
Du är här

Undervisning under covid-19

Information till alla studenter på Medicinska fakulteten
Från och med den 15 juni 2020 har regeringen öppnat upp för undervisning på campus. Fortfarande ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning följas.

Innehåll på denna sida:


Nya nationella riktlinjer och rekommendationer under kommande helger och högtider

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Den 14 december upphör de lokala allmänna råden att gälla. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida.


Undervisning från 22 december

På grund av att smittspridningen är fortsatt allvarlig meddelade regeringen den 18 december 2020 ytterligare restriktioner för hela Sverige. Bland annat gäller att all verksamhet som bedrivs av staten och som inte är nödvändig, bör stängas ner omedelbart och fram till och med den 24 januari 2021.

För att kunna säkra en trygg arbets- och studieplats för arbetstagare och studenter och bidra till minskad smittspridning i samhället fattar universitetet och Medicinska fakulteten nedanstående beslut. Beslutet påverkar fakultetens utbildning i första hand till och med den 24 januari 2021.

Vilka förutsättningar som kan gälla för fakultetens utbildning för tiden från och med den 25 januari 2021 kommer att meddelas senare.

Digital undervisning

Undervisning och examination ska genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler. Endast undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan, genomföras digitalt kommer att genomföras med fysisk närvaro i universitetets lokaler. Vid sådant genomförande ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 följas.

Du kommer att få information om vad som gäller specifikt för din undervisning och dina examinationer från ditt program.

Studera hemma

Fakultetens studenter uppmanas att studera hemifrån till och med den 24 januari 2021. Studieplatser och datorsalar kommer under denna tid hållas tillgängliga endast i begränsad omfattning och för studenter som har behov av plats, t.ex. för informationssökning och användning av referensmaterial. Övriga utrymmen för studenter såsom grupprum, lunchrum, fikarum, kommer under denna tid hållas stängda.  

Bibliotek

Medicinska fakultetens bibliotek kommer att hållas begränsat öppna för universitetets studenter i den omfattning som behövs för att tillgodose möjlighet till in- eller utlåning och tillgång till referenslitteratur.

Utlandsförlagda utbildningsmoment

Medicinska fakulteten ställer in samtliga utlandsförlagda utbildningsmoment för studenter som läser på utbildningsprogram som leder fram till examen inom vårdprofessionen, under resten av 2020 och under VT21, då bedömningen är att detta inte kan genomföras på ett säkert sätt med hänvisning till smittspridningen av covid-19.
 

Programspecifik information

Programspecifik information hittar du i din lärplattform och/eller i e-post du fått från ditt program.
Här finns länkar til lprogramspecifik information för några av fakultetens program.

Om du har frågor om just din undervisning – ställ dem till din kursledning eller din kursadministratör.


VFU, VIL, praktik och praktiska moment

VFU, VIL, praktik och praktiska moment knutna till dessa genomförs som planerat. Vissa enstaka VIL- och VFU-moment kan behöva modifieras eller ställas in baserat på bedömning av patientsäkerheten.

Region Skåne har riktlinjer för smitta och provtagning för studenter som befinner sig i klinisk utbildning. Kontakta ditt program för mer information om detta.

Information för studenter på läkarprogrammet hittar du här

Gravida – försiktighetsprincipen råder

Gravida ska inte arbeta med behandling eller omvårdnad av patienter eller omvårdnadstagare med konstaterad infektion av covid-19. Detta på grund av de särskilda risker som kan kopplas till den som är gravid. Det har Arbetsmiljöverket slagit fast. Om du som student är gravid och har undervisning som bedrivs inom vården, kontakta din kursansvariga för dialog kring din arbetssituation.
Läs mer om Arbetsmiljöverkets information om gravida och covid-19

 


Kursböcker som e-böcker

ClinicalKey Student är en e-bokssamling från Elsevier som omfattar 242 e-böcker inom medicin, anatomi och biomedicin. 

En del av titlarna är kursböcker på läkarprogrammet. 

Titlar som t ex Sobotta Atlas of Human Anatomy kan även vara relevanta för andra utbildningar.

Fler exempel på titlar som ingår:

 • Nussbaum Thompson & Thompson: Genetics in Medicine
 • Netter Atlas of Human Anatomy
 • Ritter Rang & Dale's Pharmacology
 • Abbas Cellular and Molecular Immunology

LWW Health Library är en e-bokssamling från Lippincott. De har tillfälligt öppnat plattformen under spridningen av Covid-19.

En del av titlarna är kursböcker på läkarprogrammet, till exempel:

 • Moore Clinically Oriented Anatomy
 • Grant’s Atlas of Anatomy
 • Langman’s Medical Embryology
 • Gartner Color Atlas and Text of Histology
 • Rubin’s Pathology: Mechanisms of Human Disease

Mer information på bibliotekets sidor


Att vara student under covid-19

Behåll vardagsrutiner så långt det är möjligt eller skapa nya som passar situationen. Ät regelbundet - frukost, lunch och middag. Gå ut i dagsljus och rör på dig dagligen, så länge du inte är sjuk. Gå upp på morgonen och gör en plan för dagen.

Behåll sociala kontakter så mycket som möjligt. Anpassa dina sociala kontakter till Folkhälsomyndighetens rekommendationer men fortsätt träffa vänner och familj via telefon eller digitalt.

Behåll kontakt med programmet. Håll dig uppdaterad om utvecklingen på programmet så att du inte missar viktig information. Deltag i den undervisning som ges på distans och behåll kontakten med medstudenter, exempelvis genom att studera tillsammans via Skype/Zoom.

Om du känner stor oro på grund av covid-19 kan det vara bra att i alla fall delvis begränsa nyhetsflödet. Försök att balansera samtal så att det även handlar om mindre allvarliga ämnen. Sitt inte ensam med känslor av oro eller hopplöshet, hör av dig till personer i din närhet eller sök professionell hjälp.

Fler tips och råd: Plugga på distans – tips från Studieverkstaden på lu.se


Stöd som finns att få

Internationella avdelningen: Ger stöd i frågor om internationella utbyten. Internationella avdelningen

Studievägledare på Medicinska fakulteten: Erbjuder stöd och vägledning i studierelaterade frågor. Studievägledning

Studentkurator på Medicinska fakulteten: Erbjuder samtalsstöd via digitala möten eller telefonmöten. Kontakta via e-post elin [dot] linderberg [at] med [dot] lu [dot] se

Studenthälsan på LU har i nuläget öppet som vanligt. Tid bokas via receptionen, telefon 046-222 43 77 eller via webbsidan. Studenthälsan

Studieverkstaden: Erbjuder hjälp med bland annat studieteknik. För närvarande erbjuds digitala möten eller telefonmöten. Tid bokas via hemsidan. Studieverkstaden


Ta ditt ansvar!

 

Du som student behöver ta ditt ansvar – också på din fritid! Detta är extra angeläget för dig som har undervisning på klinik. Ditt agerande på fritiden kan påverka patienternas hälsa och dina studier.

Du som har undervisning på klinik har extra stort ansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du befinner dig då i två miljöer – studentliv och sjukvård – där smittspridningen i båda fallen är större än i samhället i stort. Genom att föra smitta mellan dessa miljöer kan du därför komma att bidra till en förstärkning av smittspridningen. Det är särskilt olyckligt om du tar med dig covid-19 till sjukvården och smittar patienter. Det kan få allvarliga följder för både patienter och sjukvården. Vi ser exempel från universitet och högskolor i Sverige att det förekommer smittspridning i samband med sociala aktiviteter bland studenter under höstterminen. Det förekommer att man smittar utan att själv ha symptom eller innan man får symptom. 

Ditt agerande på fritiden, till exempel deltagande på fester där ni inte håller avstånd eller resor till miljöer där det sprids covid-19 och där man inte kan hålla distans, kan också göra att programmet på grund av smittspridningsrisk kan tvingas ställa in undervisningsmoment för dig och dina kurskamrater. Det finns då en risk att ni inte kan bli klara med kursen i tid. Erfarenheter från våren pekar ut skidorter som sådana möjliga riskmiljöer.
 
Vi vill därför uppmana dig att:
•    Undvika fester och andra tillställningar där ni inte håller avstånd
•    Inte göra icke-nödvändiga resor där du inte kan hålla avstånd till andra människor
•    Om du har haft kontakt med covid-positiv person eller deltar i smittspårning – var ytterst noggrann med att alltid hålla avstånd till andra personer. Risken att du smittar andra är i detta fall större än vanligt.
 

Vi ber dig vara noga med att:

 • Stanna hemma om du har symptom
  Detta gäller även om det bara har lindriga symptom. Studenter som kommer till undervisning i universitetets lokaler med symptom på covid 19 kommer att ombedjas att gå hem av läraren.
  Läs mer om symptom på Folkhälsomynsighetens webbplats
 • Testa dig om du har symptom
  Sjukvården i Region Skåne uppmanar alla som har symptom, även lindriga, att testa sig. Information om testning för covid-19 hittar du på 1177.se
  Läs mer om provtagning för covid-19 i Skåne på 1177.se
 • Håll avstånd till andra personer.
  Detta gäller såväl i undervisningslokalerna som utanför. Gå direkt in och sätt dig i din undervisningslokal och gå direkt ut när undervisningen är slut. Vi ber er att inte samlas i grupper i korridorer, lunchrum eller studieutrymmen.
 • Tänk på att hålla avstånd även på din fritid.
  Studentaktiviteter på fritiden är en stor och viktig del av studentlivet på Lunds universitet. Vi ber dig att även på din fritid vara noga med att hålla avstånd och stanna hemma om du har symptom.
 • Följ sjukvårdens direktiv och hygienregler mycket noga när du är ute på VIL, VFU eller praktik.
  Det är viktigare nu än någonsin tidigare.
 • Håll dig uppdaterad via e-post och din lärplattform för vidare information.

Tillhör du en riskgrupp eller bor med någon som gör det?

Tillhör du en riskgrupp eller delar bostad med någon som är i en riskgrupp kan du kontakta din studievägledare.
Läs mer om riskgrupper på Folkhälsomyndighetens webbplats.


Håll dig uppdaterad!

Följ expertmyndigheternas och universitetets rekommendationer.

Lunds universitets information till studenter med anledning av covid-19

Folkhälsomyndigheten information med anledning av covid-19

CSN:s information med anledning av coronaviruset

UKÄ:s information med anledning av coronaviruset

 

Sidansvarig:

Medicinska fakulteten
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
E-post: info [at] med [dot] lu [dot] se