Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Flytt av studieplatser när Forum Medicum byggs

På denna sidan hittar du information om:

Undervisningslokaler

Bygget av Medicinska fakultetens nya byggnad Forum Medicum pågår för fullt vilket påverkar studieplatserna på BMC. Från och med hösten 2021 behöver undervisningslokaler och studieplatser på BMC successivt flyttas till Health Sciences Centre (HSC), Margaretavägen 1B. Information kommer att skickas ut när detta sker.

Studerandeexpeditionen

Studerandeexpeditionen för läkarprogrammet termin 1 - 4 hittar du efter sommaren på våning 3 på HSC.

Bibliotek

Fakultetens bibliotek på BMC stänger den 7 juni 2021 på grund av ombyggnation inför Forum Medicum. Från och med höstterminen kommer biblioteksservice såsom utlån, läs- och studieplatser samt bibliotekets informationsdisk tillfälligt lokaliseras till Health Science Centre (HSC) på Margaretavägen 1b tills dess att Forum Medicum är på plats. Medicinska fakultetens bibliotek i Lund kommer att finnas på det framtida Forum Medicum.

Information om flytten av biblioteket på Medicinska fakultetens webbplats

Karta - hitta på HSC

Kartor över HSC med de nya studieplatserna kommer inom kort.

Tidsplan för flytt BMC till HSC

Preliminär tidsplan:

  • HT 2021 – VT 2022: Flytt av studentcentrum och PBL undervisning  från BMC till HSC.
  • HT 2023: Inflyttning i nya Forum Medicum