Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Uppdatering om Corona-viruset, läs mer på www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetUppdateringomCorona-viruset,läsmerpåwww.lu.se
Du är här

Välkommen till oss!

Information inför programstart av audionomprogrammet 180 hp med start ht 2020
Grattis! Du har nyligen fått besked om att du är antagen till audionomprogrammet hos oss. Nedan finner du information om registrering, upprop och annan informaton som du behöver inför utbildningsstart.

Du som ska läsa vid Lunds universitet höstterminen 2020
Du som tackar ja till en utbildningsplats vid Lunds universitet inför hösten 2020 kommer att kunna genomföra din utbildning. Oavsett om utbildningen kommer att ske digitalt eller på campus arbetar Lunds universitet för att utbildningen och studiesituationen ska bli den bästa tänkbara.

Vi hoppas att all undervisning ska kunna ges på campus höstterminen 2020 och förbereder för detta, samtidigt som vi står beredda till fortsatt distansundervisning.

Pågående Coronapandemi gör att undervisning och examination idag sker digitalt, i enlighet med regeringens nationella rekommendationer. Detta kommer att gälla tills utvecklingen av smittspridningen i samhället medger att regeringen kan ändra ställningstagandet till distansundervisning.

I dagsläget går det inte att säga när utbildningen kan återgå till ordinarie former på campus, men vi står beredda och återgår till campusundervisning, så snart detta är möjligt. 

Obs! Samtliga antagna studenter uppmanas att löpande titta på hemsidan för uppdateringar och information om vad som kommer att gälla i höst.

Innan programstart

Om du har för avsikt att behålla din plats/reservplats efter 1:a urvalet måste du senast sista svarsdag svara på ditt antagningsbesked på antagning.se.
Om du vid 2:a urvalet blivit antagen eller reservplacerad och inte längre är intresserad av din plats/dina platser lämnar du återbud genom att även då följa instruktionerna på Mina sidor på antagning.se.
Tacka Ja eller lämna återbud på antagning.se

Vi har ett nära samarbete med logopedutbildningen, och upprop och introduktionskurs kommer att genomföras delvis tillsammans.


Webbregistrering

Du ska webbregistrera dig på utbildningen vilket du gör mellan 2020-08-25 - 2020-09-01. Så här registrerar du dig.

Ändring av e-postadress efter registrering: efter webbregistrering uppmanar vi studenter att gå in i Ladok omgående för att kontrollera vilken e-postadress som är angiven där och ändra vid behov till en korrekt, fungerande och aktuell e-postadress. Vi rekommenderar att ni ändrar till er LU student e-postadress då vi lätt kan identifiera studenter vid kontakt, men också för att vi med säkerhet vet att e-post når studenterna.

Obs! Webbregistrering ersätter inte det obligatoriska uppropet.
Om du inte webbregistrerar dig mister du din plats och platsen tilldelas istället en reserv.


Upprop

Programmet börjar med obligatoriskt upprop och registrering

Obligatoriskt upprop och kursintroduktion 2020-09-01 kl. 09.00 BMC, Sölvegatan 17, Wallenberghuset (hus A), segerfalksalen. Entréplan, direkt till vänster.

. Hitta till oss Ny länk
 


Vid programstart

Vid programstart ska följande tas med och uppvisas:

Vill du behålla din plats på programmet men har inte möjlighet att närvara vid uppropet och terminsstarten måste du meddela detta för att inte strykas som deltagare på utbildningen. Kontakta då:

  • Ubildningskoordinator Lotta Anderberg Håkansson, lotta.anderberg_hakansson @med.lu.se eller
  • Studievägledare Annika Ilskog, annika_ilskog [at] med [dot] lu [dot] se

Vill du lämna återbud efter 2:a urvalet meddela ovanstående snarast.
 


Här hittar du preliminärt schema till först kursen. LÄNK

Du som ska börja läsa ett program hos oss, där klinisk undervisning är en del av utbildningen, behöver lämna en hälsodeklaration där du svarar på frågor om MRSA, tuberkulos och mässling. Utifrån dina svar i hälsodeklarationen görs en bedömning om det behövs någon vidare åtgärd. När du fyllt i den digitala hälsoblanketten, spara kvittot (kan sparas på mobilen eller datorn, du behöver inte skriva ut det). Ta med och visa detta på det obligatoriska uppropet, se informationen ovan. Observera att det är ett krav att skicka in denna blankett för att kunna genomföra den verksamhetsintegrerade utbildningen och kvittot ska visas upp i samband med det obligatoriska uppropet för att registrering på programmet ska kunna ske. Läs mer om hälsodeklarationen
När du skall göra din verksamhetförlagda utbildning (VFU)  kan vissa enheter ha krav på att du som student skall kunna uppvisa "Utdrag ur belastningsregistret". För mer informaton se här. Du kommer, när och om det är aktuellt för dig, att få mer information om hur detta går till.

Under de första kursveckorna kommer, för arkivändamål, även fotografering av samtliga studenter att ske.

Tiderna som gäller för det första läsåret är följande:

1:a terminen           2020-08-31 - 2021-01-17 (HT-20)          

2:a terminen          2021-01-18 - 2021-06-06 (VT-21)     


Information om utbildningen

Studentguide audiologi Ny länk

Terminsöversikt termin 1 Ny länk

SCHEMA INTRODUKTIONSKURS AUDA17, hösten 2020 Ny länk

Kursplaner och litteratur  för programmet


Att vara student

Det finns en omfattande verksamhet vid Lunds universitet som syftar till att underlätta din studietid. Är du till exempel osäker på din studieteknik eller har läs- och skrivsvårigheter så finns det stöd att få.

Du som brukar använda dig av sociala medier, tänk på att du har tystnadsplikt när du vistas inom utbildning och vårdverksamhet, även som student. Använd ditt omdöme noga så att du inte bryter mot sekretesslagen.

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Programdirektör

Kajsa Johansson
tel 046-172774
Kajsa [dot] Johansson [at] med [dot] lu [dot] se 

Bitr. programdirektör

Boel Heister Trygg
tel 046-171733
Boel [dot] Heister-Trygg [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledning

Annika Ilskog
Tel 046-222 71 32
annika [dot] ilskog [at] med [dot] lu [dot] se

Utbildningsadministratör

Bosse Carlsson
Tel 046-17 27 76
bosse [dot] carlsson [at] med [dot] lu [dot] se

Programnämnden för rehabiliteringsutbildningar

Lotta Anderberg Håkansson, utbildningskoordinator
+46 46 222 32 02
lotta [dot] anderberg_hakansson [at] med [dot] lu [dot] se

 

För brådskande ärenden kontakta Medicinska fakultetens kansli. Information om vilka personer som är i tjänst under sommaren finns på www.medicin.lu.se
Du kan också kontakta växeln på 046-222 00 00.

Medicinska fakulteten
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
E-post: info [at] med [dot] lu [dot] se