Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Uppdatering om Corona-viruset, läs mer på www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetUppdateringomCorona-viruset,läsmerpåwww.lu.se
Du är här

Välkommen till oss!

Information inför programstart av fysioterapeutprogrammet 180 hp med start ht 2020
Grattis! Du har nyligen fått besked om att du är antagen till fysioterapeutprogrammet hos oss. Nedan finner du information om registrering, upprop och annan informaton som du behöver inför utbildningsstart.

Du som ska läsa vid Lunds universitet höstterminen 2020
Du som tackar ja till en utbildningsplats vid Lunds universitet inför hösten 2020 kommer att kunna genomföra din utbildning. Oavsett om utbildningen kommer att ske digitalt eller på campus arbetar Lunds universitet för att utbildningen och studiesituationen ska bli den bästa tänkbara.

Vi hoppas att all undervisning ska kunna ges på campus höstterminen 2020 och förbereder för detta, samtidigt som vi står beredda till fortsatt distansundervisning.

Pågående Coronapandemi gör att undervisning och examination idag sker digitalt, i enlighet med regeringens nationella rekommendationer. Detta kommer att gälla tills utvecklingen av smittspridningen i samhället medger att regeringen kan ändra ställningstagandet till distansundervisning.

I dagsläget går det inte att säga när utbildningen kan återgå till ordinarie former på campus, men vi står beredda och återgår till campusundervisning, så snart detta är möjligt. 

Obs! Samtliga antagna studenter uppmanas att löpande titta på hemsidan för uppdateringar och information om vad som kommer att gälla i höst.

Innan programstart

Om du har för avsikt att behålla din plats/reservplats efter 1:a urvalet måste du senast sista svarsdag svara på ditt antagningsbesked på antagning.se.
Om du vid 2:a urvalet blivit antagen eller reservplacerad och inte längre är intresserad av din plats/dina platser lämnar du återbud genom att även då följa instruktionerna på Mina sidor på antagning.se.
Tacka Ja eller lämna återbud på antagning.se
 


Webbregistrering

Du ska webbregistrera dig på utbildningen vilket du gör mellan 2020-08-24 - 2020-08-31. Så här registrerar du dig.

Ändring av e-postadress efter registrering: efter webbregistrering uppmanar vi studenter att gå in i Ladok omgående för att kontrollera vilken e-postadress som är angiven där och ändra vid behov till en korrekt, fungerande och aktuell e-postadress. Vi rekommenderar att ni ändrar till er LU student e-postadress då vi lätt kan identifiera studenter vid kontakt, men också för att vi med säkerhet vet att e-post når studenterna.

Obs! Webbregistrering ersätter inte det obligatoriska uppropet.
Om du inte webbregistrerar dig mister du din plats och platsen tilldelas istället en reserv.


Upprop

Programmet börjar med obligatoriskt upprop och registrering

Obligatoriskt upprop och kursintroduktion 2020-08-31 kl.10.15 Health Sciences Centre (HSC) Margaretavägen 1B, Lund Lokal: C144 (entréplan)

Du rekommenderas att inte använda för starka dofter (t.ex. parfym) när du vistas i lokalerna på HSC då det finns personer som är doftöverkänsliga och/eller har allergier mot detta. Tack för att du bidrar till en bra vistelsemiljö!

. Hitta till oss
 


Vid programstart

Vid programstart ska följande tas med och uppvisas:

Vill du behålla din plats på programmet men har inte möjlighet att närvara vid uppropet och terminsstarten måste du meddela detta för att inte strykas som deltagare på utbildningen. Kontakta då:

  • Ubildningskoordinator Lotta Anderberg Håkansson, lotta.anderberg_hakansson @med.lu.se eller
  • Studievägledare Annika Ilskog, annika_ilskog [at] med [dot] lu [dot] se

Vill du lämna återbud efter 2:a urvalet meddela ovanstående snarast.
 


Här hittar du preliminärt schema till först kursen. LÄNK

Du som ska börja läsa ett program hos oss, där klinisk undervisning är en del av utbildningen, behöver lämna en hälsodeklaration där du svarar på frågor om MRSA, tuberkulos och mässling. Utifrån dina svar i hälsodeklarationen görs en bedömning om det behövs någon vidare åtgärd. När du fyllt i den digitala hälsoblanketten, spara kvittot (kan sparas på mobilen eller datorn, du behöver inte skriva ut det). Ta med och visa detta på det obligatoriska uppropet, se informationen ovan. Observera att det är ett krav att skicka in denna blankett för att kunna genomföra den verksamhetsintegrerade utbildningen och kvittot ska visas upp i samband med det obligatoriska uppropet för att registrering på programmet ska kunna ske. Läs mer om hälsodeklarationen
När du skall göra din verksamhetförlagda utbildning (VFU)  kan vissa enheter ha krav på att du som student skall kunna uppvisa "Utdrag ur belastningsregistret". För mer informaton se här. Du kommer, när och om det är aktuellt för dig, att få mer information om hur detta går till.

Under de första kursveckorna kommer, för arkivändamål, även fotografering av samtliga studenter att ske.

Tiderna som gäller för det första läsåret är följande:

1:a terminen           2020-08-31 - 2021-01-17 (HT-20)             

2:a terminen          2021-01-25 - 2021-06-13 (VT-21)


Utbildningens omfattning och innehåll

Utbildningen är baserad på heltidsstudier motsvarande 40 tim arbetsvecka = 1,5 hp (högskolepoäng).  De dagar som anges som självstudier bör utnyttjas för inläsning, gemensamma grupparbeten, förberedelser etc. Studiegången på fysioterapeututbildningen är bunden med schema som varierar mellan kl 08.15 - 17.00 måndag - fredag.

Vi tillämpar studentaktivt lärande med olika former av grupparbeten, dessa kompletteras med föreläsningar, seminarier, färdighetsträning (dvs träning i olika undersöknings- och behandlingsmetoder) och fältstudier. Färdighetsträning sker i grupper om cirka 12-14 studerande.  

Kurslitteraturen är på såväl svenska som engelska, där även vetenskapliga artiklar ingår. Litteraturlista finner du på hemsidan under respektive kursplan. Undervisningen är till vissa delar nätbaserad, vilket innebär att tillgång till egen dator är en fördel.  

Litteraturlistorna innehåller dels litteratur som används under kursen dels referenslitteratur som används mer som fördjupningslitteratur.

Den första kursen heter ”Fysioterapi som ämne och profession” och löper över 3 veckor, 4,5 hp. Kursen omfattar olika beteendevetenskapliga aspekter som yrkesroll, etik, lagar samt modeller som styr fysioterapeutens arbete. Den därpå följande kursen omfattas av ämnet anatomi. Detta innebär att du ska lära det medicinska språket i form av latinska termer. Undervisningen i anatomi består av föreläsningar, studiegrupper och färdighetsträning. Färdighetsträningen innebär att du som student kommer att arbeta nära annan student genom att öva på olika undersöknings- och behandlingsmoment. Detta innebär att man vid färdigheten är iklädd endast shorts och för kvinnor shorts och sporttopp eller dyligt.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) omfattar totalt 19 veckor under utbildningstiden och påbörjas i termin 1. VFU är förlagd till hälso- och sjukvård inom hela Region Skåne och i vissa fall även inom Södra sjukvårdsregionen. Förbered dig därför på restid och att det kan medföra extra kostnader för dig. Enstaka dagar med kvälls- eller helgtjänstgöring kan förekomma i termin 5. Det är vanligt att fysioterapeuter tränar patienter i bassäng. Det är därför nödvändigt att du kan simma 200 m valfritt simsätt och livrädda. Kan du inte simma eller behöver mer träning, finns det simundervisning för vuxna på flertalet simhallar.
Utbildningstid är 2020-01-27 - 2023-01-15.

Utbildningsplan och aktuella kursplaner


Att vara student

Det finns en omfattande verksamhet vid Lunds universitet som syftar till att underlätta din studietid. Är du till exempel osäker på din studieteknik eller har läs- och skrivsvårigheter så finns det stöd att få.

 

Du som brukar använda dig av sociala medier, tänk på att du har tystnadsplikt när du vistas inom utbildning och vårdverksamhet, även som student. Använd ditt omdöme noga så att du inte bryter mot sekretesslagen.

Sidansvarig:

Kontakt

Har du redan nu några frågor får du gärna maila eller ringa till:

Studievägledare
Annika Ilskog

annika [dot] ilskog [at] med [dot] lu [dot] se
tel. 046-222 71 32
 

Programdirektör
Anne Sundén
anne [dot] sunden [at] med [dot] lu [dot] se

tel. 046-222 89 57 

 

Medicinska fakulteten
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
E-post: info [at] med [dot] lu [dot] se