Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Uppdatering om Corona-viruset, läs mer på www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetUppdateringomCorona-viruset,läsmerpåwww.lu.se
Du är här

Välkommen till oss!

Läkarprogrammet
Information till dig som är ny student på läkarprogrammet

Du som ska läsa vid Lunds universitet höstterminen 2020

Du som tackar ja till en utbildningsplats vid Lunds universitet inför hösten 2020 kommer att kunna genomföra din utbildning. Oavsett om utbildningen kommer att ske digitalt eller på campus arbetar Lunds universitet för att utbildningen och studiesituationen ska bli den bästa tänkbara. 
 
Vi hoppas att både undervisning och laborationer ska kunna ges på campus höstterminen 2020 och förbereder för detta, samtidigt som vi står beredda till fortsatt distansundervisning. 
 
Pågående Coronapandemi gör att undervisning och examination idag sker digitalt, i enlighet med regeringens nationella rekommendationer. Detta kommer att gälla tills utvecklingen av smittspridningen i samhället medger att regeringen kan ändra ställningstagandet till distansundervisning. I dagsläget går det inte att säga när utbildningen kan återgå till ordinarie former på campus, men vi står beredda och återgår till campusundervisning, så snart detta är möjligt. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Här får du en del viktig information om vårt program och viktiga länkar till sådant som du behöver läsa igenom före uppropet, för att på bästa sätt kunna ta till dig den information som ges under de första veckorna. Det blir ju mycket att ta in!

Obligatoriskt upprop

Äger rum Måndagen den 27 januari 2019 kl 12:45 prick i aulan i Genetikhuset, Sölvegatan 29 B i Lund. Om du mot förmodan får förhinder att närvara vid uppropet måste du meddela detta innan uppropet till Medicinska fakultetens kansli. Om detta inte sker förlorar du din utbildningsplats. Vid uppropet skall du visa upp giltig legitimation.

Till dig som redan läst kurser i medicin eller motsvarande studier

Om du redan läst kurser inom läkarprogram vid annat universitet eller andra studier, som du tror motsvarar innehållet i läkarutbildningens kurser kan du ansöka om att få tillgodoräkna dina tidigare studier. Din ansökan om tillgodoräknande ska lämnas in så snart som möjligt, dock senast den 16 december om du blivit antagen i urval 1 och senast den 2 januari om du blivit antagen i urval 2 för att detta ska kunna handläggas före terminsstart den 27 januari. Anvisningar och ansökningsblankett skickas till dig samtidigt som du får välkomstmailet från oss. Om du inte får något välkomstbrev från oss, kontakta utbildningskoordinator Jessica Lindell, jessica [dot] lindell [at] med [dot] lu [dot] se Vid övriga frågor om tillgodoräknande, kontakta studievägledarna. Kursregistrering på terminens första kurs sker efter uppropet och ni behöver ingen kurslitteratur innan terminen börjar. 

Prel schema till den första kursen i schemasystemet TimeEdit

Läkaryrket

Dina studier i elva terminer leder dig till läkarexamen och efter det ska du arbeta som AT-läkare under 18 månader för att bli legitimerad läkare. Därefter specialiserar du dig under minst 5 år för att bli specialist i någon av alla specialiteter som finns, alltifrån mest laboratorieinriktat arbete (exempelvis klinisk kemi, patologi), opererande specialiteter (kirurgi, öron), medicinska specialiteter (kardiologi, barnmedicin, allmänmedicin) till psykiatri. Målet för läkarprogrammet är att du ska bli en kunnig och väl fungerande AT-läkare, som senare kan utveckla något område du är särskilt intresserad av. Det innebär att det krävs att du skaffar dig goda kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion, om sjukliga tillstånd i kroppen, om hur man diagnostiserar och behandlar för olika sjukdomar och inte minst att du klarar att arbeta med människor. Det gäller att du kan behandla patienter och anhöriga med empati och omtanke, att du kan arbeta väl med andra läkare och andra i sjukvården och att du redan under studietiden visar din förmåga genom ditt agerande med studiekamrater, lärare och personal i sjukvården och på universitetet. Du får också en vetenskaplig skolning, som krävs för att kunna förbli en kunnig läkare genom yrkeslivet.

Hur studierna är organiserade

Utformningen av läkarprogrammet styrs av nationella examensmål, som sedan utformats till vår övergripande utbildningsplan. Vi ser gärna att du läser den!

Läkarprogrammets utbildningsplan

Varje kurs har en kursplan och här är kursplanen för de första två kurserna på läkarprogrammet.

Kursplan Kunskap och lärande 4.5 hp

Kursplan Molekyl till vävnad 25.5 hp

Studierna bedrivs i form av kurser. För varje kurs finns upprättat en kursplan som visar vad kursen innehåller. Varje kurs har en kursledare och en kursadministratör. De anges i lärplattformen Moodle. Tillgång till Moodle får du ca ett dygn efter att du blivit registrerad på programmet. Vänd dig till dem om du har en specifik fråga som rör kursen.

På universitetet finns olika fakulteter och läkarprogrammet finns på medicinska fakulteten. Högsta beslutande organ är fakultetsstyrelsen. Programnämnden för läkarutbildningen (PNL) tar de beslut som rör läkarprogrammet såsom kursplaner mm. I alla dessa fakultetsorgan finns representanter för studenterna med, och de utses av Medicinska Föreningen. Hela läkarprogrammet leds av programdirektören.

Läkarprogrammet har tre campus. Under de första fem terminerna bedrivs undervisning till största delen i Lund, men även i Malmö från termin 4. På de sjukhusbaserade terminerna 6-9 bedrivs undervisning i huvudsak på studieorterna Helsingborg, Lund och Malmö. Du har möjlighet att önska studieort. Kliniska placeringar förekommer även på andra sjukhus i södra Sverige. Termin 10 skriver du ditt examensarbete. Termin 11 väljer du ett område att fördjupa dig i. Du kommer även att läsa en kurs i akutsjukvård. Dessutom kommer du att läsa en kurs där du får integrera och fördjupa dina tidigare kunskaper genom att verka i primärvården. Du får även under denna kurs ett samhällsperspektiv på hälsa.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

VIL innebär att du som student deltar i klinisk verksamhet. För de delar av VIL som sker i patientnära vård eller omsorg gäller Region Skånes regler för arbetskläder och hygienrutiner i patientnära arbete på samma sätt som för anställd personal. Region Skånes regler finns på vårdgivarwebben och gäller personal såväl som studenter i patientnära arbete/studier. Det är viktigt att alla studenter känner till dessa regler innan de genomför sina första placeringar med patientkontakt.

När du skall göra ditt VIL kan vissa enheter ha krav på att du som student skall kunna uppvisa "Utdrag ur belastningsregistret". För mer informaton se här. Du kommer, när och om det är aktuellt för dig, att få mer information om hur detta går till.

Kan jag skjuta upp starten av studierna?

Anstånd att börja med läkarstudierna beviljas bara vid väldigt speciella skäl. Kontakta studievägledarna om du har svårigheter att börja nu.

Att studera på universitetet

Studier på gymnasiet och på universitetet skiljer sig åt. Det gäller inte längre att lära sig ”allt i boken” utan att kunna förstå principer (djupinlärning) och kunna sovra i information. Du kommer att få information om detta redan de första veckorna.

Byte av studieort

De olika medicinska högskolorna i Sverige har var och en sin egen studieprofil. Studierna är upplagda på olika sätt på de olika orterna vilket gör att det kan bli svårt att byta studieort. Räkna därför med att gå hela din utbildning vid Lunds universitet. Har du frågor kring detta kontakta gärna studievägledarna.

Arbete vid sidan om studierna

Studierna på läkarprogrammet är krävande och kan jämföras med att ha ett heltidsarbete. Vi avråder därför bestämt att du försöker arbeta parallellt med studierna!

Närvaro

Alla undervisnings- och praktikmoment som är schemalagda är obligatoriska. Det enda undantaget från denna regel är katedrala föreläsningar, som ofta ger översikter och fördjupning av sådant som är svårt att läsa sig till. Vi rekommenderar varmt att du även deltar i dessa.

Allmän information om att vara student i Lund

Läs om livet som student på Lunds universitets centrala webbplats

Vi lärare ser din tid här vid fakulteten som under ett slags kontrakt: Vi åtar oss att ordna studierna så att du kan lära dig det du behöver för att fungera som kompetent läkare och du åtar dig att studera så bra du kan. Tillsammans utbildar vi morgondagens läkare. Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss och, som generationer av studenter före dig har gjort, utvecklas både professionellt och mänskligt.

Välkommen till läkarstudierna vid Lunds universitet!

Peter J Svensson

Programdirektör, läkarprogrammet

-----

Helena Axelsson, studievägledare, helena [dot] axelsson [at] med [dot] lu [dot] se

Jenny Arfwedson, studievägledare, jenny [dot] arfwedson [at] med [dot] lu [dot] se

Sandra Lindell, studievägledare, jenny [dot] arfwedson [at] med [dot] lu [dot] se

Jessica Lindell, utbildningskoordinator, jessica [dot] lindell [at] med [dot] lu [dot] se

 

Mer information till dig som är ny student

Hälsodeklaration 

Du som ska börja läsa läkarprogrammet hos oss, där klinisk undervisning är en del av utbildningen, behöver lämna en hälsodeklaration där du svarar på frågor om MRSA, tuberkulos och mässling. Utifrån dina svar i hälsodeklarationen görs en bedömning om det behövs någon vidare åtgärd. När du fyllt i den digitala hälsoblanketten, spara kvittot (kan sparas på mobilen eller datorn, du behöver inte skriva ut det). Ta med och visa detta på det obligatoriska uppropet, se informationen ovan. Observera att det är ett krav att skicka in denna blankett för att kunna genomföra den verksamhetsintegrerade utbildningen och kvittot ska visas upp i samband med det obligatoriska uppropet för att registrering på programmet ska kunna ske. Läs mer om hälsodeklarationen

Studentportalen - Din personliga portal till Lunds universitet (StiL)

All e-postkorrespondens från oss görs till din student e-postadress. Det är därför viktigt att du bevakar denna. På dina personliga sidor i Studentportalen kan du se resultatet på dina tentor, dina poäng du tagit, vad du är registrerad på, skriva ut LADOK intyg, ändra din adress, ladda ner programvaror, komma åt olika resurser som t.ex. det elektroniska biblioteket och universitetets trådlösa nät och kontrollera din e-post mm.

Mer information om studentportalen

Till din e-postadress som du uppgett vid ansökningstillfället kommer du att få uppgifter om hur och var du kan aktivera denna tjänst. Har du inte uppgett en e-post adress skickas ett brev till din folkbokföringsadress. Har du tidigare läst vid Lund universitet kan du redan ha ett fungerande konto som gäller och får då ingen ny e-postadress. Har du problem eller inte har fått e-post eller brev 6 -7 dagar efter andra antagningsbeskedet, kontakta OMGÅENDE LU ServiceDesk (IT-supporten vid Lunds universitet).

LU ServiceDesk har öppet måndag till fredag mellan 08.00 - 17.00 helgfria vardagar.

Kontaktinformation

LU ServiceDesk
Tel. 046-222 90 00
Servicedesk [at] lu [dot] se

Studentbostad

Information om var du kan söka bostad

Studiemedel

Kontakta närmaste CSN (Centrala studiestödsnämnden) kontor om du har frågor som rör studiemedel. Du kan också ringa CSNs talsvar tel. 0771-276 800.

Mer information om CSN

Intressanta länkar för dig som är nybliven läkarstudent

Välkommen som student till Region Skåne

MF - Medicinska föreningen, din studentkår och de som guidar dig genom novischperioden. För mer information; www.mfskane.se

SLF – Sveriges läkarförbund Student.

I egenskap av fackförbund bevakar MSF läkarstudenternas intressen, såsom SLF bevakas läkarnas.
För mer information och kontakt; https://www.slf.se/student/, ordförande: theodor [dot] lav [at] slf [dot] se

IFMSA – International Federation of Medical Students´Association. Ideell studentorganisation och global förening. För mer information; https://www.ifmsa.se/skane/

Etikuttalande: Läkares och läkarstudenters användande av sociala medier

Inom kort kommer en stor byggnation att påbörjas vid BMC, allmänt kallat Forum Medicum. I samband med detta byggnadsarbete kommer huvudentrén till BMC (studentcentrum och bibliotek) att flyttas till Hus I10, detta sker fr o m december 2019. För mer information om Forum Medicum och hur detta kan påverka dig som läkarstudent, se här; https://forummedicum.blogg.lu.se/ 

Sidansvarig:

Medicinska fakulteten
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
E-post: info [at] med [dot] lu [dot] se