Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Uppdatering om Corona-viruset, läs mer på www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetUppdateringomCorona-viruset,läsmerpåwww.lu.se
Du är här

Sjuksköterskeprogrammet

INFORMATION INFÖR PROGRAMSTART AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HP MED START HT 2020
Grattis! Du har nyligen fått besked om att du är antagen till Sjuksköterskeprogrammet hos oss. Nedan finner du information om webbregistrering och upprop.

Du som ska läsa vid Lunds universitet höstterminen 2020
Du som tackar ja till en utbildningsplats vid Lunds universitet inför hösten 2020 kommer att kunna genomföra din utbildning. Oavsett om utbildningen kommer att ske digitalt eller på campus arbetar Lunds universitet för att utbildningen och studiesituationen ska bli den bästa tänkbara.

Vi hoppas att all undervisning ska kunna ges på campus höstterminen 2020 och förbereder för detta, samtidigt som vi står beredda till fortsatt distansundervisning.

Pågående Coronapandemi gör att undervisning och examination idag sker digitalt, i enlighet med regeringens nationella rekommendationer. Detta kommer att gälla tills utvecklingen av smittspridningen i samhället medger att regeringen kan ändra ställningstagandet till distansundervisning.

I dagsläget går det inte att säga när utbildningen kan återgå till ordinarie former på campus, men vi står beredda och återgår till campusundervisning, så snart detta är möjligt. 

Obs! Samtliga antagna studenter uppmanas att löpande titta på hemsidan för uppdateringar och information om vad som kommer att gälla i höst.

Innan programstart

Om du har för avsikt att behålla din plats/reservplats efter 1:a urvalet måste du senast sista svarsdag svara på ditt antagningsbesked på antagning.se.


Webbregistrering

Du ska webbregistrera dig på utbildningen vilket du gör mellan 2020-08-17 - 2020-08-24. Så här registrerar du dig.

Ändring av e-postadress efter registrering: efter webbregistrering uppmanar vi studenter att gå in i Ladok omgående för att kontrollera vilken e-postadress som är angiven där och ändra vid behov till en korrekt, fungerande och aktuell e-postadress. Vi rekommenderar att ni ändrar till er LU student e-postadress då vi lätt kan identifiera studenter vid kontakt, men också för att vi med säkerhet vet att e-post når studenterna.

Obs! Webbregistrering ersätter inte det obligatoriska uppropet.
Om du inte webbregistrerar dig mister du din plats och platsen tilldelas istället en reserv.


Upprop

Schema för uppropet kommer inom kort.

Programmet börjar med obligatoriskt upprop och registrering måndag 31 augusti på Institutionen för hälsovetenskaper, HSC (Health Sciences Centre), vid entrén, Baravägen 3. Hitta till oss

Fullständigt schema hittar du på lärplattformen Moodle. Du klickar på den första kursen SJSB40 Omvårdnadens grunder och sedan hittar du länk till schemat för termin 1 överst under rubriken Terminsinformation.

Studenter rekommenderas att inte använda för starka dofter (t.ex. parfym) när de vistas i lokalerna på HSC då det finns personer som är doftöverkänsliga och/eller har allergier mot detta. Tack för att ni bidrar till en bra vistelsemiljö!


Vid programstart

Vid programstart ska följande tas med och uppvisas:

Vill du behålla din plats på programmet men har inte möjlighet att närvara vid uppropet och terminsstarten måste du meddela detta för att inte strykas som deltagare på utbildningen. Kontakta då:

  • Studievägledare: studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se. Medicinska fakultetens kansli, BMC F11, 221 84 Lund

Vill du lämna återbud efter 2:a urvalet meddela ovanstående snarast.


Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Från och med höstterminen 2019 kommer den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) huvudsakligen att förläggas till Lund och Landskrona med omnejd. Detta innebär resor till utbildningsplatserna och kan medföra extra kostnader. Både helg-, natt- och kvällstjänstgöring förekommer under utbildningstiden. 
Läs mer om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) här.

Läs mer om hygienrutiner och klädsel under VFU här.


Varmt välkommen!

Här hittar du mer information om utbildningen.

Sidansvarig:

Kontaktpersoner

Programansvarig
Magnus Sandberg
magnus [dot] sandberg [at] med [dot] lu [dot] se
046-222 19 71

Inriktningsansvarig för praktisk utbildning (VFU)
Rebecca Gagnemo Persson
rebecca [dot] gagnemo_persson [at] med [dot] lu [dot] se
046-222 19 63

Inriktningsansvarig för teoretisk utbildning
Anneli Jönsson
anneli [dot] jonsson [at] med [dot] lu [dot] se
046-222 18 34

Studievägledare
studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se

Utbildningsadministratörer
sjukskoterskeprogrammet [at] med [dot] lu [dot] se
T1-T3: Roger Hudin Karlsson, 046-222 18 39
T4-T6: Anna Olofsson Franzoia 046-222 18 61

Medicinska fakulteten
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
E-post: info [at] med [dot] lu [dot] se