Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hur gör jag?

På denna sida hittar du information om:


Utbytesstudier

Ansökningsperioderna är (med undantag för platser inom UNIWIDE):

 • 1-15 november för utbytesstudier under kommande hösttermin
 • 1-15 april för utbytesstudier under kommande vårtermin
   

Vid ansökan till platser inom universitetsgemensamma avtal (UNIWIDE): Ansök den 1-15 november för hela nästa akademiska läsår (ett akademiskt läsår börjar med hösttermin).

1. Ansökan till Internationella avdelningen

Du ansöker om utbytesstudier via portalen SoleMove. 

Ansök om utbytesstudier (Solemove's webbplats, ny flik) - följ sedan stegen nedan:

1. Välj Lund University, välj sedan SWAMID och logga sedan in med ditt LUCAT. 
2. Välj sedan outgoing student mobility och ditt eget programs utlysning. Observera att vissa av programmens egna avtal och UNIWIDE kan ligga i separata utlysningar.
3. För utbyte via UNIWIDE: Ladda upp en studieplan, innehållande kurser motsvarande heltidsstudier.

Guide till Solevmove (LU Box)

Obs! Language skills innebär kunskaper i det undervisningsspråk i det land dit du ska åka.

I din ansökan ska följande dokument bifogas:

 • Resultatintyg från Ladok (namnge dokumenten "förnamn efternamn_Resultatintyg")
 • Motivationsbrev ("förnamn efternamn_Motivationsbrev")  

Använd dokumentet nedan:

Mall för motivationsbrev (Word, 14kB)

2. Nominering

Om flera studenter ansöker om samma plats görs ett urval. Den sökande som uppfyller behörighetskraven kommer vid konkurrens om plats att rangordnas enligt nedan. Rangordningen sker stegvis. Vid lika rankning vid punkt 1 går bedömningen vidare till punkt 2, och så vidare:

 1. Tidigare utbyte: Sökande som inte tidigare har varit på utbyte eller är nominerade via en utlysning genom Medicinska fakulteten (inom ramen för det utbildningsprogram som utbytet ska genomföras på) har förtur. För studenter som har blivit nominerade och tackat ja, och sedan själva avsagt sig utbytesplatsen, räknas det som om att de har varit på utbyte.
 2. Terminstillhörighet: Den sökande som har kortast tid kvar på sin utbildning har företräde, förutsatt att utbytet är genomförbart (se undantag nedan).
 3. Lottning: Om flera sökande rankas lika, avgörs tillsättningen av platsen genom lottning.

Undantag från rangordningsreglerna

 • Vid ansökan om utbyte via universitetsgemensamma avtal (inklusive UC Study Center), prioriteras de studenter som kan tillgodoräkna sig utbyte inom sitt utbildningsprogram.
 • För utbytesplatser på läkarprogrammet, som lämpar sig för de kliniska terminerna, prioriteras studenter som ska åka på utbyte inom ramen för Klinisk medicin 2-4. Rangordningen inom denna gruppen görs enligt de generella rangordningskriterierna ovan. Därefter rangordnas övriga studenter enligt samma kriterier.
 • Studenter kan endast bli nominerad till samma universitet en gång, när det finns fler sökande än antal platser till universitetet i fråga.

Observera att en nominering inte är en garanti för antagning till partneruniversitetet.

3. Ansökan till partneruniversitetet

Efter att du har fått ett nomineringsbeslut är det dags att ansöka till partneruniversitetet. Din internationella koordinator kan guida dig i ansökningsprocessen. Det är viktigt att du tidigt i processen tar reda på om partneruniversitetet har specifika språkkrav som behövs i din ansökan. Det kan räcka att du har studerat språket på gymnasiet. Flera universitet utanför Europa, framförallt i Nordamerika, kräver ett språktest (till exempel TOEFL eller IELTS). Du ansvarar själv för att bekosta och göra språktestet i tid för ansökan till partneruniversitetet, men testet behöver inte göras innan du har blivit nominerad.

Det är viktigt att vara medveten om att ansökningsprocessen till partneruniversitetet kan innebära långa väntetider. Det gäller att ha is i magen! Observera att du är antagen först när du har fått ett underskrivet Letter of Acceptance, eller någon annan form av antagningsbesked, från partneruniversitetet.


Behörighetskrav för utbytesstudier

Glöm inte att kontrollera att du uppfyller behörighetskraven för utbytesstudier. Det finns allmänna krav som gäller samtliga utbytesstudenter vid Lund universitet och det finns särskilda krav som ställs för utbytesstudenter vid Medicinska fakulteten.

Lunds universitets allmänna behörighetskrav:

 • Du ska vid ansökningstillfället ha avklarat minst 30 högskolepoäng.
 • Du ska kunna uppvisa en studieplan, innehållande kurser motsvarande heltidsstudier, som är tillgodoräkningsbara inom en examen vid Lunds universitet. Sommarkurser behöver inte nödvändigtvis kunna tillgodoräknas.
 • Du ska vid ansökningstillfället vara registrerad för heltidsstudier vid Lunds universitet eller ha beviljats studieuppehåll från program vid Lunds universitet.
 • Du ska ha erforderliga språkkunskaper i aktuellt undervisningsspråk.

Medicinska fakultetens särskilda behörighetskrav:

 • Du ska uppfylla Lunds universitets allmänna behörighetskrav för utbytesstudier.
 • Perioden utomlands ska vara relevant för den utbildningsnivå du befinner dig på och utlandsstudierna i din utbildningsexamen (undantag för utbyten på universitetsgemensamma avtal och sommarkurser).
 • Du får inte ha mer än 15 hp efter dig vid ansökningstillfället.

Examensarbete utomlands

När du väljer att göra ditt examensarbete utomlands måste du vara registrerad vid Medicinska fakulteten och examineras här. Du följer ordinarie kursplan men gör det praktiska arbetet vid ett utländskt laboratorium, universitet, sjukhus eller annan institution. Tänk på att du även behöver ordna en handledare här hemma.

Det finns många olika sätt att hitta lämpliga projekt i utlandet. Nedan listas flera tips:

 • Fråga lärare och forskare. De har ett kontaktnät inom universitet, vårdinstitutioner och organisationer utomlands.
 • Var med på examinationen/opponeringen av examensarbeten och be om tips från dem som varit utomlands.
 • Läs bloggar och reseberättelser för inspiration.
  Bloggar
  Reseberättelserna finna att läsa på Lunds universitets centrala webbplats
 • Sök efter projekt i Lunds universitets forskningsdatabas Lucris.
  Lucris
 • Kontakta fakultetens samarbetspartners. Du kan läsa om våra samarbetsavtal på de programspecifika sidorna under Studera utomlands.
  Studera utomlands
 • "Cold calls". Är du intresserad av en specifik fråga eller land/region? Var i världen är just den frågan mest aktuell? Var bedrivs intressant forskning inom området? Finns det internationella nätverk som fokuserar på just din fråga? Identifiera ett antal intressanta institutioner (universitet, sjukhus, organisationer) och kontakta dem direkt.

Cooperation Agreement för sommarkurs eller examensarbete utomlands

Om du ska skriva ditt examensarbete utomlands utanför något av Lunds universitets utbytesavtal eller om du som fysio-, röntgensjuksköterske- eller sjuksköterskeprogramstudent ska läsa sommarkursen behöver du fylla i Cooperation Agreement formuläret nedan och få samtliga underskrifter på dokumentet. Detta gäller även dig som ska göra VFU eller studera utomlands utanför något av Lunds universitets utbytesavtal.

Cooperation Agreement formuläret (Word, 118 kB)

Skicka avtalet till din internationella koordinator före avresa.

Kontakt

Christina Jeppsson 

Telefon: 046-222 14 71
E-post: christina [dot] jeppsson [at] med [dot] lu [dot] se
Drop-in: Måndagar 9.15-10.00 och torsdagar 13.15-14.00 via Zoom.

Ansvarar för:

 • Läkarprogrammet (utresande)

Maria Sjöström
Telefon: 046-222 14 98
E-post maria [dot] sjostrom [at] med [dot] lu [dot] se
Drop-in: Måndagar 13.00-15.30 via Zoom

Ansvarar för:

 • Audionom- och logopedprogrammet
 • Arbetsterapeutprogrammet
 • Fysioterapeutprogrammet

Nadia Benabou
Telefon: 046-222 71 13
E-post: nadia [dot] benabou [at] med [dot] lu [dot] se

Ansvarar för:

 • Barnmorskeprogrammet
 • Sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammen
 • Specialistsjuksköterskeprogrammen

Sofie Wallberg
Telefon: 046-222 3173
E-post: sofie [dot] wallberg [at] med [dot] lu [dot] se

Ansvarar för:

 • Läkarprogrammet, inresande studenter
 • Biomedicinprogrammet