Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgodoräknande – slippa läsa delar av kurs eller hel kurs

Har du teoretisk eller praktisk erfarenhet som kan motsvara en kurs eller delar av en kurs? Då kan du ansöka om tillgodoräknande.

Ansökan ska styrkas med handlingar såsom utbildningsplan, kursplaner och ladokutdrag/studieintyg över avklarade kurser. Observera att endast avklarade kurser/delkurser kan ligga till grund för tillgodoräknande. Om du åberopar akademiska meriter från utlandet ska du följa eventuella landsspecifika krav för dokumentationen, för mer information; Universityadmissions.se

Yrkeserfarenhet: Intyg, tjänstgöringsintyg eller motsvarande ska bifogas om du åberopar yrkeslivserfarenhet.

När bör din ansökan vara inkommen?

För att din ansökan ska kunna behandlas före programstart behöver vi få in ansökan i god tid, gärna i anslutning till att du har fått ditt antagningsbesked från Antagning.se. 

För Läkarprogrammet gäller att ansökan om tillgodoräknande ska inkomma senast sista svarsdag för de som antas i urval 1 och något senare för de som antas i urval 2. 

Exakta datum lämnas i anvisningarna som skickas ut när du blivit antagen. Anvisat datum gäller för att kunna ta ställning till eventuell uppflyttning till högre termin. Ansökningar som inkommer efter terminsstart behandlas löpande.

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Om du beviljas tillgodoräknande av tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet, tänk då på att studiemedel minskas motsvarande det som tillgodoräknas. Det är du som student som själv meddelar alla förändringar direkt till CSN.

Anmäl förändringar till CSN

Ansökan - e-tjänster, blanketter och information

Särskilda blanketter för läkarprogrammet:
Blanketter för läkarprogrammet (lärplattformen Canvas)

Information för dig som läser kompletterande utbildning för läkare, med examen från land utanför EU/EES och Schweiz (KUL) 
Tillgodoräknande - KUL: Kompletterande utbildning för läkare med examen utanför EU/EES och Schweiz (lärplattformen Canvas)

Särskild e-tjänst för specialistsjuksköterskeprogrammet, anestesisjukvård:
E-tjänst, specialistsjuksköterskeprogrammet, anestesisjukvård (webbformulär)

Övriga program och utbildningar
E-tjänst övriga program och utbildningar (webbformulär)

Spara alltid bekräftelsen du får som kvitto på att ansökan har kommit in!