Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anstånd – att skjuta upp studierna

Har du blivit antagen men kan inte påbörja utbildningen?

Använd e-tjänsten för att ansöka om anstånd

Om du har särskilda skäl kan du ansöka om att få skjuta upp studierna genom att ansöka om anstånd. Det är viktigt att du innan ansökan om anstånd tackar ja till din plats på antagning.se och att du behåller din plats på antagning.se. 

Om du tackat nej till din plats kan ansökan om anstånd inte beviljas. Anstånd som beviljats gör det normalt till nästkommande programstart. 

Du måste lämna in intyg som stöder dina särskilda skäl för att beviljas anstånd. 

Riktlinjer för intyg 

Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter. 

Andra särskilda omständigheter kan till exempel vara (länkarna leder till annan webbplats): 

  • Vård av barn (föräldraledighet, graviditet, barns medicinska situation)  
  • Uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. 
  • Studentfackligt uppdrag
  • Värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring
  • Militär grundutbildning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning
  • Anställning/tjänstgöring inom Försvarsmakten enligt 12§ lagen (2012:332)

UHRFS 2016:1 Föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll