Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Dina rättigheter och skyldigheter

Som student vid Medicinska fakulteten har du både rättigheter och ett ansvar gentemot fakulteten och universitetet.

Studenträttigheter kan handla om studentinflytande, studenternas arbetsmiljö, genomförande av prov och examensarbeten och mycket annat. 

Studenternas rättigheter och ansvar finns samlat i rättighetslistan som är skriven för att täcka in de vanligaste situationer som kan uppkomma under en students studietid. I de fall en rättighet inte täcks av listan kan du som student vända dig till kårerna för hjälp och stöd.

På Lunds universitets centrala webbplats kan du fördjupa dig i rättighetslistans åtta avsnitt.

Dina rättigheter och skyldigheter (Lunds universitets centrala webbplats)

Kontakt

Om du upplever brister i din studiemiljö hör du i första hand av dig till någon nedan:

Kursansvariga
Ansvariga för den kurs du går, till exempel någon inom kursledningen eller annan lärare du känner förtroende för. Under VFU/VIL kontakta, om möjligt, även handledaren på den arbetsplats du är placerad.

Studievägledare 
Kontaktuppgifter till din studievägledare

Studerandeskyddsombud eller studentkåren 
Kontaktuppgifter till studerandeskyddsombud och studentkår

Om du inte får de svar eller det stöd du förväntar dig kan du kontakta någon som har ett övergripande ansvar för din studiemiljö
Kontaktuppgifter till personer på övergripande nivå