Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studenter tipsar om stipendier

Här kan du ta del av olika stipendier som våra studenter har hittat och rest på.

Länkarna nedan leder vidare till andra webbplatser.

Europa/EU/EES

 • Alliance Français erbjuder ett stipendium avsett för högskole- och universitetsstudier i Frankrike i minst fyra månader. Franska steg 5 krävs för att kunna söka.
 • PLOTEUS Europeiska Kommissionens portal.

Övriga världen

 • Sweden Fulbright Commission har stipendier för studier och forskning i USA för studenter med minst kandidatexamen.
 • Sverige-Amerika Stiftelsen delar ut stipendier för masterstudier i USA och Kanada. Stipendierna kan sökas för 6-12 månaders studievistelse. Kandidatexamen krävs.
 • Japanstiftelsen erbjuder resestipendier för studenter som gör examensarbeten med fokus på japanskt samhällsliv på kandidat-, magister och masternivå (inte ämnesbundet). Bidrag ges från två veckor och upp till tre månaders vistelse.
 • Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation Det är möjligt att söka stipendier till studier och forskning i Japan inom bland annat medicin.

Icke landsbundna stipendier

 • SOS-stipendiet utdelas av Global Grant och kan sökas gratis. Stipendiet utdelas till alla tänkbara ändamål och ansökan är öppen för alla. Väl beskrivna projekt med bilder prioriteras i urvalet.
 • Carl Jönssons Understödsstiftelser har stipendier för studenter uppvuxna i Skåne som har tagit minst 60 hp inom en utbildning.
 • Stiftelsen Petersenska Hemmet är för kvinnliga studenter som studerar på heltid till en yrkesexamen. Minst hälften av studietiden ska vara avklarad.
 • Fredrika Bremerförbundets Stipendiestiftelse är för kvinnliga studenter eller doktorander som studerar på heltid och har tagit minst 120 hp.
 • Sixten Gemzéus Stiftelse och Gålöstiftelse är för studenter med minst en kandidatexamen och som har tänkt att studera utomlands för att skaffa sig kunskap "som inte kan inhämtas genom studier och/eller forskning inom Sverige". Gäller inte praktik.
 • Min Doktors stipendium inom digital vård är för studenter som har skrivit en uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå vid ett svenskt universitet eller högskola under det gångna läsåret.

Utbildningsspecifika stipendier

 • Svenska Läkaresällskapet erbjuder stipendier för sina medlemmar för deltagande i internationell kongress eller forskningsvistelse längre än en månad.
 • Läkaresällskapet i Lund har bland annat läkarstudentstipendium som avser studieresa eller forskning till examensarbete.
 • Vårdförbundet har ett resestipendium som kan sökas av sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och barnmorskor. För att kunna söka krävs det att du är medlem i Vårdförbundet.
 • Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem har ett VFU- stipendium som kan sökas av sjuksköterskestudenter. Det krävs då att du är medlem i föreningen SSSH.
 • Queen Silvia Nursing Award är ett stipendium riktat till sjuksköterskestuderande. För att söka stipendiet ska du vara student på grund, magister- eller specialistutbildningen. Detta är inget resestipendium utan stipendiaten får förutom en större stipendiesumma möjlighet att delta i ett individuellt anpassat internship under minst 6 månader – internshipet kommer att genomföras såväl i Sverige som i andra europeiska länder.
 • Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor delar årligen ut ett stipendium till en student.

Samlade stipendiesidor

 • GlobalGrant har en stor databas av stipendier inom alla områden. Medlemskapet är gratis och de letar upp passande stipendier mot en avgift.

Övriga tips

 • Vissa universitet har egna stipendier du kan söka.
 • På ambassaders webbplatser kan det ibland finnas tips. Sök både på landets ambassad i Sverige och i värdlandet.
 • Länsstyrelsen har en stipendiedatabas där du kan söka på län, typ av stipendium, etcetera.
 • Det finns stipendieböcker, till exempel Stora Fondboken, med tusentals stipendier inom olika områden. Dessa böcker finns bland annat på bibliotek.