Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Programspecifika e-tjänster och blanketter

För dig som läser till läkare

Läkarprogrammets specifika e-tjänster, regler och blanketter (lärplattformen Canvas)


För dig som läser till sjuksköterska, röntgensjuksköterska, barnmorska, specialistsjuksköterska


Ansökan om individuell studieplanering

Om du behöver individuell studieplanering gör du det efter samråd med din studievägledare. Din ansökan måste styrkas med intyg. Om ansökan beviljas upprättas en individuell studieplan.

Ansökan om särskild VFU-placering

Använd e-tjänsten för att ansöka om särskild VFU-placering.

När ska ansökan vara inkommen?

Ansökan ska vara inkommen senast 15 mars för kommande hösttermin och senast 15 oktober inför kommande vårtermin.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) finns inom olika orter/kommuner inom Skåne och inom vissa program även utanför Skåne.

Om du har sociala, medicinska eller andra särskilda skäl kan du ansöka om särskild VFU-placering. De särskilda skälen ska styrkas med intyg.

Läs mer om intyg för särskilda skäl

Du ska motivera hur de särskilda skälen har betydelse för VFU-placeringen. Studentfackliga uppdrag ska till väsentlig del vara förlagda under den aktuella VFU-perioden.

Ansökan om VFU inom specifik ort/kommun kan som regel endast beviljas om det finns VFU-platser för just ditt program. Endast under vissa förutsättningar kan VFU genomföras inom annan ort/kommun.

I de fall samtliga sökande till en ort inte kan beredas plats tillämpas lottning.