Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Uppdatering om Corona-viruset, läs mer på www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetUppdateringomCorona-viruset,läsmerpåwww.lu.se
Du är här

Studievägledning

Du som är student kan vända dig till studievägledarna med frågor eller problem som rör din studiesituation. De erbjuder samtal och rådgivning i frågor som rör dina studier. Alla studievägledare arbetar under tystnadsplikt.

Du kan kontakta studievägledarna om bland annat:

 • Problem med studierna
 • Studieteknik
 • Studieuppehåll eller temporärt avbrott
 • Tillgodoräknande
 • Karriärvägledning

Här hittar du information om hur fakultetens utbildningsavdelning, med studievägledarna, är bemannad i sommar.

Blanketter för studieuppehåll, temporärt avbrott och tillgodoräknande

Karriär

Studenthälsan

Mår du dåligt av något som rör dina studier eller din studiesituation? Då kan du få stöd av studenthälsan.

Läs mer om Studenthälsan på Lunds universitets centrala webbplats

Kurser hos studenthälsan

Studenthälsan anordnar ett antal kurser i bland annat stress och att våga tala inför grupper.

Läs om studenthälsans kurser på Lunds universitets centrala webbplats

Studentkurator

Studenter kan vända sig till Medicinska fakultetens studentkurator för samtalsstöd i samband med Corona. Var god ta första kontakt via e-post och därefter finns det möjlighet att boka in samtal via telefon eller via Zoom.

Elin Linderberg
Studentkurator
Telefon: +46 46 222 79 82
Email: elin [dot] linderberg [at] med [dot] lu [dot] se

Studieverkstaden

Studieverkstaden är bland annat till för dig som vill förbättra din studieteknik, bli bättre på att tala inför andra eller vill bli bättre på att skriva akademiska texter.

Läs mer om Studieverkstaden på Lunds universitets centrala webbplats

Läs- och skrivstöd

Du som har en funktionsnedsättning kan få olika sorters pedagogiskt stöd för att underlätta dina studier. Om du ofta gör läsmissar, läser långsamt eller har problem med att koncentrera dig när du läser, kan du ha stor hjälp av att lyssna på din kurslitteratur. Det finns hjälp att få, bland annat av biblioteket, men du behöver ansöka om pedagogiskt stöd först.

När du har fått ett beslut om pedagogiskt stöd kontaktar du Krister Aronsson på biblioteket för att boka ett möte. Då går ni igenom hur du får tillgång till talböcker och andra resurser. Talsyntesprogrammet TorTalk och rättstavningsprogrammen StavaRex och SpellRight är till för alla studenter och finns på fakultetens studentdatorer.

Krister Aronsson
E-post: krister [dot] aronsson [at] med [dot] lu [dot] se

Olika former av pedagogiskt stöd.

Läs mer om pedagogiskt stöd på Lunds universitets centrala webbplats

Studentprästerna

Oavsett tro eller livsåskådning välkomnas du som student till enskilda samtal hos studentprästerna.

Läs mer på lundsdomkyrka.se

Sidansvarig:

Kontakt studievägledare

  På grund av den pågående coronaepidemin önskar studievägledarna en första kontakt via e-post. Därefter finns det möjlighet att boka in samtal via telefon alternativt virtuella möten. Välkomna!

  Läkarprogrammet


  E-post: lakarprogrammet [at] med [dot] lu [dot] se 

  Helena Axelsson
  Telefon: 046-222 72 17

  • Ansvar: läkarprogrammet: Termin 1-3 och termin 6-9 i Lund

  Sandra Lindell 
  Telefon :046-222 04 76

  • Ansvar: läkarprogrammet termin 4-5, 6-9 (i Helsingborg)

  Jenny Arfwedson
  Telefon: 046-222 19 66

  • Ansvar: läkarprogrammet: Termin 6-9 i Malmö, samt termin 10-11

  Biomedicin, Medical Science och Public Health


  Sandra Lindell 
  E-post: studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se
  Telefon :046-222 04 76

  Ansvarar för:

  • Kandidatprogram: Biomedicin
  • Masterprogram: Biomedicine

  Alexandra Odenmar
  E-post: alexandra [dot] odenmar [at] med [dot] lu [dot] se
  Telefon: 046-222 71 21

  Ansvarar för:

  • Masterprogram: Medical Science

  Annika Ilskog
  E-post: Annika [dot] Ilskog [at] med [dot] lu [dot] se
  Telefon: 046-222 71 32

  Ansvarar för:

  • Masterprogram: Public Health


  Röntgensjuksköterske-programmet


  Sandra Lindell 
  E-post: studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se
  Telefon: 046-222 04 76


  Sjuksköterske- och barnmorskeprogrammet

  Louise Lühr
  E-post: studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se
  Telefon: 046-222 77 53


  Specialistsjuksköterske-programmen

  Vesna Sehovac
  E-post: studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se
  Telefon: +46 46 222 94 17

  Ansvarar för:

  • Specialistsjuksköterskeprogrammet:
   • Akutsjukvård
   • Ambulanssjukvård
   • Anestesisjukvård
   • Barnsjukvård
   • Distriktssköterska
   • Intensivvård
   • Operationsjukvård
   • Psykiatrisk vård
   • Onkologi och Vård av äldre (för tillfället pausade)

  Logoped, audionom, fysioterapeut, arbetsterapeut


  Annika Ilskog
  E-post: Annika [dot] Ilskog [at] med [dot] lu [dot] se
  Telefon: 046-222 71 32

  Ansvarar för:

  • Arbetsterapeutprogrammet
  • Audionomprogrammet
  • Fysioterapeutprogrammet
  • Logopedprogrammet

  Medicinska fakulteten
  Lunds universitet
  Box 117
  221 00 LUND

  Telefon: 046-222 00 00 (växel)
  E-post: info [at] med [dot] lu [dot] se