Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Intyg för särskilda skäl - riktlinjer och exempel

Riktlinjer för intyg som styrker särskilda skäl

Intyget ska innehålla: 

 • Datum för utfärdande.
 • Sökandes fullständiga namn och personnummer.
 • Namn, titel, arbetsplats, kontaktuppgifter samt underskrift för den som skriver intyget.
 • Organisationens officiella dokumentmall.  
 • Att de särskilda skälen som åberopas beskrivs i intyget.

Exempel på intyg

(Länkarna nedan går till Riksdagens webbplats.)

 • Medicinska skäl: läkarintyg, psykologintyg 
 • Sociala skäl: Intyg från myndighet exempelvis domstol, socialtjänsten
 • Vård av barn: 
  - Moderskapsintyg barnmorska(graviditet)
  - Intyg från Försäkringskassan eller läkarintyg (barns sjukdom)
  - Personbevis sökande/barn från Skatteverket (föräldraledighet, barn under 12 år) Obs! Tänk på att ansöka om personbevis i god tid innan deadline för ansökan. Skatteverket skickar personbevis för barn med post till folkbokföringsadressen, vilket kan ta några dagar.  
 • Värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring: 
  Inkallelseorder/beslut från Försvarsmakten eller annan myndighet. Vid pågående tjänstgöring hos Försvarsmakten ska tjänstgöringsintyg bifogas.
 • Militär grundutbildning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning: Inkallelseorder/beslut från Försvarsmakten. I det fall startdatum för utbildningen har passerats ska du utöver din kallelse till grundutbildning bifoga ett tjänstgöringsintyg från Försvarsmakten där det framgår att du har påbörjat din utbildning.
 • Studentfackliga uppdrag: 
  Intyg från studentkåren eller ansvarig universitetspersonal där uppdraget och dess omfattning beskrivs. Period för uppdraget ska framgå. 
 • Uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning: 
  Beslut från arbetsgivare där uppskjuten ledighet enligt nämnda lag beskrivs samt hur länge ledigheten skjuts upp. 
 • Tidsbegränsad provanställning enligt 12§ lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag: Anställningsavtal och beslut/intyg från Försvarsmakten där tjänstgöringsperiod framgår.