Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medicinska fakultetens bibliotek

Bibliotekets stöd till dig som är student

Hej student!
Vi på Medicinska fakultetens bibliotek ger dig stöd i att söka, referera och värdera vetenskaplig litteratur. Du har en kontaktbibliotekarie som kan hjälpa dig under hela din utbildning, till exempel med litteratursökningar och referenshantering.

Våra bibliotek stänger tidigare 1 oktober

1 oktober stänger Medicinska fakultetens bibliotek klockan 13.30 pga personalmöte.

Låna – Söka – Skriv


Fråga oss!

HIttar du inte den info du behöver? Fråga oss! Vi svarar på dina frågor om kursböcker, lån och hur att hitta annan litteratur. Du kan kontakta oss via e-post eller vårt frågeformulär. Givetvis är du välkommen till våra informationsdiskar.

Boka handledning

För dig som vill ha handledning i litteratursökning, sökstrategier och referenshantering:
Boka handledning med bibliotekarie – bokningsformulär på med.lu.se


Besök oss!

Våra öppettider

Måndag–fredag 10–16
Mellan 10–12 finns bibliotekarie i informationsdisken i vårt bibliotek i Lund för att svara på mer avancerade frågor om till exempel litteratursökning och referenser.

Vi har slagit ihop våra tidigare två bibliotek i Lund till ett bibliotek: medicin.lu.se/bibliotek/2blir1

Medicinska fakultetens bibliotek Lund

Besöksadress: Health Sciences Centre (HSC), Margaretavägen 1B. Biblioteket ligger på plan 2.
Telefon: + 46 46-222 18 00
Studenter vid Medicinska fakulteten har tillgång till biblioteket mellan
klockan 8–22 med PAC-nyckel.

Medicinska fakultetens bibliotek Malmö

Besöksadress: Clinical Research Centre (CRC), Jan Waldenströms gata 35. Biblioteket ligger på entréplan.
Telefon: + 46 40-39 15 00
Studenter vid Medicinska fakulteten har tillgång till biblioteket dygnet runt under terminen.