Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tentamensskrivning i sal

Informationen vänder sig till dig som är student vid Medicinska fakulteten och gäller från och med höstterminen 2023.

 Anmälan

 • Student som avser delta i prov ska anmäla detta i Ladok. En student som inte är anmäld är inte behörig att skriva provet. För Läkarprogrammet gäller att studenten ska vara anmäld senast 14 kalenderdagar innan provet, för övriga program gäller att studenten ska vara anmäld senast 7 kalenderdagar innan provet.
   
 • Student som önskar anpassat prov på grund av dokumenterad varaktig funktionsnedsättning ska anmäla detta till utbildningsadministratör senast 2 veckor före examinationen. Rekommendation från Enheten för studentstöd och lärande ska bifogas i anmälan.

Vid provtillfället

 • Studenten ska vara på plats i god tid. Insläpp börjar cirka 30 minuter före provet startar. I TimeEdit anges tiden då dörrarna stängs. Provet inleds med kort information från provvärden innan skrivningen påbörjas.
   
 • Vid sen ankomst väntar studenten utanför salen. Efter 30 minuter sker ett andra insläpp, därefter släpps inga studenter in i salen. Studenter som anländer efter att det andra insläppet har genomförts får inte genomföra provet och hänvisas till nästa provtillfälle. 
   
 • Studenten ska lämna personliga tillhörigheter såsom väskor, ytterkläder och all teknisk utrustning (till exempel mobiltelefon, smartklocka) på den plats i sal som provvärden anvisar. Teknisk utrustning ska vara avstängd. 
   
 • Studenten ansvarar för att hitta sin plats i salen. Vid digitala prov ska studenten sitta på den plats där studentens personliga kodblad ligger. Om studenten loggar in med en annan students kodblad ogiltigförklaras provförsöket och studenten avvisas från salen efter det andra insläppet har genomförts.
   
 • Studenten ska uppvisa giltig legitimation*. Legitimationen ska ligga väl synlig i ena hörnet av studentens bord. Kontroll av legitimation sker löpande under provets gång. En student som inte kan uppvisa giltig legitimation är inte behörig att skriva provet. Om provförsöket är påbörjat ogiltigförklaras detta och studenten avvisas från salen efter det andra insläppet har genomförts. Läs regeln i sin helhet (PDF 205.69 KB) (uppdaterad regel giltig från 240115)
   
 • Studenten får ha med sig penna och lättare förtäring, till exempel frukt och dryck. Notera att nötter inte är tillåtet. Legitimation, penna och förtäring (utan påsar) ska placeras på bordet vid studentens plats. Tänk på att förtäringen inte ska störa övriga i salen. 
   
 • Studenten får kladdpapper av provvärden. Kladdpapperet får inte användas innan provet startar.
   
 • Om studenten önskar gå på toaletten under provet räcker studenten upp handen. Studenten kallas fram av provvärden som ger vidare instruktioner. Studenten tar med sin legitimation till provvärden. Vid digitala prov tar studenten också med sin iPad till provvärden. Om provet är uppdelat i provdelar är toalettbesök endast tillåtet mellan två provdelar, det vill säga då en provdel är inlämnad och ingen ny är påbörjad. 
   
 • Inga frågor om provets innehåll besvaras under provets genomförande. Om studenten har andra frågor räcker studenten upp handen. 
   
 • Studenterna får tidigast lämna tentamenslokalen 60 minuter efter tentamensstart. (Vid tentor med skrivtid på mindre än 60 minuter får studenter lämna lokalen vid skrivtidens slut).
   
 • När studenten är klar med provet och önskar lämna salen räcker studenten upp handen. Studenten kallas fram av provvärden som ger vidare instruktioner. Studenten tar med sin legitimation till provvärden. Vid digitala prov tar studenten också med sin iPad till provvärden.
   
 • Studenten ska visa legitimation vid inlämning av prov. Vid digitala prov loggar studenten ut från enheten och rengör utrustningen enligt instruktion från provvärden.
   
 • Studenten får inte lov att ta med kladdpapper ut från skrivningssalen. 
   
 • Vid digitala prov får studenten lov att ta med sitt kodblad ut från skrivningssalen. Kodbladet är en personlig värdehandling.

* Med giltig legitimation avses svenskt eller utländskt pass, svenskt körkort, svenskt nationellt id-kort. Från 240115 tillåts även svenskt id-kort för folkbokförda eller nationellt id-kort från EU/EES-länder med aktuellt giltighetsdatum.

Otillåtna hjälpmedel och disciplinpåföljder

 • Student som innehar otillåtna hjälpmedel anmäls för misstanke om vilseledande vid examination.
   
 • Samtal eller annan kontakt mellan studenter får ej förekomma under provet. Inblandade anmäls för misstanke om vilseledande vid examination.
   
 • Student som uppträder störande avvisas från salen. Störande uppträdande kan leda till disciplinpåföljd.

Ska du skriva tenta på Matteannexet?

Prov som skrivs på Annexet hanteras av LU centralt. För dig som är student vid Medicinska fakulteten gäller samma tentamensregler oavsett om du skriver prov i E-huset (BMC), CRC eller på Matteannexet. 

Läs mer här. 

Mer information

Läs mer om skriftliga prov i QPS

Länken nedan går till qps.education.lu.se. Här hittar du också länk till en demo-tenta.