Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Dispens

Använd e-tjänsten för att ansöka om dispens från förkunskapskrav för tillträde för kurs/högre termin inom program. 

E-tjänst för ansökan om dispens.

Om du inte uppfyller samtliga förkunskapskrav för tillträde till kurs/högre termin kan du ansöka om dispens.

Observera att dispens normalt beviljas endast vid avsaknad av mindre moment.

Utgångspunkten är att behörighetsvillkoren är helt nödvändiga för att tillgodogöra sig kursen och mot den bakgrunden råder det en restriktiv hållning vid prövning av om undantag ska medges. 

Ansökan ska bland annat innehålla en studieplan där det framgår vid vilka tillfällen (datum ska anges) du planerar att genomföra de behörighetsgivande kurser/delmoment som du saknar. Vid behov bör du kontakta programmets studievägledning för hjälp att planera en genomförbar studieplan.

När bör din ansökan vara inkommen?

Ansökan måste vara inkommen senast 1 månad före start av den kurs du söker tillträde till.

För läkarprogrammet gäller följande:

Ansökan ska ha inkommit till studievägledningen senast fredag 24 dagar före terminsstart.

Dispens beviljas mycket restriktivt och det är förutsättningarna att tillgodogöra sig kursen som beaktas. Det är i princip enbart möjligt att få dispens för enstaka obligatoriska moment i kursportföljen. Särskilda skäl, som exempelvis sjukdom, till att man saknar godkänt betyg för ett provmoment beaktas inte vid dispensansökan. 

Beslut om dispenser tas av Studiesociala kommittén vid sammanträdet en vecka före terminsstart.

Spara alltid bekräftelsen du får som kvitto på att ansökan har kommit in!