Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rätt till en säker studiemiljö

Som student vid Medicinska fakulteten har du rätt till en säker och trygg studiemiljö vid exempelvis föreläsningar, laborationer, på din VFU/VIL-placering och vid andra studierelaterade moment.

Det kan vara viktigt för dig att veta att begreppen studiemiljö och arbetsmiljö för studenter i många sammanhang används synonymt. Anledningen till detta är att du som student i stort sett likställs med arbetstagare i arbetsmiljölagen. Detta innebär bland annat att:

  • Du har rätt till en trygg och säker studiemiljö. 
  • Universitetet har ett ansvar att arbeta förebyggande för att förhindra att du som student blir sjuk eller skadad av dina studier.
  • Du har en skyldighet att iaktta försiktighet och följa de regler och beslut gällande arbetsmiljö och säkerhet som finns på universitetet. 

Vid Lunds universitet råder nolltolerans mot alla former av trakasserier, kränkande beteende och hat, hot och våld.

Fördjupa dig i hur en säker studiemiljö ska se ut för dig (Lunds universitets centrala webbplats)

Studerandeskyddsombud ska bevaka att arbetsmiljöarbetet fungerar på ett bra sätt och kan begära att åtgärder vidtas om det finns brister i studie- eller arbetsmiljön.  

För grundutbildningen är det vice dekan för utbildning på grund- och avancerad nivå som har det yttersta arbetsmiljöansvaret. Vice dekan fördelar uppgifter vidare till programnämnderna för respektive program.  

Grundutbildningsnämnden har även inrättat ett uppdrag som HMS-ansvarig (HMS=Hälsa- miljö och säkerhet) lärare för utbildning på grund- och avancerad nivå. 

HMS-ansvarig lärare företräder Grundutbildningsnämnden i frågor med anknytning till studenternas hälsa, miljö och säkerhet.

Arbetsmiljösamordnaren för studenter agerar som stöd till HMS-ansvarig lärare och vid behov vice dekan för utbildning gällande studenters arbetsmiljö vid Medicinska fakulteten.

Kontakt

Om du upplever brister i din studiemiljö hör du i första hand av dig till någon nedan:

Kursansvariga
Ansvariga för den kurs du går, till exempel någon inom kursledningen eller annan lärare du känner förtroende för. Under VFU/VIL kontakta, om möjligt, även handledaren på den arbetsplats du är placerad.

Studievägledare 
Kontaktuppgifter till din studievägledare

Studerandeskyddsombud eller studentkåren 
Kontaktuppgifter till studerandeskyddsombud och studentkår

Om du inte får de svar eller det stöd du förväntar dig kan du kontakta någon som har ett övergripande ansvar för din studiemiljö
Kontaktuppgifter till personer på övergripande nivå