Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hälsodeklarationer och vaccinationer

Du som ska börja läsa ett program hos oss, där klinisk undervisning är en del av utbildningen, behöver lämna en hälsodeklaration där du svarar på frågor om MRSA, tuberkulos och mässling. Utifrån dina svar i hälsodeklarationen görs en bedömning om du behöver provtas innan du kan gå ut i klinisk praktik. 

Du kan lämna din hälsodeklaration så fort du blivit antagen till utbildningen och skapat ett studentkonto. Du behöver skicka in din hälsodeklaration senast dagen före terminsstart (gäller inte dig som fått en reservplats och ännu inte kunnat skapa något studentkonto).

  • Hälsodeklarationen, och vid behov provtagning, är ett krav från sjukvården för att du ska få genomföra den verksamhetsförlagda / verksamhetsintegrerade utbildningen.
  • När du skickat in hälsodeklarationen får du en bekräftelse till din e-postadress. Ta med och visa bekräftelsen första dagen på din utbildning (t.ex. genom mobilen eller datorn, du behöver inte skriva ut den).
  • Du som ska påbörja barnmorskeprogrammet eller någon av inriktningarna till specialistsjuksköterska behöver inte svara på frågorna om tuberkulos (fråga 1–5).

Blankett för hälsodeklaration (webbformulär, ny flik)

För att kunna använda e-tjänsten behöver du ha ett aktivt studentkonto. Läs mer om studentkontot nedan. Om du inte kan använda e-tjänsten på grund av skyddad identitet eller om du saknar svenskt personnummer, kontakta Företagshälsovården på telefon på följande: +46 46 222 32 80.

Kontaktperson för frågor om hälsodeklarationen:
Dennis R Persson
E-post: halsodeklaration [at] med [dot] lu [dot] se (halsodeklaration[at]med[dot]lu[dot]se)

Hälsokontroll av MRSA och tuberkulos

Om dina svar i hälsodeklarationen innebär uppföljning i form av provtagning kommer du att få en kallelse av Företagshälsovården inom Lunds universitet:

  • En kallelse till MRSA-provtagning innebär att du får en bokad tid vid Företagshälsovården. I samband med kallelsen får du mer information.
  • Om du får en kallelse till tuberkulos-provtagning innebär det istället en remiss till provtagningsenheten vid SUS, Lund där du själv bokar din tid så fort som möjligt. Instruktioner för detta får du i samband med kallelsen.

Beroende på hur du svarat i hälsodeklarationen är det ibland aktuellt med både provtagning för MRSA och tuberkulos. Ofta beror det på längre resa eller födelseland utanför Europa. Dina svar granskas av hälso- och sjukvårdspersonal utifrån sjukvårdens riktlinjer. Även om du är vaccinerad mot tuberkulos kan det vara aktuellt med provtagning. Detta beror helt på vilka svar du lämnat i din hälsodeklaration.

Observera att universitetet inte erbjuder vaccination mot tuberkulos i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Vaccination mot mässling

Vi erbjuder vaccination mot mässling i de fall du inte tidigare blivit vaccinerad. Observera att vaccination endast är ett erbjudande och inget krav för att kunna genomföra verksamhetsförlagd / verksamhetsintegrerad utbildning.

Vaccination mot hepatit B

Ska du börja på biomedicin-, läkar-, röntgen- eller sjuksköterskeprogrammet kommer du att bli erbjuden vaccination mot hepatit B. Mer information kommer att skickas ut av ditt program när det är dags för vaccination. Vaccination mot hepatit B är ett erbjudande och inget krav på studenter inom dessa utbildningsprogram.